News & Events
200 families from Korishe of Prizren benefited from KEDS investment 31-01-2018

200 familje nga Korisha e Prizrenit përfituan investim nga KEDS-i

http://prizrenpress.com/ekonomi/200-familje-nga-korisha-e-prizrenit-perfituan-investim-nga-keds-foto/
https://telegrafi.com/200-familje-nga-korisha-e-prizrenit-perfituan-investim-nga-keds/
http://www.insajderi.com/200-familje-nga-korisha-e-prizrenit-perfituan-investim-nga-keds/
http://www.epokaere.com/200-familje-nga-korisha-e-prizrenit-perfituan-investim-nga-keds/
http://www.zeri.info/ekonomia/183477/200-familje-nga-korisha-e-prizrenit-perfituan-investim-nga-keds-i/
http://periskopi.com/200-familje-nga-korisha-e-prizrenit-perfituan-investim-nga-keds/
http://infosot.com/200-familje-nga-korisha-e-prizrenit-perfituan-investim-nga-keds/
http://lajmi.net/200-familje-nga-korisha-e-prizrenit-perfituan-investim-nga-keds-i/
http://www.kosovapress.com/sq/ekonomi/200-familje-nga-korisha-e-prizrenit-perfituan-investim-nga-keds-i-148123/
http://www.rtklive.com/sq/news-single.php?ID=239966

Afër 200 familje të fshatit Korishë të Prizrenit, kanë përfituar nga një investim i KEDS-it.
Këto familje për vite të tëra kanë vuajtur nga problemet e mëdha që ia shkaktonte sistemi jo stabil i energjisë elektrike.
Mirëpo, falë projektit të investimeve në rinovimin e rrjetit elektrik, tashmë banorëve të këtij fshati i është bërë zgjidhja.
KEDS në këtë fshat ka vendosur shtylla dhe kabllo të reja për të stabilizuar rrymën.
Zyrtarët e KEDS-it kanë konfirmuar se në këtë fshat janë vendosur 98 shtylla të reja,  kabllo si dhe një trafo.
Në këtë fshat  është investuar në rrjetin e ri të tensioni të ulët në gjatësi prej 4.2 km dhe të tensionit të mesëm 0.5 km.
Po ashtu është rrënuar një trafokullë dhe është zëvendësuar me një trafoblindë të re 630 kVA.
“Me këtë investim shtyllat e vjetra të drurit janë zëvendësuar me shtyllat e reja të betonit dhe janë hequr komplet përçuesit e zhveshur, të cilët kanë qenë të rrezikshëm për banorët dhe janë zëvendësuar me kabllo bistek të izoluara ku shkalla e rrezikshmërisë është zero”.
Normalisht janë zvogëluar edhe humbjet që ka qenë kusht i investimit.
Kryetari i fshatit Korishë, Abaz Bobaj tha se, nga ky investim ka përfituar një pjesë e banorëve të fshatit.
“Falënderojmë KEDS-in për ketë investim, sepse vërtet gjendja ka qenë shumë e rëndë”, tha Bobaj.
Ai tregon se rrjeti elektrik përveç që ka qenë shumë i dobët, ka rrezikuar edhe jetën e banorëve të fshatit.
Bobaj shprehët optimist se KEDS-i nuk do të ndalet së investuari në Korishë.
“Shpresojmë se do të ketë investime edhe në të ardhmen, sepse vërtet ka ende nevojë që të investohet në këtë fshat”, tha Bobaj.
Të gjitha punimet në këtë projekt janë kryer sipas dinamikës.

