Mirëmbajtja e planifikuar e rrjetit
Këtu i gjeni informatat lidhur me ndërprerjet për shkak të punëve të planifikuara dhe mirëmbajtjes së rrjetit
  • Prishtinë
  • Pejë
  • Prizren
  • Ferizaj
  • Mitrovicë
  • Gjakovë
  • Gjilan
Njoftime për punime në rrjet
Data e publikimit: 15-11-2018

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
 
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta


1.
Më 17.11.2018 në NS 35/10 kV Mazgit do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Breznica (Kodi: 15019009) prej orës 10:00 deri ne ora 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Breznica, Kozarica dhe Barileva.
Arsyeja e ndërprerjes: Mirmbajte ppreventive
2.
Më 17.11.2018 në NS 35/10 kV Drenasi do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Shtrubullova  (Kodi: 16021004) prej orës 10:00 deri ne ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Breznica, Kozarica dhe Barileva.
Arsyeja e ndërprerjes: Mirmbajte ppreventive
3.
Më 19.11.2018 në TS 110/10kV Palaj do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Palaj (Kodi: 18024001) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mulliri Palaj, Hade-Miniera, Hade, Hamidi, Bivolak te Berishët, Lajthishtë, Kulla Sibovc, Sibovc te Kangjelët, Sibovc te Kelmendët, Shipitullaë, Grabovci, Tr private te Mjekiqi, Bivolak te Saraqët, Plemetin-Xhemnicët dhe konsumatorët e fshatit Sibovc.
Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtja Preventive.
4.
Më 19.11.2018 në NS 35/10 kV Drenasi do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Poklek i Ri (Kodi: 16021007) prej orës 10:00 deri ne ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Poklek i ri, Korretica e ulet, Komoran Bashota, Komoran, Mulliri Komoran, Banesat Poklek, Hib Petrol Zabel .

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajte preventive

Mirëmbajte të planifikuar

1.
Më 17.11.2018 në NS 110/35/10 kV Prishtina 1 do të ndërprehet:
•         NS 10/0.4 kV Kalabria 1  (Kodi:10000007076) dhe 2 (Kodi:10000007077 prej orës 08:00  - 11:00  dhe  13:00-16:00
 
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagja Kalabria

Arsyeja e ndërprerjes:Kyqje të konsumatorëve.
2.
Më 17.11.2018  në NS 110/10(20)kV Prishtina 3 do të ndërprehet:
• NS 10/04 kV Ismet Krasniqi (Kodi: 12000008127) prej orës 08:00 - 11:00 dhe prej 13:00 -16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbetet: Rr. Ismet Krasniqi.

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçje të konsumatorëve.

3
Më 17.11.2018  në NS 110/10kV Prishtina 3 do të ndërprehet:
• Transformatori T1 (Kodi: 120) prej orës 07:00 deri në ora 10:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbetet: Nr.3 Komuna e Re, Dalja nr.4, Nr.5 Xhemajl Ibishi, Nr. 6 Iliria, Nr.7 Qendra Sportive, Nr.8 Stacioni i Policisë, Nr.10 USA-id, Nr.11 Zyra Amerikane, Nr.12 Lakrishte dardania Su7, Nr. 13 Drini i Bardh-Furra, Nr.14 Arbëria, Sarajeva-I.Krasniqi, Nr.15 Kroi i Bardhë, Nr.16 Lulishtja, Nr.17 Qafa,

 Arsyeja e ndërprerjes : Instalimi i transformatorëve toroidal në daljet 10 [kV].


Njoftime për punime në rrjet
Data e publikimit: 14-11-2018

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
1.
Më 15.11.2018 në NS 110/10kV Prishtina 7 do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV J 40 Hajvalia (Kodi: 19000040) prej orës 10:00 deri në ora 14:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Hajvali Shkolla, Hajvali Policia, Hajvali Ulzat 1, Hajvali Ulzat 2, Mili Hajvali.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i ndërprerësit dhe seksioni i kabllos nga ndërprerësi në sekondar.

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-i
-Nuk ka


Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
1.
Më 16.11.2018 në NS 110/35/10 kV Prishtina 1 do te ndërprehet:
•         NS 10/0.4 kV Kalabria 1 (Kodi:10000007076)  prej orës 08:00  - 11:00  dhe  13:00-16:00
 
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagja Kalabria
Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi dhe montimi i ormanëve të brendshëm.


