Mirëmbajtja e planifikuar e rrjetit
Këtu i gjeni informatat lidhur me ndërprerjet për shkak të punëve të planifikuara dhe mirëmbajtjes së rrjetit
  • Prishtinë
  • Pejë
  • Prizren
  • Ferizaj
  • Mitrovicë
  • Gjakovë
  • Gjilan
Njoftime për punime në rrjet
Data e publikimit: 18-01-2017


Mirëmbajtje të planifikuar
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.
Më   20.01.2017   në NS 35/10kV Besia do të shkyçet:
• Dalja 10 kV Luzhan (Kodi:10013011)  prej orës 08:00 deri në orën  10:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbesin: Lupçi i Ulët, Vranidolli, Prugovci te Halili, Bugurdoll Fabrika e fishekzjarreve, Nsht. “Bio llet”.
Arsyeja e shkyçjes: revizioni i ormanit, vendosja e ndërprerësit dhe ndërrimi i kabllove.

 

2.
Më  20.01.2017 në NS 35/10kV Drenasi do të shkyçet:
 
• Dalja 10 kV Gllobari ( Kodi: 16021008)  preje orës 11:00 deri në orën 16:00
 
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gllobari, Gllobar te shkollva, Tërrsteniku, Gurthyesi Kalisi, Vërbovci, TS Ipko dhe TS Vala.
 Arsyeja e shkyçjes: promontimi shtyllave.

3.

Më 20.01.2017 në NS 35/10kV Drenasi do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Drenasi 1 ( Kodi:16021001)  prej orës 11:00 deri në ora  16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Qendra Qyteti Drenasi. 
Arsyeja e shkyçjes: Vendosja e ormanit elektrik 0.4 kV.

 


Njoftime për punime në rrjet
Data e publikimit: 18-01-2017

Mirëmbajte të planifikuar
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 20.01.2017 në NS 110/10 kV Skenderaj do të shkyçet:
• Dalja 10 kV   Runiku ( Kodi: 74000005)  prej orës 10:30 deri në ora 16:00

Gjate kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Runiku, Qubreli, Qitaku, Banja, Surigana, Pemishtja, Lesina, Radisheva, një pjesë e Klinës dhe Vitaku.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave  10kV.


Njoftime për punime në rrjet
Data e publikimit: 17-01-2017


Mirëmbajtje të planifikuar
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.
Më 19.01.2017 në NS 110/10 kV Prishtina 2  do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Nr.25 (Kodi: 11000008)  prej orës 11:00 deri në orën 16:00 

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Karadaku 1, Vneshtat 1, Vneshtat 2, Çamëria 2, Karadaku 2 dhe Antena e PTK-së.
Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e kthinave 10kV.


2.
Më 19.01.2017 në NS 110/10 kV Prishtina 5  do të shkyçet:

• Dalja 10 kV j06 Rezervuarët e KFOR-it (Kodi:13000002)  prej orës 10:30 deri në orën 14:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bardhoshi dhe  Bërnica e Ulët, Barilevë Sheshivarët, Shaljanët, te Xhamia, Drenovc Gashët, ”Kuvilab” private, Rub Shpk-Samir Rexha dhe ndriçimi publik për autostradë.

Arsyeja e ndërprerjes: betonimi i bazamentit të shtyllave në LP 10 kV.

3.
Më  19.01.2017  në NS 35/10(20) kV Batllava do të shkyçet:
• Dalja 10 kV  Orllani (Kodi:14015002) prej orës 10:30 deri në ora 15:00.
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kushevë, Gibovci, Shkolla e vjetër, Xhamia e vjetër, Kalatica, Braina, Berveniku, Bllata, Metergovci1 dhe 2,Orllani,Vikendicat,Te Zahir Pajaziti
Arsyeja e ndërprerjes: Punime në projektin Dislokimi i NS 10/0,4 kV Quka Brain.
4.

