Mirëmbajtja e planifikuar e rrjetit
Këtu i gjeni informatat lidhur me ndërprerjet për shkak të punëve të planifikuara dhe mirëmbajtjes së rrjetit
  • Prishtinë
  • Pejë
  • Prizren
  • Ferizaj
  • Mitrovicë
  • Gjakovë
  • Gjilan
Njoftime për punime në rrjet
Data e publikimit: 24-03-2017


Mirëmbajte të planifikuar
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 27,28.03.2017 në TS 220/35/10 kV Podujeva do të shkyçet:
• Dalja 10 kV Letanci (Kodi:14000012)  prej orës 10:30 deri në orën 15:30 
 
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Obranq, Peran, Bradash, Bajqin, Katunishte, Lepaj, Dobratin 1.

Arsyeja e ndërprerjes: punime në largpërçuesin 10 kV, në fshatin Dobratin-Pakashticë.

2.

Më 27, 28, 29, 30,31, 03.2017  dhe më 01.04.2017 në TS 10/0.4 kV Letanci do të shkyçet:
• Dalja 10/0.4 kV Bradash (Kodi:140000121188)  prej orës 10:00 deri në orën 11:00 prej orës 13:00 deri në orën 14:00 dhe prej orës 16:00 deri në orën 17:00.
 
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e fshatit Bradash.

Arsyeja e ndërprerjes: shtrirja e kabllos të tensionit të ulët.

 


Njoftime për punime në rrjet
Data e publikimit: 23-03-2017

Mirëmbajte të planifikuar
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 25.03.2017 në NS 220/35/10 kV Podujeva do të shkyçet:
• Dalja 10 kV Podujeva 3  (14000003)   prej  orës 10:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: te tregu i shtazëve, Viadukti dhe Ina e vjetër.
Arsyeja e ndërprerjes: demolomi i  rrjetit  të  vjetër  dhe  zhvendosja  e  njehsorëve  në  shtylla.

2.

Më 25.03.2017 në NS 220/35/10 kV Podujeva do të shkyçet:
• Dalja 10 kV Podujeva 1  (14000001)   prej  orës 10:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: rr .Skënderbeu, rr. Brigadat (një pjesë), Ujësjellësi i qytetit.

Arsyeja e ndërprerjes: demolomi i  rrjetit  të  vjetër  dhe  zhvendosja  e  njehsorëve  në  shtylla.

3.

Më 25.03.2017 në NS 220/35/10 kV Podujeva do të shkyçet:
• NS 10/0.4 kV  Ujesjellesi i qytetit  (14000001010)   prej  orës 10:30 deri në orën 14:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: rr. Skënderbeu, rr.Brigadat (një pjesë) dhe Ujësjellësi i qytetit.

Arsyeja e shkyçjes: punime ne  Projektet MMO-2014.


Njoftime për punime në rrjet
Data e publikimit: 22-03-2017

Mirëmbajte të planifikuar
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 24.03.2017 në NS 35/10 kV Mazgiti do të shkyçet:
• Dalja 10 kV Lumi i Madhë  (15019006)   prej  orës 11:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Millosheva, Brezhnica (një pjesë), Stanovci i Epërm, Stanovc i Ulët, Lumi i Madh (Velika Reka) dhe Prilluzha.

Arsyeja e ndërprerjes: montimi i ndarësit.

2.

Më 26.03.2017 në NS 110/10(20) kV Prishtina 7 do të shkyçet:
• Dalja 10 kV J40 Hajvalia  (19000040)   prej  orës 11:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Hajvali Shkolla, Hajvali Policia, Hajvali Ulzat 1, Hajvali Ulzat 2, Mili Hajvali.

Arsyeja e ndërprerjes: zgjerimi i rrjetit 10/0.4 kV.

3.

Më 26.03.2017 në NS 110/10(20) kV Prishtina 7 do të shkyçet:
• Dalja 10 kV J41 Matiqani  (19000041)   prej  orës 11:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Matiçani, Zllatari dhe TS Rezervuari 4.

Arsyeja e ndërprerjes: zgjerimi i rrjetit 10/0.4 kV.

4.