2.
Më 16.11.2018 në NS 110/35/10 kV Prishtina 1 do të ndërprehet:
•         NS 10/0.4 kV Kalabria 2 (Kodi:10000007077)  prej orës 08:00  - 11:00  dhe  13:00-16:00
 
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin : Lagja Kalabria
Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi dhe montimi i ormanëve të brendshëm.
3.
Më 16.11.2018  në NS 110/10(20)kV Prishtina 3 do të ndërprehet:
• NS 10/04 kV Ismet Krasniqi (Kodi: 12000008127) prej orës 08:00 - 11:00 dhe prej 13:00 -16:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbetet:Rr. Ismet Krasniqi.
Arsyeja e ndërprerjes: Kyçje të konsumatorëve.
4.
Më 16.11.2018 në NS 110/10 kV Prishtina 5 do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV J09(Kodi: 13000004 ) prej orës 13:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Llukari, Makovci, Sinidolli.
Arsyeja e ndërprerjes: Largimi i kabllove të TM nga prona private.
5.
Më 16.11.2018 në NS 35/10 kV Mazgiti do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Breznica (Kodi: 15019009) prej orës 10:00 deri në ora 17:00
 
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Breznica, Kozarica dhe Barileva.
Arsyeja e ndërprerjes: Montimi i ndarësit linjor dhe demontimi i rrjetit.
Mirëmbajte të planifikuar
1.
Më 16.11.2018 në NS 110/10 kV Prishtina 7 do të ndërprehet.
•    Dalja 10 kV J34 Çagllavica 3 (Kodi: 19000034) prej orës 10:00 deri në ora 15:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Çagllavica 2, Çagllavica 3, Çagllavica 4, Çagllavica, Banesat Marigona 2, Shtypshkronja Rezniqi, Merko komp Pezho (Arif Elshani), lagjja Panorama, pjesa afër Panoramës, Furra Kobake, International Health Center (Spitali turk), NT Luli Marevci, Albert Rudari, Lagjja Rogreta Hamide Gashi, Naser Mustafa objekt banesor Afrim Hoxha, Betonjerka Renulual Betoni dhe Auto Sherreti.
Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.
2.
Më 16.11.2018 në NS 35/10kV Koliqi do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Sharban (Kodi: 14016003) prej orës 10:00 deri në ora 16:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Sharban, TS Sharban,TS Alshiqt, TS Halabak, TS Dyzi 1 dhe 2, TS Tërrnavë, TS Vanovcë dhe TS Bellopojë 1,2,3,4 TS Private (Bellopojë).
Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.
2.
Më 16.11.2018 në NS 35/10 kV Drenasi  do të ndërprehet:
Dalja 10 kV Gllobari (Kodi: 16021008) prej orës 10:00 deri në ora 16:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gllobari, Vërboci,Tërsteniku,Çikatovë,Gllanasellë dhe Dobrosheci.
Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.
3.
Më 17.11.2018 në NS 110/35 KV Elektrana do të ndërprehet:
Lp 35kV Bardhi i Madh(Kodi:160210)  prej orës 11:00 -14:00
 Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Drenasi,Te Soliterat,Posta,Te shtëpia e shëndetit,Muratori 2000, Kullla com,Shtëpiza 2(Rukolli). Drenas (një pjesë), Lagjja e Feroniklit, Çikatovë e Vjetër (TS Morinët). Drenas (një pjesë)  dhe Qendra Zejtare Lokalet. Shtrubullovë,, Krajkovë, Domanek, Baicë, Tërdevc, Obri , Zabeli i  Ulët, një pjesë  e Llapushnikut, Poterki, Llukovci, Pokleku,Vasileva,Sefë Hasi-Ferma e lopëve,Rexhep Cërrvadiku. Poklek i ri, Korretica e ulet, Komoran Bashota, Komoran, Mulliri Komoran, Banesat Poklek, Hib Petrol Zabel, Gllobari, Vërboci,Tërsteniku,Çikatovë,Gllanasellë dhe Dobrosheci. Shkolla e  mesme,Korotica,Sankovci,FushticaFlorim Kurrumeli Gllanaselle. Trasingu, Gurethyesi Lladrovci, Korretica e Epërme (një pjesë) dhe Agani Gurthyesi kalaja e Drenices.
 Arsyeja e ndërprerjes:Për shkak të energjizimit të kabllove 35 kV nga Linja e  Bardhit të Madhe për Park të Biznesit dhe Intervenimi në dy shtylla duke e bëre ndërrimin e urave rrymore në dy faza.


