Legjislacioni

Legjislacioni në fuqi

Tërë procesi i punës në KEDS sh.a. zhvillohet duke u bazuar në legjislacionin në fuqi. Të gjithë konsumatorët e regjistruar dhe ata të cilët kërkojnë të bëhen konsumatorë të rregullt të KEDS sh.a., mund të shërbehen me legjislacionin që është në fuqi, në bazë të të cilit shqyrtohen dhe vendoset për kërkesat dhe ankesat e konsumatorëve.

Keds Call Center
Shërbime online
Mirëmbajtja e planifikuar e rrjetit

Informata lidhur me ndërprerjet e planifikuara në rrjet

Projektet e KEDS

Projektet e KEDS

Vende të lira të punës

Vende të lira të punës

Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji elektrike SH.A
Kosovo Electricity Distribution and Supply Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Distribuciju i Snabdevanje Elektricnom Energijom D.D
Qendra e thirrjeve: 0800 791 00

Ligjet e aprovuara nga Parlamenti i Republikës së Kosovës

Ligji pr energjin
Ligji pr energjin elektrike
Ligji pr Rregullatorin e energjis
×

Urdhëresat administrative

Urdhresa 2008/5 pr pronat e uzurpuara
Urdhresa 2004/2 pr pronat e uzurpuara
×

Rregullat e aprovuara nga Zyra e Rregullatorit të Energjisë

Rregulli pr zgjidhjen e kontesteve n Sektorin e energjis
Rregulli pr kushtet e prgjithshme t furnizimit me energji elektrike
Rregulli pr kyjen dhe shkyjen e konsumatorve n Sektorin e energjis n Kosov
×

Procedurat dhe kodet e KEDS sh.a

Procedura pr ankesa t prgjithshme t konsumatorve
Procedura pr identifikimin dhe parandalimin e shfrytzimit t paautorizuar t energjis elektrike
Procedura e Qendrs s Thirrjeve
Kontrata e furnizimit me energji elektrike pr konsumatort e amvisris
Kontrata e furnizimit me energji elektrike pr konsumatort komercial
Procedura pr mbylljen e llogaris
Procedura pr lidhje t re
Procedura e prkohshme pr faturimin dhe leximin e konsumatorve
Kodi i matjes i Operatorit t Shprndarjes
Kodi i Shprndarjes i OSSH-s
Kodi i Sjelljes dhe Etiks
Kodi i puns pr qasje n tok dhe ndrtesa
Standardet e Siguris dhe t Planifikimit t Sistemit t Shprndarjes Metodologjia e ngarkesave pr shfrytzimin e sistemit t shprndarjes Metodologjia e takss pr kyje
Draft Metodologjia e takss pr kyje
×