Me 24.03.2017 në NS 220/35/10 kV Podujeva do të shkyçet:
• Dalja 10 kV Fshatrat 2  (14000010)   prej  orës 11:00 deri në orën 16:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Podujeva pjesërisht dhe fshatrat: Sibofc, Lluzhan, Penuhë, Lupç i Epërm, Llugë, Majac dhe Popovë.

Arsyeja e ndërprerjes: vendosja e ndarësit në  NS 10/0.4 kV Shakovic

5.

Më 24.03.2017 në TS 220/35/10 kV Podujeva do të shkyçet:
• Dalja 10 kV Letanci (Kodi:14000012)  prej orës 10:30 deri në orën 15:30 
 
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Obrança, Perani, Bradashi, Bajqina, Katunishta, Lepaja dhe Dobratin 1.

Arsyeja e ndërprerjes: punime në largpërçuesin 10kV fshatin Dobratin-Pakashticë.

 

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 24.03.2017 në TS 35/10 kV Fushë kosova ll do të shkyçet:
• Dalja 10 kV Pozhegu (Kodi:15018016)  prej orës 10:00 deri në orën 12:00 
 
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: PTK-ja dhe  Banesat e Pozhegut.

Arsyeja e ndërprerjes: vendosja e kthinës në transformator.

2.

Më 24.03.2017 në TS 220/35/10 kV Podujeva do të shkyçet:
• Dalja 10 kV Batllava (Kodi:14015001)  prej orës 10:00 deri në orën 12:00 
 
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Batllava, Gërdovci, Bellopoja dhe Lluga.

Arsyeja e ndërprerjes: Demontimi i rrjetit të vjetër 10kV


Njoftime për punime në rrjet
Data e publikimit: 21-03-2017

Mirëmbajte të planifikuar
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 23.03.2017 në NS 110/10(20) kV Prishtina 7  do të shkyçet:
• Dalja 10 kV J34 Çagllavica  (19000034)    prej  orës 09:00 deri në orën 11:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Çagllavica, banesat Marigona  dhe Lagja Panorama.

Arsyeja e ndërprerjes: demontimi i shtyllave 10kV.

2.

Më 23.03.2017 në NS 35/10 kV Fushë- Kosova ll do të shkyçet:
• Dalja 10 kV Miradi e Epërme  (15018019)    prej  orës 10:30 deri në orën 14:30
 
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesë: Miradia e Epërme.

Arsyeja e ndërprerjes: vendosja e ndarësit në NS 10/0.4 kV.


Njoftime për punime në rrjet
Data e publikimit: 20-03-2017

Mirëmbajte të planifikuar
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.
Më 23.03.2017 në TS 35/10 kV Drenasi do të shkyçet:
• Dalja 10 kV Qendra Shkollore  (Kodi:16021009)  prej orës 09:00 deri në orën 12:00  dhe nga ora 14:00 deri në orën 17:00
 
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shkolla e  mesme, Korotica, Sankovci dhe Fushtica.

Arsyeja e ndërprerjes: shtrirja e kabllove edhe energjizimi i transformatorit të ri. LOT 2.

2.

Më 22.03.2017 në TS 35/10 kV Fushë kosova ll do të shkyçet:
• Dalja 10 kV Pozhegu (Kodi:15018016)  prej orës 10:00 deri në orën 12:00 
 
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: PTK-ja dhe  banesat e Pozhegut.

Arsyeja e ndërprerjes: vendosja e kthinës në transformator.

3.
Më 22.03.2017 në TS 110/10(20) kV Prishtina 7 do të shkyçet:
• Dalja 10 kV J38-Lagjja e Spitalit 4-1 (Kodi:19000038)  prej orës 12:00 deri në orën 15:00 
 
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja e Spitalit 4/1, Lagjja e Spitalit 4/2, NNP Guri, Shkolla, Burimi Comerce 2, Standard, VG Construction, Brajam Hoxha dhe Chelsea Point.
Arsyeja e ndërprerjes: zhvendosja e kthinave në transformator.


Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.
Më 22.03.2017 në TS 220/35/10 kV Podujevado të shkyçet:
• Dalja 10 kV Podujeva 5 (Kodi:14000005)  prej orës 10:30 deri në orën 14:30 
 
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: qyteti, Polonica, Lagjja Hoxheviq dhe Ballovci.