Njoftime për punime në rrjet
Data e publikimit: 13-11-2018

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar
1.
Më  15.11.2018 në NS 220/35/10 kV Podujeva do te ndërprehet:
•           Dalja 10 kV Letanci (Kodi:14000012)  prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Obranq, Peran, Obranq 1, 2, 3, Bradash, Bajqin, Katunishte, Lepaj, Dobratin 1, Ferma e Pulave Peran .
 Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.
2.
Më  15.11.2018 në NS 35/10 kV Parku i Biznesit do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Llapushniku (Kodi: 16023003) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Llapushniku, Orllati, Negroci, Vuqaku, Xhurgjica, Shkolla LLapushnikut dhe Kleqka e re.
Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

3.
Më 15.11.2018 në TS 35/10 kV Magziti do të ndërprehet:
•       Dalja 10 kV Plemetin (Kodi: 15019003) prej orës 10:00 deri në ora 15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Plemetin, Hamidi, Bivolak, Gllavotin, Bivolak, Strovc, Zhilivodë, Bequk dhe Milloshevë (një pjesë). 
Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.
4.
Më 15.11.2018 në TS 35/10 kV Drenasi do të ndërprehet:
•       Dalja 10 kV Drenasi 2 (Kodi: 16021002) prej orës 11:00 deri në ora 12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Drenas (një pjesë), Lagjja e Feroniklit, Çikatovë e Vjetër (TS Morinët).

Arsyeja e ndërprerjes: Rregullimi i ndërprersit të fuqisë.
5.
Më 15.11.2018 në TS 35/10 kV Drenasi do të ndërprehet:
•       Dalja 10 kV Qendra Shkollore (Kodi: 16021009) prej orës 12:00 deri në ora 13:00.
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shkolla e  mesme, Korotica, Sankovci, Fushtica Florim Kurrumeli Gllanaselle.
Arsyeja e ndërprerjes: Rregullimi i ndërprersit të fuqisë.
6.
Më 15.11.2018 në TS 35/10 kV Drenasi do të ndërprehet:
•       Dalja 10 kV Gllobari (Kodi: 16021008) prej orës 14:00 deri në ora 15:00.
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gllobari, Vërboci,Tërsteniku, Çikatovë, Gllanasellë dhe Dobrosheci.
Arsyeja e ndërprerjes: Rregullimi i ndërprersit të fuqisë.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
1.
Më 15.11.2018  në TS 110/10(20)kV Prishtina 3 do të ndërprehet:
• NS 10/04 kV Ismet Krasniqi (Kodi: 12000008127) prej orës 08:00 - 11:00 dhe prej orës 13:00 -16:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë:  rr. Ismet Krasniqi.


Arsyeja e ndërprerjes: Kyçje të konsumatorëve.
2.
Më 15.11.2018 në NS 35/10 kV Mazgit do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Breznica (Kodi: 15019009) prej orës 10:00 deri ne ora 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Breznica, Kozarica dhe Barileva.
Arsyeja e ndërprerjes: Montimi i ndarësit linjor dhe demontimi i rrjetit.


Njoftime për punime në rrjet
Data e publikimit: 12-11-2018

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
1.
Më 14.11.2018 në NS 35/10 kV Mazgit do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Breznica (Kodi: 15019009) prej orës 10:00 deri ne ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Breznica, Kozarica dhe Barileva.
Arsyeja e ndërprerjes: Punimet ne projekte për vendosjen ne pune te 2 trafove 630 kVA dhe 250 kVA dhe demontim te rrjetit te vjeter qe eshte ne LP e ri.
2.
Më 14.11.2018  në TS 110/10(20)kV Prishtina 3 do të ndërprehet:
• NS 10/04 kV Ismet Krasniqi (Kodi: 12000008127) prej orës 08:00 - 11:00 dhe prej orës 13:00 -16:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë:  rr. Ismet Krasniqi.
Arsyeja e ndërprerjes: Kyçje të konsumatorëve.


Mirëmbajte të planifikuar
1.
Më 14.11.2018 në TS 35/10 kV Drenas do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Gllobar(Kodi:16021008) prej orës 10:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gllobari, Vërboci,Tërsteniku,Çikatovë,Gllanasellë dhe Dobrosheci.


Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

2.
Më 14.11.2018 në TS 35/10 kV Badovc do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Mramor-Slivove(Kodi:10014001) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mramori, Slivova, Brusi, Busia, Zllasha, Viti e Marevcit, Mareci .
Arsyeja e ndërprerjes: Mirembajtja Preventive.

3.
Më 14.11.2018 në TS 110/35/10 kV Prishtina 1 do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV J11(Kodi:1000016) prej orës 10:30 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Invest Group
Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi dhe testimi i relese.

 


Njoftime për punime në rrjet
Data e publikimit: 09-11-2018

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
 
Mirëmbajte të planifikuar
1.

Më 13.11.2018 në TS 35/10 kV Koliq  do të ndërprehet:
• Dalja 10kV Koliqi (Kodi: 14016002) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Koliqi, Ballabani dhe Nishevci.
 Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.
2.
Më 13.11.2018 në TS 220/35/10 kV Podujeva  do të ndërprehet:
• Dalja 10kV Ballovc (Kodi: 14000008) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Surkishi, Lladofci, Sfeqel, Dumoshi, Shajkovci, Surdulli, Hertica, Drazhnje, Rakenica, Turuqica.
 Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
1.
Më 13.11.2018 do të ndërprehet:
NS 10/04 kV Ismet Krasniqi (Kodi: 12000008127) prej orës 08:00 - 11:00 dhe prej orës 13:00 -16:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë:  rr. Ismet Krasniqi.
Arsyeja e ndërprerjes: Kyçje të konsumatorëve në rrjetin e ri.
2.
Më 12.11.2018 në NS 35/10 kV Mazgit do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Breznica (Kodi: 15019009) prej orës 10:00  deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Breznica, Kozarica dhe Barileva.
Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e konzollave dhe demontimi i rrjetit të vjetër.
3.
Më 12.11.2018 në TS 220/35/10 kV Podujeva  do të ndërprehet:
• Dalja 10kV Fshatrat 1 (Kodi: 14000009) prej orës 11:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Sekiraqa, Poteret, Qershijat, Kamerollet, Sekiraqa 1, Sekiraqa 2, Sekiraqa 3, Kunushefc 1 dhe 2. Burice, Gllamnik, Llapashtine e ulet .

 Arsyeja e ndërprerjes: Demontimi i shtyllës egzistuese 10 kV.
4.
Më 12 dhe 13.11.2018  ne TS 110/10 kV Prishtina 5 do të ndërprehet:
• NS 10/04 kV Kodra e Trimave 4 (Kodi: 13000012057) prej orës 08:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: TS Kodra e Trimave
Arsyeja e ndërprerjes: Kyçja e konsuamatorëve  dhe demontimi i linjave egzistuese.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 15-11-2018

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka


Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka


Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1
Më 17.11.2018 në NS 35/10kV Gurrakoci do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Dobrusha (Kodi: 50052001) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fshatrat Prekall, Dobrush, Kashic,Dobrusha epërme, Staradran, Elshan, Berisha, Mavraj, Llugat e poshtme, dhe e epërme, Ruhot.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.
2
Më 19.11.2018 në NS 110/10 Istogu  do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Onix (Kodi: 50052001) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin Durrave Hysenajt, Tomoci – Kushtrimi, Dobrushe Xhamija, Dobrusha e Mesme, Te Drejtorija, Lubovë – Ademajt, Lubovë Kulla, Carralluka, Carralluka 2, Korabi, Blinda Banje, Lagja e Re Banje, Banje Minoritetet, Onixi, Kulla, Lagja, Delibeg . 

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.


