Lajme & Ngjarje
KEDS inauguroi Qendrën e Trajnimit 24-10-2018

Pos punëtorëve të KEDS-it, në qendër do të trajnohen edhe punëtorët e kontraktorëve dhe palët tjera që kanë të bëjnë me rrjetin elektrik, duke përfshirë mundësinë edhe për studentë dhe nxënës nga lëmi i inxhinierisë elektrike. Ata do të certifikohen. Nga puna e kësaj qendre parashihet të eliminohen aksidentet në rrjetin elektrik.
KEDS ka inauguruar në Drenas, përkatësisht në Nënstacionin Parku i Biznesit Qendrën e Trajnimit. Kjo qendër do të bëjë certifikimin e punëtorëve të cilët punojnë në rrjetin elektrik. Qëllimi i kësaj qendre është që t’i ndihmojë KEDS-it në arritjen e objektivit të kompanisë: Zero aksidente në punë.
Në këtë qendër janë vendosur të gjitha llojet e shtyllave që posedon KEDS-i dhe të gjitha llojet e stabilimenteve. Aty janë të vendosura në njërën anë shtyllat me stabilimente për simulim gjatë trajnimit, si ato të tensionit të ulët, atij 10 kV dhe 35 kV, ndërsa në anën tjetër janë të vendosura shtyllat me stabilimente komplet si janë në realitet, me madhësi dhe strukturë identike. Pra, të trajnuarit do të kenë ndjesinë e njëjtë me realitetin, çka llogaritet që e rrit sigurinë dhe efikasitetin e trajnimit.
Qëllimi i kësaj vendosje është që ata të cilët trajnohen të kenë përvojë praktike të menjëhershme dhe të mësohen si të operojnë me rrjetin elektrik të të gjitha niveleve pikërisht në këtë qendër.
Pos punëtorëve të KEDS-it në këtë qendër do të trajnohen edhe punëtorët e kontraktorëve të kompanisë, punëtorët tjerë që kanë të bëjnë me rrjetin elektrik, sikurse qendra do të jetë e hapur edhe për studentët dhe nxënësit nga lëmi i inxhinierisë elektrike.
Të gjithë të trajnuarit do të pajisen me certifikata. Si rezultat i kësaj qendre parashihet që të ulen ndjeshëm aksidentet që kanë të bëjnë me rrjetin elektrik, përderisa aksidentet brenda KEDS-it parashihet të shkojnë drejt zeros. Ato tashmë janë përgjysmuar, por kompania nuk do të ndalet derisa ato të zhduken tërësisht.

 


 
Keds Call Center
Shërbime online
Related News
Arkivi i Lajmeve & Ngjarjeve
Mirëmbajtja e planifikuar e rrjetit

Informata lidhur me ndërprerjet e planifikuara në rrjet

Projektet e KEDS

Projektet e KEDS

Vende të lira të punës

Vende të lira të punës

Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji elektrike SH.A
Kosovo Electricity Distribution and Supply Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Distribuciju i Snabdevanje Elektricnom Energijom D.D
Qendra e Thirrjeve: 0800 791 00