200 families from Korishe of Prizren benefited from KEDS investment

http://prizrenpress.com/ekonomi/200-familje-nga-korisha-e-prizrenit-perfituan-investim-nga-keds-foto/
https://telegrafi.com/200-familje-nga-korisha-e-prizrenit-perfituan-investim-nga-keds/
http://www.insajderi.com/200-familje-nga-korisha-e-prizrenit-perfituan-investim-nga-keds/
http://www.epokaere.com/200-familje-nga-korisha-e-prizrenit-perfituan-investim-nga-keds/
http://www.zeri.info/ekonomia/183477/200-familje-nga-korisha-e-prizrenit-perfituan-investim-nga-keds-i/
http://periskopi.com/200-familje-nga-korisha-e-prizrenit-perfituan-investim-nga-keds/
http://infosot.com/200-familje-nga-korisha-e-prizrenit-perfituan-investim-nga-keds/
http://lajmi.net/200-familje-nga-korisha-e-prizrenit-perfituan-investim-nga-keds-i/
http://www.kosovapress.com/sq/ekonomi/200-familje-nga-korisha-e-prizrenit-perfituan-investim-nga-keds-i-148123/
http://www.rtklive.com/sq/news-single.php?ID=239966


Around 200 families http://prizrenpress.com/ekonomi/200-familje-nga-korisha-e-prizrenit-perfituan-investim-nga-keds-foto/
https://telegrafi.com/200-familje-nga-korisha-e-prizrenit-perfituan-investim-nga-keds/
http://www.insajderi.com/200-familje-nga-korisha-e-prizrenit-perfituan-investim-nga-keds/
http://www.epokaere.com/200-familje-nga-korisha-e-prizrenit-perfituan-investim-nga-keds/
http://www.zeri.info/ekonomia/183477/200-familje-nga-korisha-e-prizrenit-perfituan-investim-nga-keds-i/
http://periskopi.com/200-familje-nga-korisha-e-prizrenit-perfituan-investim-nga-keds/
http://infosot.com/200-familje-nga-korisha-e-prizrenit-perfituan-investim-nga-keds/
http://lajmi.net/200-familje-nga-korisha-e-prizrenit-perfituan-investim-nga-keds-i/
http://www.kosovapress.com/sq/ekonomi/200-familje-nga-korisha-e-prizrenit-perfituan-investim-nga-keds-i-148123/
http://www.rtklive.com/sq/news-single.php?ID=239966


Around 200 families of Korishe village of Prizren have benefited from KEDS investment. For years these families have suffered the great problems caused by the unstable electricity system.
However, thanks to the investment project for the renewal of the electricity grid, the problems of inhabitants of this village now have been solved.
KEDS, in this village, has set new poles and cables to stabilize the energy.
KEDS officials have confirmed that 98 new poles, cables and one traffo have been installed in this village.
In this village we invested in the new 4.2 km low voltage network 0.5 km medium voltage.
An old traffo station was replaced with a new one 630 kVA.
"With this investment the old wooden poles are replaced with new concrete poles and all bare conductors have been removed, which have been hazardous for residents and they were replaced with isolated braided cables and the risk level is zero."
This way the losses that have been reduced which was the reason of the investment.
The head of Korishë village, Abaz Bobaj, said that a big part of the village has benefited from this investment.
f Korishe village of Prizren have benefited from KEDS investment. For years these families have suffered the great problems caused by the unstable electricity system.
However, thanks to the investment project for the renewal of the electricity grid, the problems of inhabitants of this village now have been solved.
KEDS, in this village, has set new poles and cables to stabilize the energy.
KEDS officials have confirmed that 98 new poles, cables and one traffo have been installed in this village.
"In this village we invested in the new 4.2 km low voltage network 0.5 km medium voltage”, said KEDS.
An old traffo station was replaced with a new one 630 kVA.
"With this investment the old wooden poles are replaced with new concrete poles and all bare conductors have been removed, which have been hazardous for residents and they were replaced with isolated braided cables and the risk level is zero."
"This way the losses that have been reduced which was the reason of the investment", said KEDS.
The head of Korishë village, Abaz Bobaj, said that a big part of the village has benefited from this investment.


 
Keds Call Center
Online Services
Related News
Archive of News & Events
Planned network maintenance

Information about the outages due to planned works and maintenance

KEDS Projects

Find KEDS projects

Open positions

Find information for job vacancies

Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji elektrike SH.A
Kosovo Electricity Distribution and Supply Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Distribuciju i Snabdevanje Elektricnom Energijom D.D
Qendra e thirrjeve: 0800 791 00