Mirëmbajte të planifikuar

1.
Më 16.11.2018 në TS 110/10 kV Lluka  do të ndërprehet:
• Dalja 35kV (Kodi: 530000) prej orës 11:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gramaqeli,  Belegu ,Baballoqi, Dubrava, Irzniqi, Ledinat, Prokolluku, Berani, Prapaqani, Berliqi, Krushevci i ri, Rashiqi, Gjocajt, Turjaka e ulet, Vranoci i madhë, Vranoci i vogël, Barani i ulët, Qallapeku, Kusoriqi, Llugagjit, Buqani , Deqani Qyteti, Deqan KEDS, Deqan Policia, Deqan Gjimnazi, Ramosaj, Hazeraj, TMK, Demhasaj, Carrabreg, Isniq, Lebush, Strellc i epër, Strellc i ultë, Lluka e epërme, Lluke Gecaj, Pozhari, Gllogjan, Shaptej, Lumbardh, Irzniq, Ratishe, Gramaqel, Maznik, 35/1 (TS 35/10 kV Isniqi), Lloqan, Dranoc, Sllup, Voksh, Polana, Poberxh, Prilep, Rastavic, Baballoq, LA Ramadani, Junik, Jasiq, Gjocaj , Ahmetgjekajt.Tishukajt.Mehmetaj, Mulajt, Kuklec, Osadautaj.Tahirsylaj, Rexhametaj, Osmanajt, Lluka e Epërme 1, Muçaj- Llukë, ARC.
  
 
Arsyeja e ndërprerjes: Montimi i transformatorit  toroidal dhe shqyrtimi i mbrojtjes rele.

 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 14-11-2018

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka


Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-i
-Nuk ka


Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka


Mirëmbajte të planifikuar
1.
Më 16.11.2018 në NS 110/10kV Deçani do të ndërprehet:
Dalja 10kV Barani(Prapaqani) (Kodi: 53000002) prej orës 10:00 deri në ora 16:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Berani, Prapaqani, Berliqi, Krushevci i Ri, Rashiqi, Gjocajt, Turjaka e Ulët, Vranoci i Madh, Vranoci I Vogël, Barani i Ulët, Qallapeku, Kusoriqi, Llugagjitë, Buqani dhe Duboviku.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 13-11-2018

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar
1.
Më 15.11.2018 në NS 110/35/10kV Peja 1 do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Radavci (Kodi: 50000004) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Novosella, Radavci, Brestoviku, Dogana dhe Jabllanica e Madhe.
Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.
2.
Më 15.11.2018 në NS 35/10kV Gurrakoci do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Dobrusha (Kodi: 50052001) prej orës 11:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fshatrat Prekall, Dobrush, Kashic,Dobrusha epërme, Staradran, Elshan, Berisha, Mavraj, Llugat e poshtme, dhe e epërme, Ruhot.
Arsyeja e ndërprerjes: Ngritja e shtyllës dhe vendosja e konzollës.

 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 12-11-2018

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
1
Më 15.11.2018 në TS 110/10 kV Klina do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Klinavci (Kodi: 52000002) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Klinavc,Gjurgjevik i vogel, Kernic, Shtupel, Bingjë, Grapc, Leskoc, Krushev e vogel, Radulloc, Pataqan, Zllakuqan, Krushev e madhe, Ranoc, Berkov, Rudica .
Arsyeja e ndërprerjes: Punime per projektin “Zgjerimi dhe Perforcimi I Rrjetit 2017“, LOT 12 Pejë -Gjakova

Mirëmbajte të planifikuar
1.
Më 14.11.2018 në TS 110/10(20)kV Peja 2 do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Kastrati(Kodi:51000007) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja Dardania, Llozhani, Zllopeku, Poqesta, Belinca, Doberdoli, Babiqi, Pistoni, Sedefi.
Arsyeja e ndërprerjes: Mirembajtja Preventive.

2.
Më 14.11.2018 në TS 35/10 kV Isniqi do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Parketarja (Kodi:53057002) prej orës 11:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Metaliku Ukajt, Parketarja,Gogaj AG.
Arsyeja e ndërprerjes: Montimi i transformatorëve toroidal dhe shqyrtimi i mbrojtjes rele
3.
Më 14.11.2018 në TS 35/10 kV Isniqi do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Demhalilet (Kodi:53057003) prej orës 12:30 deri në ora 13:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Demehalilët I, Demehalilët II, Ntp Stina Sadik Gjikokaj .
Arsyeja e ndërprerjes: Montimi i transformatorëve toroidal dhe shqyrtimi i mbrojtjes rele

4.
Më 14.11.2018 në TS 35/10 kV Isniqi do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Bletarija (Kodi:53057004) prej orës 13:30 deri në ora 14:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bletaria,Pushimorja e femive dhe f.sh. Hulaj.
Arsyeja e ndërprerjes: Montimi i transformatorëve toroidal dhe shqyrtimi i mbrojtjes rele