Me 19.01.2017 në NS 35/10 kV Fushë Kosovë do të shkyçet:
• Dalja 10 kV Bardhi i Madh (15018018)   prej orës 09:30 deri në orën 14:50.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: pjesa mbrapa Hekurudhe, Kuzmini, Bardh i Madh (Bellaqevc).
Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllës së betonit, vendosja e konzollës dhe e izolatorëve VHD 20 kV, vendosja e konzollës dhe shkarkuesve te mbitensionit si dhe kalimi i te gjitha rrjetave në shtyllën e betonit.


Njoftime për punime në rrjet
Data e publikimit: 16-01-2017

Mirëmbajte të planifikuar
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.
Më 18.01.2017 në NS 35/10 kV Prishtina II  do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Lesna (Kodi:10010006)  prej orës 12:00 deri në orën 15:00 

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lesna 1 dhe Lesna 2, Lesna Ndertimi 2, objekti privat “ndërtesat e Fitores”, ndërtesat “Kater Grykat”, “Konak” shpk, Bashkim Hyseni NPN “Dynamic Com”.

Arsyeja e ndërprerjes: kyçje e TS-it të ri sipas pëlqimit elektroenergjetik.

 

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

 

1.
Më 18.01.2017 në NS 35/10 kV Fushë- Kosova  do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Fushe Kosova I (Kodi:15018006)  prej orës 09:30 deri në orën 11:50 

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Nakarada, Dardhishta, Lismiri, lagjja Tërnavët.

Arsyeja e ndërprerjes: vendosja e shtyllës së betonit, e konzolles dhe e izolatorëve VHD 20kV

2.
Më 18.01.2017 në NS 35/10 kV Fushe Kosova  do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Vragoli (Kodi:15018007)  prej orës 10:30 deri në orën 15:50 

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Vragoli, Miradi e Ulët (një pjesë), Batusa, Henci, Lagjja 29  dhe Pompen FAM GAS.

Arsyeja e ndërprerjes: premontimi i shtyllave në LP 10 kV.

3.

Më 18.01.2017 në NS 35/10 kV Mazgiti  do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Plemetini (Kodi:15019003)  prej orës 08:50 deri në orën 14:00 

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Plemetin, Hamidi, Bivolak, Gllavotinë, Strovc, Zhilivodë, Bequk, Milloshevë (një pjesë). 

Arsyeja e ndërprerjes: shtrirja e kabllos bistek në trasenë e shtyllave 10  kV.

4.
Më 18.01.2017 në NS 35/10 kV Drenasi do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Gllobari (Kodi:16021008)  prej orës 11:00 deri në orën 16:00 

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gllobari, Vërboci,Tërsteniku, Çikatova,Gllanasella dhe Dobrosheci.

Arsyeja e ndërprerjes: vendosja dhe promontimi i shtyllave.


Njoftime për punime në rrjet
Data e publikimit: 13-01-2017

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
 -Nuk ka
Mirëmbajtje të planifikuar
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.


Me 15.01.2017 në NS 110/10 kV Prishtina 5  do të shkyçet:
• Dalja 10 kV j06 Rezervuarët e KFOR-it (Kodi:13000002)  prej orës 11:00 deri në orën 14:00 

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bardhoshi dhe  Bërnica e Ulët, Barilevë Sheshivarët, Shaljanët, te Xhamia, Drenovc Gashët, ”Kuvilab” private, Rub Shpk-Samir Rexha dhe ndriçimi publik për autostradë.

Arsyeja e ndërprerjes: dislokimi i shtyllës së betonit  të tensionit të mesëm.

