Keds Call Center
Shërbime online
Mirëmbajtja e planifikuar e rrjetit

Informata lidhur me ndërprerjet e planifikuara në rrjet

Projektet e KEDS

Projektet e KEDS

Vende të lira të punës

Vende të lira të punës

Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji elektrike SH.A
Kosovo Electricity Distribution and Supply Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Distribuciju i Snabdevanje Elektricnom Energijom D.D
Qendra e thirrjeve: 0800 791 00

Shpjegimi i Faturës

A1 Energjia elektrike aktive e shpenzuar me tarifn e lart,
A2 Energjia elektrike aktive e shpenzuar me tarifn e ult,
A1B1 Energjia elektrike aktive e shpenzuar me tarifn e lart, blloku i par deri 200 kWh,
A2B1 Energjia elektrike aktive e shpenzuar me tarifn e ult, blloku i par deri 200 kWh,
Shuma maksimale A1B1+ A2B1=200kWh.

A1B2
Energjia elektrike aktive e shpenzuar me tarifn e lart, blloku i dyt  prej 200 deri 600 kWh,
A2B2 Energjia elektrike aktive e shpenzuar me tarifn e ult, blloku i dyt prej 200 deri 600 kWh,
Shuma maksimale A1B2+ A2B2=400kWh

A1B3 Energjia elektrike aktive e shpenzuar me tarifn e lart, blloku i tret mbi 600 kWh,
A2B3 Energjia elektrike aktive e shpenzuar me tarifn e ult, blloku i tret mbi 600 kWh,

N kt bllok faturohet e gjithe energjia e cila nuk sht faturuar n bllokun 1 dhe 2 apo nj spejgim tjetr
N kt bllok faturohet mbetja e kilovatorve t pafaturuar n bllokun 1 dhe 2

M Energji e matur respektivisht e lexuar n njehsor,
E- Energji e vlersuar (paushall),
Spejgim: Nuk sht paushall...kjo energji sht faturuar duke e llogaritur sipas muajve t kaluar.

Tarifa Fikse = 25 Euro/vjetore ose 25/12 = 2.08 Euro/mujore.

Neto = A1B1+A2B1+A1B2+A2B2 +A1B3+A2B3
TVSH tatimi mbi vlern e shtuar = vlera Neto x 16 %.
Totali i Faturs = Neto + TVSH

×

Mënyrat e pagesave për Konsumatorët

×