5.
Më 14.11.2018 në TS 35/10 kV Isniqi do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Manastiri i Deqanit (Kodi:53057005) prej orës 14:30 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Manastiri I Deqanit
Arsyeja e ndërprerjes: Montimi i transformatorëve toroidal dhe shqyrtimi i mbrojtjes rele


Njoftime për punime në rrjet
Data: 09-11-2018

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Mirëmbajte të planifikuar

1.
Më 13.11.2018 në TS 110/10 kV Vushtria 2  do të ndërprehet:
• Dalja 10kV Novolani (Kodi: 73000005) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Një pjesë e Bukoshit,Novolani,Kolla,Vërnica,Rezniku,Shallci,Druvari,Mihaliqi.
 Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
1.
Më 10.11.2018 në TS 35/10 kV Shupkovci   do të ndërprehet:
• Dalja 10/0.4kV Halla e Sporteve (Kodi: 71074003009) prej orës 11:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Halla e Sporteve.
 Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i panelit të tensionit të ulët.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 15-11-2018

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta


1.
Më 17.11.2018 në  NS 135/10kV Zhurido të  ndërprehet:
• Dalja 10 kV Poslishta (Kodi: 31000012)   prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: 
Poslishta, Grazhdaniku, Kobi I, Kobi II, Gurthyesi Renelual Tahiri, Poslishti I, Poslishti II, Vlashna I, Vlashna II dhe Muradema

 Arsyeja e ndërprerjes: Mirmbajtje Preventive
2.
Më 19.11.2018 në  NS 35/10kV pirana  do të  ndërprehet:
• Dalja 10 kV Hasi 2 (Kodi: 30034003)   prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:
Lubizhda, Bregdrini, Lukia, Romaj, Kuzhnini, Dedaj, Kabashi dhe Rizam Holding.
 

 Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje Preventive

 


Mirëmbajte të planifikuar

1.
Më 16.11.2018 në TS 35/10 kV Pirana do të ndërprehet:
• Dalja 10kV Komuna Muamushë (Kodi: 30034005) prej orës 09:00 deri në ora 10:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mamusha, Rizam Mulliri, Riza Holding, Serbica e ulët I, Serbica e ulët II, Lagjeja Medvec, Pompat e Ujit .   
 
Arsyeja e ndërprerjes: Kërkesë për ndërrimin e Shtyllës TM, në Mamushë, rruga kryesore.

2.
Më 17.11.2018 në TS 35/10 kV Zhuri të ndërprehet:
• Dalja 10kV Dobrusht-Goroshup (Kodi: 30035008) prej orës 11:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gorozhubi, Mile, Plane dhe një pjesë të Zhurit.
 
Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllës.njof


Njoftime për punime në rrjet
Data: 14-11-2018

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-i
1.
Më 19.11.2018 në NS 110/35/10 kV Prizren 1 do të këtë ndërprerje të T3   prej orës 10:00 -13:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: lagjja Arbana dhe  lagjja Jeta e re. Ortakoll 1,Ortakoll IV, Ortakoll V,Ortakoll VI,Ortakoll  IX, Ortakoll X , Sadri Hoxha-Llapashtica, Lagjja Ortakolli, Lagjja Baruthana, Zona e Pashtrikut, Sarajevas, Ortokolli, Likes, Ferizajit, Carraleves, Rr. Besnik Kastrati, Rr. Ohri, Rr. Bije Vokshi, Rr. Vetim Shala, Rr. Ali Hadri, Rr. Isa, Votra, Ortakolli 1, Oratkolli 2, Ben Aff, Lux Dekor, Ortakoll II . Abc-plast,Adnan Sh.pk. Dualos,Shpk getoari,Vertigo,DPZ.Medina,-1,Ing Biro,K.f.Getoari,Liria mat ndertimor,Ntsh.Europrinty-2,Nsh/Liria-Prizren,Prizren Graf, Atmaxha, Nasheci I, Nasheci II, Mazrek, Kojushe, Nashec, Gurshite, Gjonaj I, Gjonaj II, Gjonaj III, Zym .  Euro Graniti, Atmaxha I, Atmaxha II, Tupeci I, Tupeci II, Tupeci III, Landovica, Tulltorja I, Tulltorja II. Fabrika e Duhanit New Aromatic, Eurofood, Valvis, Abi (Pemtaria), Printeks, Rruga e Nashecit, Rr.Besim Shala.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga Kostt-i(Rregullimi i ndërpreresit 110kV).