Arsyeja e ndërprerjes: vendosja e ndarësit në NS 10/0.4 kV

2.
Më 22.03.2017 në TS 220/35/10 kV Podujevado të shkyçet:
• Dalja 10 kV Letanci (Kodi:14000012)  prej orës 09:00 deri në orën 12:00  dhe nga ora 15:00 deri në orën 18:00
 
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Obrançë, Peran, Bradash, Bajqinë Katunishtë, Lepaj dhe Dobratini.

Arsyeja e ndërprerjes: vendosjen e shtyllave edhe përçuesve.

 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 24-03-2017

Mirëmbajte të planifikuar
-Nuk ka


Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.


Më 28.03.2017 në NS 110/10(20) kV Peja 2 do të shkyçet:
• Dalja 10 kV Dardanija lll  (51000012)   prej  orës 15:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesinrrugët: Dardania, Viktimat e Pejës  dhe Kolonia.
Arsyeja e ndërprerjes: punime në transformator.LOT 3.

2.


Më 28.03.2017 në NS 110/35/10 kV Peja 1 do të shkyçet:
• Dalja 10 kV Agrokosova (50000007)   prej  orës 13:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Fabrika e bukës, rruga e Hekurudhës, Agrokosova, Elkosi Te Cekët, Motohia Remont, Deminerët, Kristali, Pularia, Kolonia e Sheqeranës, Elkosi te ETC-ja, Buquku, Gacaferi dhe Tyrbja.

Arsyeja e ndërprerjes: punime në transformator.LOT 3.

3.


Më 28.03.2017 në NS 110/35/10 kV Peja 1 do të shkyçet:
• Dalja 10 kV Fusha e Pejes (5000009)   prej  orës 10:00 deri në orën 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Bajraktarët, Kulla e Ministrit, Treboviq, Qunguri, Elsa, Nabegjani, Lluga, LLabjani dhe Bllagaj.

Arsyeja e ndërprerjes: punime në transformator.LOT 3.

 

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 27.03.2017 në NS 110/10(20) kV Dubrava do të shkyçet:
• Dalja 10 kV Onix  (54000003)   prej  orës 09:30 deri në orën 12:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Dubravë- Hysenajt, Tomoci – Kushtrimi, Dobrushë-e Xhamia, Dobrusha e Mesme, Te Drejtoria, Lubovë – Ademajt, Lubovë Kulla, Carralluka, Carralluka 2, Korabi, Blinda Banjë, Lagjja e Re Banjë, Banjë Minoritetet, Onixi, Kulla, Lagjja dhe Delibegu. 

Arsyeja e ndërprerjes: ndërrimi i shtyllave të thyera.

2.

Më 27.03.2017 në NS 110/10 kV Klina do të shkyçet:
• Dalja 10 kV Dresniku  (52000007)   prej  orës 10:00 deri në orën 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Klinë, Dresnik, Dollc, dhe Gremnikë.

Arsyeja e ndërprerjes: ndërrimi i transformatorit dhe ormanit.

3.

Më 27.03.2017 në NS 110/35/10 kV Peja 1 do të shkyçet:
• Dalja 10 kV Radavci (50000004)   prej  orës 13:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Novosella, Radavci, Brestoviku, Dogna, Jabllanica e Madhe.

Arsyeja e ndërprerjes: kyçja e transformatorit.

 

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

 

1.

Më 26.03.2017 në TS 110/10 kV Deçani do të ketë shkyçje totale prej orës 00:45 deri në orën 01:00.
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Deçani - qyteti, Deçan -KEDS-i, Deçan -Policia, Deçan Gjimnazi, Ramosaj, Hazeraj, TMK-ja, Demhasaj, Carrabreg, Isniq, Lebushë, Strellci i Epër, Strellci i Ulët, Lluka e Epërme, Llukë- Gecaj, Pozhari, Gllogjain, Shaptej, Lumbardhi, Isniqi, Ratisha, Gramaqeli, Mazniku, Lloqani, Dranoci, Sllupi, Vokshi, Polana, Poberxha, Prilepi, Rastavic, Baballoqi, LA Ramadani, Juniku, Jasiqi, Gjocaj, Gramaqeli, Belegu, Baballoqi, Dubrava, Irzniqi, Ledinat, Prokolluku, Berani, Prapaqani, Berliqi, Krushevci i ri, Rashiqi, Gjocajt, Turjaka e Ulët, Vranoci i Madh, Vranoci i Vogël, Barani i Ulët, Qallapeku, Kusoriqi, Llugagjitë, Buqani, Lluka e Epërme 1 dhe Muçaj- Llukë,    

Arsyeja e ndërprerjes: punime nga KOSTT-i.

