Mirëmbajtja e planifikuar e rrjetit
Këtu i gjeni informatat lidhur me ndërprerjet për shkak të punëve të planifikuara dhe mirëmbajtjes së rrjetit
  • Prishtinë
  • Pejë
  • Prizren
  • Ferizaj
  • Mitrovicë
  • Gjakovë
  • Gjilan
Njoftime për punime në rrjet
Data e publikimit: 16-02-2017

 


Mirëmbajte të planifikuar
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.


Më   18.02.2017 në NS 220/35/10 kV Podujevë do të shkyçet:
• Dalja 0.4 kV Polisteri (Kodi:14000004021)  prej orës 08:00 deri në orën 11:00 dhe prej orës 13:00 deri në orën 16:00 

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesë: TS 10/0.4 kV Polisteri.

Arsyeja e ndërprerjes: realizimin e punëve të projektit “Poliesteri” Lot 1 Podujeva. Punime nga firma Electra.


2.


Më   19.02.2017 në NS 110/10 kV Prishtina 3 do të shkyçet:
• Dalja 10 kV 18 Arbëria 2 (Kodi:12000012)  prej orës 09:00 deri në orën 12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesë: një pjesë e lagjes Arbëria.

Arsyeja e ndërprerjes: përfundimi i punëve sipas PEE 6395 të dt. 28.07.2016- Punime nga firma Kontaktori.


Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

1.

Më   18.02.2017 në NS 110/10 kV Prishtina 7( Kodi:19000) do të shkyçet Transformatori T-2 prej orës 12:00 deri ne ora 12:15

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin:TS  Mati 1, 2, 3, 4, Zllatar dhe TS Rezervuari 4, Lagjja e Spitalit (4/1,4/2), NNP. Guri, B.Marmullaku, Shkolla, ”Burim Com” dhe “Standart Plus” NTP Burimi Comerc 2, VG Constraction, Qelsi Point, Bajram Hoxha, Fabrika e Kasetave, Hajvali Vorret, Busia Petroll, Hajvali Shkolla, Hajvali Policia, Hajvali Ulzat 1 , Hajvali Ulzat 2, Mili Hajvali,Lagjja Janina, Lagjja Qëndresa, Çagllavica një pjese, një pjese e Veternikut, një pjesë e lagjes Marigona, Rezonanca, Restaurant Ariu, Beko, BSB. Shtypshkonja Rezniqi, Banesat Marigona 2, Betonjerka Renalut Beton, Lagjja Panorama, Lagjja Logreta, Objekti banesor Afrim Hoxha, Objekti banesor Naser Mustafa, Pallati i drejtësisë, Lagjja e Spitalit 1, Lagjja e Spitalit 9, Royal, Pozhegu Brothers, Morina, VG Construction-B.Gashi, "Premtimi"-Petrit Gashi(Capat 2), shpk. Lura Property, Lagjja e Spitalit 5, Pozhegu Brothers-Qemajl Pozhegu, Veterniku, Soliterat, D6, D9, Fshati ndërkombëtar, Ndriçmi public, Lagjja e Spitalit 6, Gasi pomp Gashi, Lagjja Lladrovci, EXDC-2 Kujtim Sfirca, Qazim Sadiku te betoni, Dino, Stadioni Veternik, Buqaj, Gorenje, Korall, Furra Sheki, Skender Mramori, Viva Fresh, Proterm, Orteks Mont,ASSECO SEE.
  
Arsyeja e shkyçjes: sanimi i  prishjes së rregullatorit të tensionit- Punime nga KOSTT-i.

 


Njoftime për punime në rrjet
Data e publikimit: 15-02-2017


Mirëmbajte të planifikuar
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 16.02.2017 në  NS 35/10 kV Drenasi do të shkyçet:
• Dalja 10 kV Drenasi 1 (Kodi:16021001)  prej orës 11:00 deri në orën 16:00.
 
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: te Soliterat, Posta, te Shtëpia e shëndetit, Muratori 2000, Kulla com dhe Shtëpiza 2 (Rukolli).

Arsyeja e shkyçjes: montimi i ndërprerësit 1600A.

2.

Më 18.02.2017 në  NS 110/10 kV Prishtina 2 do të shkyçet:
• Dalja 10 kV Nr.23 (Kodi:11000006)  prej orës 10:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: rr. 4 Llullat, afër Ilirise, rr. Gustav Majer dhe Hotel Ilira.