Mirëmbajte të planifikuar
1.
Më 16.11.2018 në NS 110/10kV Prizreni 3 do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Velezha (Kodi: 31000030) prej orës 10:00 deri në ora 16:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:  Shpenadia, Caparc, Novake, Velezha, Sërbicë e epërme, Smaqi, Legjenda, Malësia e Re, Trepetica, afariste: Mullini Rexhep Ukaj, Firma Vesel Rexhaj, Fabrika e lëngjeve Novak.
Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje Preventive.

 

 

 

 

 

 

 

 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 13-11-2018

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
 
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka
 
Mirëmbajte të planifikuar
2.
Më 15.11.2018 në TS 110/35/10 kV Prizreni 1 do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Podrumi (Kodi: 30000014) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Atmaxha, Nasheci I, Nasheci II, Mazrek, Kojushe, Nashec, Gurshite, Gjonaj I, Gjonaj II, Gjonaj III, Zym . 
Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.
2.
Më 15.11.2018 në TS 110/35/10 kV Prizreni 1 do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Abi (Kodi: 30000011) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:  Abi qarshija ,Abi Store.
Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i transformatorëve rrymor.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 12-11-2018

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
1.
Më 14.11.2018 në  NS 110/10kV Prizreni 3  do të  ndërprehet:
• Dalja 10 kV Levisha (Kodi: 31000012)   prej orës 09:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:  Levisha, Sporti, Njegoshi, Aradha e Sharrit, Ujësjellesi, Qyteti, Jabllanica, Novoselan
 Arsyeja e ndërprerjes: Montimi i transformatorit, montimi i konzollave,izolatoreve ,terheqja e perquesit si dhe energjizimi i Transformatorit

2.
Më 14.11.2018 në  NS 110/35/10kV Theranda  do te  ndërprehet:
• Dalja 10 kV Peqani (Kodi: 32000007)   prej orës 09:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:  Peqan,Sllapuzhan, Bllacë, Duhel,Nishor,Kosterrc,Breshanc,Semetisht,Gurthyesi Destani Peqan,N.T.P.Kroni Bllace.Pompat e benzinës Bes co.
Arsyeja e ndërprerjes: Montimi i transformatorit, montimi i konzollave, izolatoreve si dhe tërheqja e përquesit

 

Mirëmbajte të planifikuar
1.
Më 14.11.2018 në TS 110/35/10 kV Prizreni 1 do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Rahoveci (Kodi:30000015) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Euro Graniti, Atmaxha I, Atmaxha II, Tupeci I, Tupeci II, Tupeci III, Landovica, Tulltorja I, Tulltorja II.
Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtja Preventive.


2.
Më 14.11.2018 në  NS 35/10kV Prizreni 3  do te  ndërprehet:
• Dalja 10 kV Lakuriqi 1 (Kodi: 30032011)   prej orës 11:00 deri në ora 12:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: 
Lakuriqi 1 dhe Lakuriqi V.
Arsyeja e ndërprerjes: Montimi i transformatorit toroidal dhe shqyrtimi i mbrojtjes rele.

3.
Më 14.11.2018 në  NS 35/10kV Prizreni 3  do te  ndërprehet:
• Dalja 10 kV Lakuriqi 4 (Kodi: 30032014)   prej orës 11:00 deri në ora 12:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:  Lakuriqi IV.
Arsyeja e ndërprerjes: Montimi i transformatorit toroidal dhe shqyrtimi i mbrojtjes rele.


4.
Më 14.11.2018 në  NS 35/10kV Prizreni 3  do te  ndërprehet:
• Dalja 10 kV Qlirimi I popullit (Kodi: 30032013)   prej orës 12:30 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: 
Shtepia e kulturës,Banesat e reja,Qlirimi i popullit,Sporti,Lulishte,Komiteti.
Arsyeja e ndërprerjes: Montimi i transformatorit toroidal dhe shqyrtimi i mbrojtjes rele.
.