2.

Më 26.03.2017 në TS 110/35/10 kV Peja 1 do të ketë shkyçje totale prej orës 08:00 deri në orën 16:00.
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja e Romëve, Kulla, Hazba, Berishët, Sharra, Katuni i Ri, TS Bunari, Fabrika Bibita, Shkolla filolore, Instituti I/1, Instituti II, Instituti V, Standard, Ringovi 1,2,3, Krivogllava 1,2, Fabrika e bukës, rruga e Hekurudhës, Agrokosova, Elkosi Te Ceket, Motohia Remont, Demineret, Kristali, Pularia, Kolonia e Sheqeranes, Elkosi te ETC, Buquku, Gacaferi,Tyrbeja, Bajraktaret, Kulla e Ministrit, Treboviq, Qunguri, Elsa, Nabergjan, Lluga, LLabjan, Bllagaj, Katuni i Ri 2, Instituti Bujqesor, Lagjja Qemanska Vitomiricë, Riki Petrolli, Baliqët, Farma, Domi, Gjeshoviqët, Ozdrimi, Dubova e Madhe, Fierza 5 dhe  Dubova e Vogël.

Arsyeja e ndërprerjes: punime nga KOSTT-it.

3.

Më 26.03.2017 në TS 35/10 kV Peja ll do të ketë shkyçje totale prej orës 13:00 deri në orën 16:00.
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rugova: Llazi, Shtupeqi i Madh, Llotova, Pepaj, Koshutan, Shkrel, Bogë, Stankaj, Hagjaj, Kuqishta 1, Drelaj 2, Bregu Kuqishtë, Gjimnazi, Kisha Ortodokse, Lidhja reserve TS-7/2, KFOR-i Italian, KFOR-i Argjentinas, Kisha Katolike, Ambullanca e stomatologjike, Dukagjini 1, TS 5 dhe Dukagjini 2, 2 Korriku, Jarina nga dalja shtëpia e kulturës, Jarina-Dukagjin, Asllaqeshma 1 dhe 2.
 
Arsyeja e ndërprerjes: punime nga KOSTT-i.

4.

Më 26.03.2017 në TS 35/10 kV Gurrakoci do të ketë shkyçje totale prej orës 13:00 deri në orën 16:00.
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Prekalël, Dobrushë, Kashicë, Dobrusha  e Epërme, Staradran, Elshan, Berisha, Mavraj, Llugat e Poshtme dhe të Epërme, Ruhot, Gurakoc, Gurakoc Kulla, Gurakoc 35 i vjetër, Gurakoc Musollët, Gurakoc, Prekallë, Trubohoci, Zabllaqi, Zallqi, Shalonovicë, Osojan, Tupeq, Bllagaq dhe Drejë.

Arsyeja e ndërprerjes: punime nga KOSTT-i.

5.


Më 26.03.2017 në TS 35/10 kV Fabrika e Baterive do të ketë shkyçje totale prej orës 13:00 deri në orën 16:00.
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fabrika e baterive.
Arsyeja e ndërprerjes: punime nga KOSTT-it.

6.

Me 26.03.2017 në TS 35/10 kV Fabrika e birrës do të ketë shkyçje totale prej orës 13:00 deri në orën 16:00.
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fabrika e birrës.

Arsyeja e ndërprerjes: punime nga KOSTT-i.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 23-03-2017

Mirëmbajte të planifikuar
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

1.

Më 24.03.2017 deri me 27.03.2017 në NS 110/10(20) kV Peja 2 do të shkyçet:
• Dalja 10 kV Loxha (51000008)    prej  orës 07:00-11:00 dhe nga ora 14:00-16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Loxha Qerhane, Loxha 3, Loxha 2, Graboc, Loxha 1, Loxha e reja,Elezaj Raushiq, Raushiq Ademajt, Strellci i Ulët, Raushiq xhamija, Raushiqi ri, Raushiq, Molika, Gazmend Shabanaj, Zagerma, Lubeniq, Strellci Ulët, Lufajt, Sali Likaj, Raushiq Mahalla, Likaj dhe Raushiq Kulla.