 


Njoftime për punime në rrjet
Data e publikimit: 12-01-2017


Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 13.01.2017 në NS 35/10 kV Gjakova 2  do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Gjakova 3 (Kodi:81083016)  prej orës 09:00 deri në orën 12:00 

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Azem Hajdari, Aleksandër Mojsiu, Besim Bishtazhini, Bajram Daklani, Dëshmorët e Lirisë, Elena Gjika, Gjon Bisaku, Gjon Nikolël Kazazi, Halit Asllani, Hysni Dobruna, Haki Taha, Ismajl Qemajli, Konferenca e Bunjajit, Konstantin Kristoforidhi, Martin Camaj, Mithat Frashëri, Migjeni, Qazim Bakalli, Shaban Polluzha, Skënderbeu, Xheladin Hana, Yjet e Erenikut dhe Yll Morina.

Arsyeja e ndërprerjes: punime në trafo për vendosjen e kthinës 630 kVA.

 


Pezullim i punimeve në daljet Maja e Zezë dhe Puhovci
Data: 18-01-2017


KEDS  Sh. A. njofton se, për shkak të kushteve të rënda atmosferike, po has në vështirësi për realizimin  e punëve të nevojshme në terren. Kështu që punët e planifikuara për nesër, më 19.01.17  në daljet 10 kV Maja e Zezë 50051007 dhe Puhovci 50051009 në Distriktin e Pejës,  nuk do të realizohen. 

Departamenti për Komunikim me Media dhe Publikun


Njoftime për punime në rrjet
Data: 18-01-2017

Mirëmbajte të planifikuar
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.
Më 20.01.2017 në  NS 110/35/10kV Peja 1  do të  shkyçet:
Dalja 10 kV Vitomirica (Kodi: 50000010)  prej orës 09:00 deri në orën 12:00
 
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Katuni i Ri 2, Instituti Bujqesor, Lagjja Qemanska Vitomiricë, Riki Petrolli, Baliqët, Farma, Domi, Gjeshoviqët, Ozdrimi, Dubova e Madhe, Fierza 5 dhe Dubova e Vogël.
 
Arsyeja e ndërprerjes: ndërrimi i bazave dhe të siguresve të tensionit të lartë, shkarkuesve katodik në trafostacion.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 17-01-2017

Mirëmbajte të planifikuar
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më  19.01.2017 në NS 35/10 kV Gurrakoci do të  shkyçet:
               
• Dalja 10 kV Zallqi(Kodi: 50052003)   prej orës 10:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Prekallë, Trubuhollc, Zagllaq, Drej, Osojan, Kosh, Shalinovicë, Tuqek dhe Oprashkë.
Arsyeja e ndërprerjes: ndërrimi i dy shtyllave të Tensionit të lartë dhe izolatorëve VHD.

2.

Më 19.01.2017 në NS 110/10kV Peja2  do të  shkyçet:

• Dalja 10 kV Kastrati ( 51000007)  prej orës 13:00 deri në ora 15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:  Lagjja Dardania, Llozhani, Zllopeku, Poqesta, Belinca, Dobërdoli, Babiqi, Pistoni dhe Sedefi.
Arsyeja e ndërprerjes: ndërrimi i shtyllës së tensionit të mesëm, konzollës dhe izolatorët.

3.

Më  20.01.2017 në NS 110/10 kV Klina do të  shkyçet:
• Dalja 10 kV Jashanica (Kodi:52000003)   prej orës  12:00 deri në 15:00
 
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Pogragja, Qupeva, Jellovica, Resniku dhe Jashanica.
Arsyeja e ndërprerjes: Montimi i bazave të siguresave 10kV në TS10/0.4kV Doberdoli 1.

 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 16-01-2017

Mirëmbajte të planifikuar
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 18.01.2017 në NS 110/35/10 kV Peja 1  do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Radavci (Kodi:50000004)  prej orës 09:00 deri në orën 13:00 

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Novosella, Radavci, Brestoviku, Dogna, Jabllanica e Madhe.

Arsyeja e ndërprerjes: pastrim traseje dhe bartje të përçuesve në shtylla të reja, ndërrim izolatorëve VHD.

2.