Arsyeja e shkyçjes: montimi i ndërprerësit 1600A.

3.

Më 18.02.2017 në  NS 110/10 kV Prishtina 2 do të shkyçet:
• Dalja 10 kV Nr.22 (Kodi:11000005)  prej orës 11:00 deri në orën 15:00.
 
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Dodona, Parku, Banesat Latif Kryeziu, rr. Bajram Curri, rr.1 Tetori, rr. Shaip Kamberi, rr. Robert Gajdiku.

Arsyeja e shkyçjes: ndërrimi i transformatorit energjetik.


Njoftime për punime në rrjet
Data e publikimit: 14-02-2017


Mirëmbajtje të planifikuar
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka

 

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta


1.


Më 16.02.2017 në TS 35/10 kV Batllavë do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Batllava (Kodi:14015001)  prej orës 13:00 deri në orën 16:00 

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Batllavë, Penda e Ujësjellësit, Gërdovc, Bellopojë, Lluga, Kaqybeg, Sibovc, Penuhë, Batllavë, Al Trade, Sibovc i Ulët, Lluga dhe konsumatorët komercialë.

Arsyeja e ndërprerjes: energjizimi i pjesës së mbetur të LP 10(20) kV si dhe energjizimi i TSSH   160 kV përballë  marketit Liqeni.

 


Njoftime për punime në rrjet
Data e publikimit: 13-02-2017


Mirëmbajtje të planifikuar
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.0

Më 15.02.2017 në NS 35/10 kV Fushë-Kosovë do të shkyçet:
 
• Dalja 10 kV Shtëpia e Kulturës (Kodi:15018003)   prej orës 11:00 deri në ora 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Qendra e Fushë-Kosovës te Stacioni i trenit dhe ana e majtë deri te rruga e çerdhes.
Arsyeja e shkyçjes: Kyçja e konsumatorit Shemsi Xhakolli, N.T.P Euro.

2.0


Më 14.02.2017 në NS 220/35/10(20) kV Podujeva do të shkyçet:
• Dalja 10 kV Fshatrat 2 (Kodi: 14000010)  prej orës 09:00 deri në orën 09:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Sibovc, Penuhë e Ulët, Penuhë e Epërme, Lluzhan, TS Kasablanka Privat, Shakovicë, Sallabaëj, Majac, Lupç i Epërm, Popovë, Bulliqët dhe Potok.
Arsyeja e shkyçjes: energjizimi i TS10/0.4kV  sipas raportit teknik me numër 1414, të  datës 10.02.2017  në fshatin PENU komuna e Podujevës.     


Nuk ka asnjë njoftim për momentin
Nuk ka asnjë njoftim për momentin
Njoftime për punime në rrjet
Data: 16-02-2017

Mirëmbajte të planifikuar
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka

 

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

 

1.
Më  20.02.2017  në  NS 35/10 kV Ferizaj I do të shkyçet: 

• Dalja 10 kV Emin Duraku(40040002) prej orës 09:00 deri ne ora 09:30

Gjatë kohës sa do te zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbesin rrugët:  Emin Duraku, Gjon Sereqi, objektet banesor Inxhinieringu, Hjarush Beqiri, Vizioni (Çerdhja), Naser Hetemi, Xhemaj Ferati dhe Seli Palushi.

Arsyeja e shkyçjes: shkyçja e Objekti Banesor Mustafë Zejm Grainca "IDEA" SH.P.K, për shkak te tejkalimit të fuqisë sipas PEE Nr. 9332 dt. 24.10.2016.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 15-02-2017

Mirëmbajte të planifikuar
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 18.02.2017  në  NS 35/10 kV Shtime do të shkyçet:
• Dalja 10 kV Carraleva (Kodi:41046004)  prej orës 04:00 -09:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Caraleva, Reçaku, Belinci, Topilla, Llanishta, Devetaku, Grejqevci, Zborci dhe Petreshtica.
Arsyeja e shkyçjes: do te vendosen kokat kabllovike që janë dëmtuar  dhe do të bëhet ndërrimi i vajit  të ndërprerësve.

 

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 18.02.2017  dhe 19.02.2017 në  NS 35/10 kV Ferizaj 2 do të shkyçet:
• Dalja 10 kV Kosovatransi (Kodi:40041004)  prej orës 08:00-11:00 dhe nga ora 14:00-17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Policia, Prokuroria, Viva Fresh, ETC dhe ndërtesa e TMK-së.