Arsyeja e ndërprerjes: punime të KOSTT-it në rehabilitimin e linjës 110 kV Peja 2- Deçan.

2.

Më 24.03.2017 deri me 27.03.2017 në NS 110/10(20) kV Peja 2 do të shkyçet:
• Dalja 10 kV Dardania II (51000004)    prej  orës 07:00 -11:00 dhe nga ora 14:00-16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Pompa e benzines Raushiq, Tregu Raushiq, Jasiqi2, Jasiqi1, Banja, mulliri Jusaj, Molika kontroll tek, Jakup Beqaj. Asfallti, Ideal Vokshi, te Bellepoja, Dardanija 2, Dardanija1, Dardanija 7 dhe  Dardanija 4 .

Arsyeja e ndërprerjes: punime te KOSTT-it për rehabilitimin e linjës 110 kV Peja 2- Deçan.

3.

Më 24.03.2017 deri me 27.03.2017 në NS 110/10(20) kV Peja 2 do të shkyçet:
• Dalja 0.4 kV Kastrati-Shala (51000007003)    prej  orës 07:00-11:00 dhe nga ora 14:00-16:00.
 
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Pompa e benzines Raushiq, Tregu Raushiq, Jasiqi 2, Jasiqi1, Banja, mulliri Jusaj, Molika kontroll tek, Jakup Beqaj. Asfallti, Ideal Vokshi, te Bellepoja, Dardanija 2, Dardanija1, Dardanija 7 dhe Dardanija 4.

Arsyeja e ndërprerjes: punime te KOSTT-it për rehabilitimin e linjës 110 kV Peja 2- Deçan.

 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 22-03-2017


Mirëmbajte të planifikuar
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 24.03.2017 në NS 110/10(20) kV Dubrava do të shkyçet:
• Dalja 10 kV Onix  (54000003)   prej  orës 15:30 deri në orën 16:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Durravë Hysenajt, Tomoci – Kushtrimi, Dobrushë Xhamia, Dobrusha e Mesme, Te Drejtorija, Lubovë – Ademajt, Lubovë Kulla, Carralluka, Carralluka 2, Korabi, Blinda Banje, Lagja e Re Banjë, Banjë Minoritetet, Onixi, Kulla, Lagjja dhe Delibegu. 

Arsyeja e ndërprerjes: punime në rrjet.

 

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 24.03.2017 në NS 110/10(20) kV Peja 2 do të shkyçet:
• Dalja 10 kV Zahaqi (51000010)    prej  orës 12:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Qyshk, Pavlan, Zahaq, një pjesë e Llabjanit, Deponia, Ramuni nje pjesë, Gllaviqica, Kërstovci, Leshan, Klinqin, Sverka e Thatë, Jabllanica e Leshanit dhe Rosujat.
Arsyeja e ndërprerjes: vendosjen e shtyllës së betonit.

 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 21-03-2017

Mirëmbajte të planifikuar
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 23.03.2017 në NS 110/10(20) kV Istogu  do të shkyçet:
• Dalja 10 kV Vrella  (54000002)    prej  orës 10:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Cerrcë, Lubozhdë, Vrellë dhe  Stupe.
Arsyeja e ndërprerjes: energjizimi i largpërçuesit 20/10 kV.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 23.03.2017 në NS 110/10(20) kV Peja 2  do të shkyçet:
• Dalja 10 kV Kastrati  (51000007)    prej  orës 12:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Lagjja Dardania, Llozhani, Zllopeku, Poqesta, Belinca, Doberdoli, Babiqi, Pistoni dhe Sedefi.

Arsyeja e ndërprerjes: ndërrimi i shtyllës së drurit më atë të betonit.

 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 24-03-2017


Mirëmbajte të planifikuar
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.


Më 26.03.2017 në TS 35/10 kV Zhuri do të shkyçet:
• Dalja 10 kV Ujësjellsi (Kodi:30035002)  prej orës 08:00 deri në orën 10:00  dhe nga ora 15:00 deri në orën 17:00
 
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Ujësjellësi, Lagjja e Omajve dhe Ademajve në Zhur.

Arsyeja e ndërprerjes: punime në rrjet.