Më 18.01.2017 në NS 110/10 kV Deçani  do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Lumbardhi(Kodi:53000005)  prej orës 10:00 deri në orën 13:00 

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Lluka e Epërme, Lluke Gecaj, Pozhari, Gllogjan, Shaptej, Lumbardh, Irzniq, Ratishe, Gramaqel dhe Maznik. 

Arsyeja e ndërprerjes: ndërrimi i 4 shtyllave TM dhe izolatorëve.

3.

Më 18.01.2017 në NS 35/10 kV Isniqi  do të shkyçet:

• Fusha hyrëse 35 kV Isniqi   prej orës 12:00 deri në orën 15:00 

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gani Imeraj, “Lika Trade” Sali Likaj, Isniq- Zukaj dhe Januzaj, Farika e pompave, Demehalilët I, Demehalilët II, Ntp Stina Sadik Gjikokaj, Manastiri i Decanit, Hulaj, pushimorja e fëmijëve, Fabrika e mjaltit “Golden Honey”.

Arsyeja e ndërprerjes: ndërrimi i ndërprerësit të fuqisë.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 18-01-2017


Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.


Më 20.01.2017 në NS 110/35/10 kV Prizreni I  do të shkyçet
• Dalja 10KV Betonjera ( Kodi: 30000004), prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kësaj kohe pa  furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Brigada 125, Leka i Madh,           Fehim Ibrahimi, Kolonel AhmetKrasniqi,  11Marsi, Rexhep Kukaj, Salih Qeku, Gazmend Zajmi, Rifat Ukimeri,  Rambuje, Joni, Gjeravica, Mbreti Piro, Bajo Topulli, Destan Billusha, Sahat Kulla, Ejup Statovci, Shote Galica, Zahir Pajaziti, Edit Durham 55/1, Beteja Pashtrikut, Beteja Llapushnikut, Saraq137t, Shaip Spahiu, Remzi Ademi, Turgut Ozal, Tirana, De Rada, Wesly Clark, Marie Shllaku, Ali Hadri, Faik Konica, Ohri, 1 Maji"Remont Servisi", Komuna Parisit, Kleqkes, Nuridin Zenuni, Lagjja Ortakoll Banesa, Tabakëve.
Arsyeja e shkyçjes: ndërrimi i shtyllave dhe bartja rrjetit në shtylla të reja të TM.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 17-01-2017

Mirëmbajte të planifikuar
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.


Më  19.01.2017  në  NS 110/10 kV Prizreni 3  do të shkyçet:
• Dalja 10 kV Levisha  (31000012)  prejë orës 10:00 deri në ora  13:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet , pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Levisha, Sporti, Njegoshi, Aradha e Sharrit, Ujësjellësi, Qyteti, Jabllanica dhe Novoselani.
Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllave dhe bartja e rrjetit në shtylla të reja të tensionit të mesëm.

 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 16-01-2017

 

Mirëmbajte të planifikuar
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 18.01.2017 në NS 110/10 kV Prizreni 3  do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Kullat (Kodi:31000004)  prej orës 12:00 deri në orën 13:30 

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Adem Jashari, Zara, Behajdin Allaqi, Pellazgët, Fadil Rifati, Abdyl Beqiri, Ulpiana, Skender Rexhepi, Tefik Qanga, Marie Kraja, Faredin Hoti, Aleks Buda, Sarajeva, Vjosa, Shkodra, Ukë Bytyqi, Alajdin Rrahmanaj, Akili, Elena Gjika, Beteja e Kabashit, Ahmet Prishtina, Flamuri, Avdi Shala, Mahir Domi, Martirët e Kabashit, Sef Kosharja, Rozafa, Selver Maqkaj, Shaip Zurnaxhiu, Risani,S ahit Tixhaj, Rrustë Kabashi, Ali Pashë Tepelena, Bajroni, Ali Ibra, Dervish Hima, Durresi, Garibaldi, Hamzë Ukaj, Kolë Jakova,Tamil Shala, Bashkim Sukaj, Nëna Terezë, Fadil Ferati, Sami Koka dhe Sheshi UÇK.