Arsyeja e shkyçjes: punime sipas PEE 11375, punime në trafostacionin  e Prokurorisë.

 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 13-02-2017


Mirëmbajtje të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta


-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit


1.0

Më   15.02.2017në NS 35/10 kV Ferizaj I do të shkyçet:
• Dalja 10 kV Banka (Kodi: 40040001)  prej orës 11:00 deri 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Dëshmorët e Kombit, Spitali; qershori (një pjesë).
Arsyeja e shkyçjes: ndërrimi i TS 10/0.4kV(Kodi:40000004236) i fuqisë   1000 kVA me TS 10/0.4kV (kodi: 40040001003) të fuqisë 630 ( kVA).

 

2.0
 
Më 15.02.2017në NS 110/35/10 kV Bibaj do të shkyçet:
• Dalja 10 kV Vëllezërit Gërvalla(Kodi:40000004)  prej orës 09:00 deri në ora  10:00  si dhe nga ora  13:00 deri në ora  14:00.
 
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Vëllezërit Gervalla, Magjistralja Prishtinë-Shkup (pjesa prej urës deri te HIB Petroli), 28 Nëntori, Astrit Bytyqi, Haki Braha, Emin Duraku (një pjese), rruga e Talinovcit dhe Lagjja e Re.
Arsyeja e shkyçjes: ndërrimi i TS 10/0.4kV (Kodi:40000004236 (1000 kVA) me TS10/0.4kV  (Kodi:40040001003) 630 ( kVA).

3.0

Më  15.02.2017   në  NS 110/35/10 kV Ferizaji (Bibaj) do të shkyçet: 
      Dalja 10 kV Drejtimi i Qytetit (Kodi: 40000001)    nga ora 10:00 deri në ora 12:00
 
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: qyteti (një pjesë), rr. Rexhep Bislimi, rr. Hasan Prishtina, TS Pylltari dhe grupi i bizneseve.
Arsyeja e shkyçjes: Kyçja e TS 10/04kV të ri Bibaj lagjja Misini.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 16-02-2017

Mirëmbajte të planifikuar
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 20.02.2017 në  NS 110/10 kV Skenderaj do të shkyçet:
• Dalja 10 kV   Likoci (74000001)  prej orës 13:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Kryshefc, Morinë, Makermal, Polluzha, Shtuticë, Likofci i Ri, Rezallë,Tushil, Rezallë e Re, Likofci, Obri e Ulët, Murgë, Plluzhinë dhe Ticë.

Arsyeja e shkyçjes: ngritja e shtyllave të betonit të TM dhe energjizimi i një pjese të LP 10(20) kV, LOT 2 Podujeva nënprojekti Makerrmal te mahalla   Gjinovci. Punime nga firma Monting.

 

 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 15-02-2017

Mirëmbajte të planifikuar
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 17.02.2017  në  NS 35/10 kV Xerxa do të shkyçet:
• Dalja 10 kV Xerxa (Kodi:82081003)  prej orës 11:00 -14:00.
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: fshati Xerxe, Seperac. Ganija, Pom. Benz. Jupa, Motel Ador, Hotel Europa 1-2.

Arsyeja e shkyçjes: dislokimi i dy shtyllave të linjës 10 kV.

 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 14-02-2017

 

Mirëmbajtje të planifikuar
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 15.02.2017 në TS 110/35/10 kV Rahoveci do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Shkoza (Kodi:82000009)  prej orës 09:00 deri në orën 13:00 

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: TS Azem Sopaj, TS Regjep Pista Europlastika, TS Ramadan Hamza, TS Qengji, TS Kosova Pack, TS ODS Metal, TS Mulliri Voci, TS Relax dhe Gurëthyesi Shkoza.

Arsyeja e ndërprerjes: energjizimi i TS në projektin “Zgjerimi dhe Përforcimi i Rrjetit 2015“, LOT 8 Gjakova.

 


Nuk ka asnjë njoftim për momentin
Keds Call Center
Shërbime online
Mirëmbajtja e planifikuar e rrjetit

Informata lidhur me ndërprerjet e planifikuara në rrjet

Projektet e KEDS

Projektet e KEDS

Vende të lira të punës

Vende të lira të punës

Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji elektrike SH.A
Kosovo Electricity Distribution and Supply Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Distribuciju i Snabdevanje Elektricnom Energijom D.D
Qendra e thirrjeve: 038 501 701 1000
038 791 000