1.

Më 26.03.2017 në TS 35/10 kV Zhuri do të shkyçet:
• Dalja 10 kV Dogana -Vermicë (Kodi:30035007)  prej orës 08:00 deri në orën 10:00  dhe nga ora 15:00 deri në orën 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dogana, Gurëthyesi Tahiri, Restorant Gurra, Restorat Mifa Bell, Vërmica 3, Restorant Vërmica, Resttorant Universi, Shkoza 1 dhe Shkoza 2.

Arsyeja e ndërprerjes: punime në rrjet.

 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 23-03-2017

Mirëmbajte të planifikuar
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.


Më 25.03.2017 në NS 110/35/10  kV Prizreni 1 do të shkyçet:
• Lp 35 kV Prizreni III   (30320)   prej  orës 11:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: lagjja Tabahane, rr. Sahat Kulla, rr. Haxhi Ymeri, lagjja Lakuriqi, bizneset, lagjja Ortakolli, rr.Vëllezërit Frashëri, rr.Luigj Gurakuqi, rr.Rifat Krasniqi dhe rr. Gani Çavdarbashi.

Arsyeja e ndërprerjes: Rregullimi e prishjes te kablli nëntokësor LP 35kV, IPZO, drejtimi TS 110/35kV PZ 1-TS 35/10kV Prizren III.

2.

Më 25.03.2017 në NS 35/10 kV Zhuri do të shkyçet:
• Lp 35 kV Zhur-Dragash   (30360)   prej  orës 12:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Lubovishta, Kukjani, Vranishta, Restelica, Mlika, Glloboqica, Krusheva, Zlipotoku, Orqusha, rr. e Dëshmorëve, rr. e Restelicës, rr. e Brodit, rr. e Radeshës, afariste: KFORI, Motel Meka, "Shtëpia e Kulturës", Radio Sharri, Policia, Kuvendi Komunal, Gjimnazi, Shkolla fillore. Ambullanta mjeksisë familjate, Gjykata, Zjarrfikësit, afariste: HIT Flores, Zgatari Komerci, fshatrat : Blaq, Brodosanë, Buzez, Kuk, Kuklibeg, Zaplluxhe, afariste: N.P.T "Mulliri"  Buzezi, N.T.P. Qumshtorja Sharri Kuk, Restoran Opoja Bellobradi, Brruti, Kapre, Kosava, Pllajniku, Shajne, Xërxë e Sharrit, Zgatari, Zym i Sharrit, afariste: ILVA" Buqe, Restoran Dasma Zym, TS-IPKO dhe Vala, Rapqa e Ulët, Rapqa e Epërme, Fabrika Meka, Brezne, Krsteci i Ulët, Krsteci i Naltë, Rrenci, Ferma  TS- Berham Jonuzi, TS- Qendra Petroll, Buqe, Pllava, TS-Ujësjellësi Brezne, Rematex, fshati Brod dhe afariste: N.P.T "Kuk Comerc" (Motel Argjena), TS- IPKO Brod, TS- Penda HC Dikance, fshatrat: Baqkë, Dikancë, Leshtan dhe Radeshë.
 
Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllës në LP 35 kV Zhur-Dragash.

 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 20-03-2017

Mirëmbajte të planifikuar
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

 

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.


Me 23.03.2017 në TS 110/35/10 kV Theranda do të shkyçet:
• Dalja 10 kV Gjinovci  (Kodi:32000003)  prej orës 10:00 deri në orën 12:00 
 
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Topliqan, Gjinoc, Sallagrazhdë, Grejkoc, Gelaca, bizneset: N.T.S Leshan, Mishtorja BENI Shirokë, Geni Com OIL, NB Petroll, "Graniti"Bajram Lumi, Mermer Hasan Muharremi, I. Seferi, Tafaj Elektrik, Pishina Dafina, Spahia Petroll, Mermeri-Sallagrazhdë dhe Selim Muharremi.

Arsyeja e ndërprerjes: punime në rrjet.

 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 24-03-2017

Mirëmbajte të planifikuar
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 27.03.2017 në TS 35/10 kV Shtërpca do të shkyçet:
• Dalja 10 kV Gotovusha (Kodi:40044005)  prej orës 10:30 deri në orën 15:30 
 
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e Shtërrpcës te Shkolla, OSBE-ja, Biti e Ulët, Biti e Epërme, Shushiqa, Paloja, Gotovusha, Drekoci, Viqa, Firaj dhe Brod.