Arsyeja e ndërprerjes: ndërrimi i herësit të TMRr-ve nga 150/5/5A në 300/5/5A.

2.

Më 18.01.2017 në NS 110/10 kV Theranda  do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Mushtishti (Kodi:32000002)  prej orës 10:00 deri në orën 13:00 

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Sopija I, Sopija II, Dubrava, Mushtishti, Savrova, Bukoshi, Vraniqi dhe Baqevci.

Arsyeja e ndërprerjes: bartja e rrjetit ne shtylla te reja te TM.

 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 18-01-2017

Mirëmbajte të planifikuar
-Nuk ka


Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka


Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka

 

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit


1.

Më 20.01.2017 në NS 35/10kV Ferizaj 3 do të shkyçet:
• Dalja 10 kV Jezerci ( Kodi :40042003)    nga ora 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Manastirci, Nerodime e Ulët dhe e Epërme, Balaj, Jezerc dhe bizniset private.                                                                       
Arsyeja e ndërprerjes: ndërrimi i ndarësit linjor dhe  i shtylave të tension të mesëm  dhe izolatorëve.

 


Anulohet ndërprerja e planifikuar në NS Lipjani
Data: 17-01-2017

 

 

KEDS Sh. A. njofton se për shkak të kushteve të papërshtatshme atmosferike për pune anulohet ndërprerja e daljes 10kV Bablaku (Kodi:41000006) në NS 110/35/10 kV Lipjan   në Distriktin e Ferizaj, që ishte planifikuar për datën 18.01.2017  prej orës 10:00 deri në orën 16:00. 

 

 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 17-01-2017

Mirëmbajte të planifikuar
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 19.01.2017 në NS 110/10 kV Skenderaj do të shkyçet:
• Dalja 10 kV Turiqevci (Kodi|: 74000006)  prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Llaushë, Rakinicë, Kopiliq i Epërme, Kllodernicë, Turiqefc, Burojë, Vojnik, Izbicë, Ozrim, Kopiliq i Ulët dhe Aqarevë.
Arsyeja e ndërprerjes: vendosja e shtyllave  10kV.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 16-01-2017

Mirëmbajte të planifikuar
-Nuk ka


Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

 

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.


Më 18.01.2017 në NS 110/10 kV Vushtria 2  do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Stacioni Hekurudhor(Kodi:73000004)  prej orës 10:00 deri në orën 16:00 

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shtitarica, Dalaku, Akrashticë, Pantinë, Bukosh, Taraxhë, Liqej, Balinc, Oshlan, Duboc, Galice, Beçiq dhe  Brusnik.

Arsyeja e ndërprerjes: vendosja e shtyllave 10kV.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 18-01-2017

Mirëmbajte të planifikuar
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 20.01.2017  në  NS 35/10 kV Gjakova 1 do të shkyçet:
• Dalja 10kV Beci( Kodi: 80080010) prej orës 11:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Beci, Lugbunari,  Trakaniqi, Novosellë  e Ulët dhe Osek Pasha.
Arsyeja e shkyçjes: montimi i ndarësit me baza në TS - Beci, TS1- Osek Pashë, revizionimi I ormanit TU (ndërrimi i nërprerësve, bazamenteve të siguresave të TU), kontrollimi-shtimi i trafovajit, pastrimi i hapësirës jashtë dhe mbreda TS-it.


2.

Më 20.01.2017 në NS 110/35/10 kV Rahoveci do të shkyçet:
• Dalja 10 kV Pataqani ( Kodi :82000001)  prej orës  12:00 deri në orën  16:00  

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Pataqani i Ulët, Pataqani i Naltë, Sapniqi, Vrajaka, Bratotini, Nashpalla, Drenici, Senoci, Zatriqi dhe Pastasella.
Arsyeja e shkyçjes: revizionimi I tensionit të mesëm në trafoshtyllat TS-Drenoci 1, TS-Drenoci 3 dhe TS-Senoci 1, verifikimi i vajit  dhe shtimi I vajit në TS Pataqani i Epërm I dhe II, si dhe pastrimi ormanit  të brendëshem në TU.

 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 17-01-2017

Mirëmbajte të planifikuar
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 19.01.2017 në NS 35/10kV Xërxa    do të shkyçet:
• Dalja 10 kV Denji(Kodi: 82081007) prej orës 11:00  deri në orën 15:00 

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Ratkoc, Denj, Dobidol, Çifllak, Polluzhë, Kozmik, Guri i Kuq, Kramovik, Rakovinë dhe Babovci.
Arsyeja e ndërprerjes: demontimi i shtyllës drurit ne atë të betonit në LP10KV Degëzimi Kramovik.

 

2.
Më 19.01.2017 në NS 35/10kV Malisheva do të shkyçet:
• Dalja 10 kV Dragobili (82082006)  prej orës 12:00 deri në orën 15:00  
 
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dragabili, Maxharra, Astrazubi, Maralija, Kravasarija, Guriqi, Pagarusha, Shkoza dhe Janqishta.

Arsyeja e ndërprerjes: revizionimi i rrjetit 10kV në segemtin TS1-TS4 Pagarushë.

 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 16-01-2017

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka


Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka


Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

 

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

 

1.

Më 18.01.2017 në NS 35/10 kV Gjakova I  do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Ponosheci(Kodi:80080006)  prej orës 09:00 deri në orën 13:00 

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Jahoci, Meja, rracaj, Pacaj, Rrypaj, Dallashaj, Sheremeti, Duzhne, Korenica, Shishmani, Neci, Ramoci, Guska, deva, Popoci, Ponosheci, Morina.

Arsyeja e ndërprerjes: ndëerrimi i ndarësit linjor dhe riparimi i TM në TS - Jahoci 2, TS-Kulla Ponoshec  revizionimi i oramnit TU (ndërrimi i ndërprerësve, bazamenteve siguresave të TU), kontrollimi-shtimi i trafovajit, pastrimi i hapsirës jashte dhe mbreda TS-it.

2.

Më 18.01.2017 në NS 35/10 kV Gjakova I  do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Cermjani(Kodi:80080012)  prej orës 11:00 deri në orën 15:00 

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Jahoc, Mejë, Rracaj, Pacaj, Rrypaj, Dallashaj, Sheremet, Duzhne, Korenicë, Shishman, Nec, Ramoc, Guskë, Devë, Popoc, Ponoshec dhe Morina.


Arsyeja e ndërprerjes: revizionimi dhe montimi i ndarësit linjor në TS Cermjan - sharra, TS Lumajt (te shkolla) dhe TS Cermjan SHala  revizionimi i oramnit TU (ndërrimi i ndërprerësve, bazamenteve siguresave TU), kontrollimi-shtimi i trafovajit, pastrimi i hapsirës jashtë dhe brenda TS-it.

3.

Më 18.01.2017 në NS 35/10 kV Malisheva  do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Bellanica(Kodi:82082005)  prej orës 12:00 deri në orën 15:00 

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dragabili, Maxharra, Astrazubi, Maralia, Kravasaria, Guriqi, Pagarusha, Shkoza dhe Janqishta.

Arsyeja e ndërprerjes: ndërrim i bazave të siguresave ajrore në TS 1 Bellanicë.

4.

Më 19.01.2017 në NS 35/10 kV Malisheva  do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Carralluka(Kodi:82082001)  prej orës 11:00 deri në orën 15:00 

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Carralluka, Drenovci, Vërmica e Malishevës, Shkarashniku, Tërpeza e Malishevës dhe Tërpeza e Ulët.
Arsyeja e ndërprerjes: ndërrim i mekanizmit të ndërprerësit të fuqisë në kthinën 10kV Caralluka.