Arsyeja e ndërprerjes: vendosja e shtyllave 10 kV në fshatin Brod.

 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 23-03-2017

Mirëmbajte të planifikuar
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.


Më 25.03.2017 në NS 110/35/10 kV Lipjani do të shkyçet:
• Dalja 10 kV Qendra  (41000006) prej  orës 12:00 deri në orën 13:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: konsumatorët e qytetit të kësaj dalje 10kV.


Arsyeja e ndërprerjes: vendosje e siguresave thikore me izolim adekuat sipas pëlqimit elektroenergjetik.

2.

Më 25.03.2017 në NS 35/10 kV Magure do të shkyçet:
• Dalja 10 kV Halilaqi  (41048003) prej  orës 11:00 deri në orën 13:30
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Harilaqi, Treshnjevka dhe konsumatorët komercial të kësaj dalje 10kV.
Arsyeja e ndërprerjes: vendosje e shtyllës këndore 12/1000 sipas PEE 2261.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 22-03-2017


Mirëmbajte të planifikuar
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 24.03.2017 në NS 110/35/10 kV Bibaj  do të shkyçet:
• Dalja 10 kV Ujëvara (40041011)    prej  orës 09:15 deri në orën 09:30 dhe nga ora 15:45 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: rr. Nerodime, Ujvara, Frigoriferi dhe Barakat.

Arsyeja e ndërprerjes: ndërrimi i ormanit të tensionit të ulët në stabilimentin shpërndarës.

2.

Më 25.03.2017 në NS 35/10 kV Ferizaj lll do të shkyçet:
• Dalja 10 kV Jezerci  (40042003) prej  orës 09:15 deri në orën 09:30 dhe nga ora 15:45 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Nerodimja, Manastirci, Jezerci dhe Balaj.

Arsyeja e ndërprerjes: renovimi i  trafoshtyllës në fshatin Manastirc, Lagja e Re.

3.
Më 24.03.2017 në NS 110/35/10 kV Lipjani do të shkyçet:
• Dalja 10 kV Shtimje  (41046003) prej  orës 10:00 deri në orën 10:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Shtimja, Lagjja e Pajtimit dhe  Godanci i Ulët.

Arsyeja e ndërprerjes: kyçja e transformatorit.

 

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 24.03.2017 në NS 35/10 kV Ferizaj ll do të shkyçet:
• Dalja 10 kV Drejtimi i Sillosit (40041001)    prej  orës 11:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Ferizaj (një pjesë), Talinovci I Muhaxherëve, Sazlia, Papazi, Pojata, Rahovica, Softaj dhe Fusha e Madhe.
Arsyeja e ndërprerjes: Dislokimi i përhershëm i linjës 10 kV si dhe demontimi i shtyllave nga traseja e Autostradës.

 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 21-03-2017


Mirëmbajte të planifikuar
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 24.03.2017 në NS 35/10 kV Ferizaj lll  do të shkyçet:
• Dalja 10 kV Jezerci  (40042003)    prej  orës 09:15 deri në orën 09:45 dhe nga ora 15:30 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Manastirci, Nerodime e Ulët Nerodime e Epërme, Balaj dhe Jezerci.

Arsyeja e ndërprerjes: renovimi i  trafoshtyllës në fshatin Manastirc Lagja e Re.

2.

Më 23.03.2017 në NS 35/10 kV Ferizaj l  do të shkyçet:
• Dalja 10 kV Kinemaja  (40040004)    prej  orës 09:15 deri në orën 09:30 dhe nga ora 15:30 deri në orën 15:45

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin rrugët: 12.Qershori (një pjesë), Dëshmorët e Kombit (një pjesë), Skenderbeu dhe Sejdi Sejdiu.

Arsyeja e ndërprerjes: ndërrimi i ormanit të tensionit të ulët në  TS 10/04 KV " Syri ".

3.

Më 23.03.2017 në NS 35/10 kV Shtimje  do të shkyçet:
• Dalja 10 kV Caraleva  (41046004)    prej  orës 10:00 deri në orën 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: një pjesë e Shtimes, Reqaku, Belinci, Caraleva, Topilla, Llanisht, Devetak, Grejqevc, Zborc, Pjetkreshtica, Duga dhe Karaçica.

Arsyeja e ndërprerjes: punime në rrjet.

4.

Më 23,24,25.03.2017 në NS 35/10 kV Magure  do të shkyçet:
• Dalja 10/0.4 kV Baincë I (te shkolla) (41048001020)    prej  orës 10:00 deri në orën 12:00 dhe nga ora 15:00 deri në orën 17:00
 
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesë: lagjja Bajraktarët.

Arsyeja e ndërprerjes: rikonstruktimin  e  rrjetit.

 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 20-03-2017


Mirëmbajte të planifikuar
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka


Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.


Me 22.03.2017 në TS 110/35/10 kV Lipjani do të shkyçet:
• Dalja 10 kV Gadime  (Kodi:41000013)  prej orës 08:30 deri në orën 09:30 
 
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Babushi I Muhaxherëve, Gadime e Ulët, Gadime e Lartë, Vrella dhe  Plitkoviqi.

Arsyeja e ndërprerjes: punime në rrjet.

 


Nuk ka asnjë njoftim për momentin
Njoftime për punime në rrjet
Data: 21-03-2017

Mirëmbajte të planifikuar
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka


Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit


1.

Me 23.03.2017 në NS 35/10  kV Malisheva  do të shkyçet:
• Dalja 10 kV Kijeva  (82082007)    prej  orës 11:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Balincë, Bubavec, Drenoc, Gollubovc, Kijevë, Llazicë, Lubizhdë, Mleqan, Plloçic, Polluzhë dhe Stapanicë.

Arsyeja e ndërprerjes: kyçja e transformatorit të ri dhe ndërrimi i ndarësit linjor.

 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 20-03-2017

Mirëmbajte të planifikuar
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

 

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

 

1.


Më 22,23,24,25.03.2017 në TS 35/10 kV Gjakova ll do të shkyçet:
• Dalja 10/0.4 kV TS-350  (Kodi:81083016367)  prej orës 09:00 deri në orën 17:00 
 
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Ismail Qemailii (një pjesë), Mithat Frashëri, Gjon Bizaku dhe Konferenca e Bujanit.

Arsyeja e ndërprerjes: zgjerimi dhe përforcimi i rrjetit. LOT 8.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 22-03-2017

Mirëmbajte të planifikuar
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 24.03.2017 në NS 110/35/10  kV Vitia do të shkyçet:
• Dalja 10 kV Tërpeza   (61065012)   prej  orës 10:30 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Zhiti, Tërpezë, Çifllak, Devajë, Kravaricë dhe Ballancë.

Arsyeja e ndërprerjes: ndërrimi i shtyllave të vjetra, vendosja e shtyllave të reja.

 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 20-03-2017

Mirëmbajte të planifikuar
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.


Më 22.03.2017 në TS 110/20(10) kV Kamenica do të shkyçet:
• Dalja 10 kV Hogoshti  (Kodi:62000004)  prej orës 12:00 deri në orën 15:00 
 
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Hogoshtë, Shipashnicë, Poliqkë  dhe Xhyrishevcë.

Arsyeja e ndërprerjes: kyçja e nënstacionit të ri.

2.


Më 22.03.2017 në TS 110/20(10) kV Kamenica do të shkyçet:
• Dalja 10 kV Koretini  (Kodi:62000017)  prej orës 10:00 deri në orën 12:00 
 
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Koretinë  Topanicë, Bllatë, Nitex, Crep, Kormian, Domorovc, Pompa, Hodonovc, Tasimi, Hodonocë, Seperacioni dhe  Ujësjellësi Korinjan.
Arsyeja e ndërprerjes: kyçja e transformatorit të ri.


Keds Call Center
Shërbime online
Mirëmbajtja e planifikuar e rrjetit

Informata lidhur me ndërprerjet e planifikuara në rrjet

Projektet e KEDS

Projektet e KEDS

Vende të lira të punës

Vende të lira të punës

Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji elektrike SH.A
Kosovo Electricity Distribution and Supply Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Distribuciju i Snabdevanje Elektricnom Energijom D.D
Qendra e thirrjeve: 038 501 701 1000
038 791 000