 

 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 13-01-2017

 

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka
Mirëmbajte të planifikuar
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 16.01.2017 në NS 35/10 kV Malisheva do të shkyçet:
• Dalja 10 kV Carralluka (Kodi : 82082001)  prej orës  11:00 deri në orën  15:00  

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Carralluka, Drenovci, Vërmica e Malishevës, Shkarashniku, Tërpeza e Malishevës dhe Tërpeza e Ulët.
 
Arsyeja e shkyçjes: ndërrimi i mekanizmit të ndërprerësit të  fuqisë në kthinën 10kV Carralluka.

2.
Më 17.01.2017 në NS 35/10 kV Gjakova I do të shkyçet:
• Dalja 10 kV Mulliri  (Kodi : 80080030)  prej orës  12:00 deri në orën  13:00  

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin bizneset: Mulliri, Roni fer, Devolli-Emin Duraku 2, Peralli dhe Depo Agimi.

Arsyeja e shkyçjes: montimi i bobinës për kyçje.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 18-01-2017

Mirëmbajte të planifikuar
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.
Më  20.01.2017  në NS 35/10 kV  Gjilani 1  do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Dalja e 5-it ( Kodi : 61060005)  nga ora  11:00 deri në ora  13:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet , pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.Adem Jashari, rr.Bulevardi i Pavarësisë, rr. e Gjinollëve, rr. Malishevës, rr.Isa Kastrati, rr.Mehmet Akif Ersoy.
Arsyeja e shkyçjes: kyçja e trafostacionit të ri- punime nga firma ErPower.


Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

 

1.

Më 20.01.2017  në NS 35/10 kV Kllokot  do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Industriali( Kodi: 61065005)  nga ora  11:00 deri në ora  15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Mogillë, një pjesë e Vitisë, te Zahirët, Tafa-benzin, Leo-com, Zefi BlindMlini-“Loni”, Migrosi, Erabi, Xhela-mobileria, Betonjerka, Gashi-P, Augustini-P, TSSH-betoni, Fab.Ujit-Natyral, Njazi Mjekra, Art-Projekt, Liridon Mustafa, Ridvan Aliagiq dhe Bujku.

Arsyeja e shkyçjes: ndërrimi i 3 shtyllave të tensionittë mesëm dhe izolatorëve.

 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 17-01-2017

Mirëmbajte të planifikuar
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka


Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 19.01.2017    në  NS 110/35/10 kV Vitia  do të shkyçet:
• Dalja 10 kV Smira (61067006) prej orës 11:00 deri në ora 15:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dërbeshi, Smira dhe një pjesë e Kabashit.
Arsyeja e ndërprerjes: ndërrimi i ndarësit linjor dhe e një shtylle të TM dhe Izolatorëve.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 16-01-2017

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka


Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka


Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka


Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

 

1.

Më 18.01.2017 në NS 35/10 kV Gjilani II  do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Kufca(Kodi:60061006)  prej orës 11:00 deri në orën 15:30 

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kufca, Stanishor, Mellci, Strazhë, Kosmata, Draganca, Manastiri, Mozgovë, Makreshi i ulët dhe i Epërm, Draganci i Vjetër.

Arsyeja e ndërprerjes: ndërrimi i tri  shtyllave të tensionit të mesëm dhe izolatorëve.


Keds Call Center
Shërbime online
Mirëmbajtja e planifikuar e rrjetit

Informata lidhur me ndërprerjet e planifikuara në rrjet

Projektet e KEDS

Projektet e KEDS

Vende të lira të punës

Vende të lira të punës

Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji elektrike SH.A
Kosovo Electricity Distribution and Supply Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Distribuciju i Snabdevanje Elektricnom Energijom D.D
Qendra e thirrjeve: 038 501 701 1000
038 791 000