 

 

 

 

 

 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 09-11-2018

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka


Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka


Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka


Mirëmbajte të planifikuar
1.
Më 13.11.2018 në TS 35/10 kV Zhuri  do të ndërprehet:
• Dalja 10kV Dogana Vermicë (Kodi: 30035007) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dogana, Gurethyesi Tahiri, Restaurant Gurra, Rest. Mifa Bell, Vermica 3, Rest. Vermica, Rest.Universi, Shkoza 1 dhe Shkoza
 Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 15-11-2018

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
 
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.
Më 17.11.2018 në TS 35/10kV Ferizaj III do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Varoshi (Kodi: 40042005) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Varoshi,Gërlica,Komogllava,Rakaj dhe bizneset private

Arsyeja e ndërprerjes: Mirembajtje Preventive

Mirëmbajte të planifikuar
1.
Më 17,18.11.2018 në NS 35/10 KV Shtime do të ndërprehet:
Shkyqje totale (Kodi: 410460) prej orës 10:00 deri në ora 14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Një pjesë e Shtimes, Qesta Recakut, Recaku, Belinci, Caraleva Topilla, Llanisht, Devetak, Grejqevc, Zborc, Pjetereshtica, Duga dhe Karaçica, Davidovci, Rashinca Muzeqina, Vojnovci, Gjergjaj, Rr. Ahmet Shtimja,Petrova, Recaku (nje pjesë) dhe  Mullopolci, Shtimja, Lagjja e Pajtimit dhe  Godanci I Ulët, Koshare, Fabrika Maksiti Putz, Fiitorja

Arsyeja e ndërprerjes: Rregullimi i kulmit të nënstacionit, nga pala e tretë.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 14-11-2018

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-i
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
1.
Me 16.11.2018 në NS 35/10 KV Magure  do të ndërprehet.
• Dalja 10 kV Drenicës (Kodi: 41048001) prej orës 12:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Pjesë e Rrezez  (Leletiqit),Mirenë,Fushticë e Epërme,Fushticë e Ulët,Resinoc Baincë, Shale dhe  Krojmire.
Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirje të përcuesit dhe punime në rrjet.

2.
Më 16.11.2018 në TS 35/10kV Ferizaj III do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Varoshi (Kodi: 40042005) prej orës 09:30 deri në ora 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Varoshi,Gërlica,Komogllava,Rakaj dhe bizneset private
Arsyeja e ndërprerjes: Energjizimi i NS 10/0.4kV Blinda  te Firma “Ndërimi”.

Mirëmbajte të planifikuar
1.
Më 16.11.2018 në NS 110/35/10kV Lipjani do të ndërprehet:
Dalja 10 kV Baza e Asfaltit (Kodi: 41000005) prej orës 10:00 deri në ora 16:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Baza e asfaltit,Jeta  e re,Gracka e vjetër,Topliqani, Gracka e Vogël.
Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.
2.
Më 15.11.2018 në NS 35/10 KV Shtime do të ndërprehet:
Dalja 10 kV Caraleva (Kodi: 41046004) prej orës 10:00 deri në ora 16:00.
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Pjesë e Shtimes,Qesta Reqakut,Reqaku, Belinci,Caraleva Topilla, Llanisht, Devetak, Grejqevc, Zborc, Pjetereshtica, Duga dhe Karaçica.
Arsyeja e ndërprerjes: Punime ne Stabilimentin Shpërndarës në Shtime Dalja e Carralevës .

 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 13-11-2018

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.
Më 15.11.2018 në NS 35/10 kV Kaçaniku do të ndërprehet:
•       Dalja 10 kV Pylltaria (Kodi: 40043004) prej orës 10:00 deri në ora 16:00.
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kërbliq dhe Leskovicë, Drenusha, Rakoci, Sanatoria, Llanishta, Gjurgjedelli, Runjeva, Hekurudha, Kisi dhe Lagjja e re. 
 Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

2.
Më 15.11.2018 në NS 35/10 kV Shtime  do të ketë ndërprerje totale: (Kodi: 41046) prej orës 08:00 deri në ora 12:00.
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shtimja,Lagjja e Pajtimit dhe  Godanci I Ulët, Rr. Ahmet Shtimja,Petrova, Reqaku (nje pjesë) dhe  Mullopolci, Davidovci, Rashinca Muzeqina, Vojnovci, Gjergjaj, Pjesë e Shtimes,Qesta Reqakut,Reqaku, Belinci,Caraleva Topilla, Llanisht, Devetak, Grejqevc, Zborc, Pjetkreshtica,Duga dhe Karaçica, Fabrika Maksiti Putz, Fiitorja.

 Arsyeja e ndërprerjes: Riparimi i kulmit të trafostacionit.
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
1.
Me 15.11.2018 në TS 35/10 KV Magure  do të ndërprehet.
• Dalja 10 kV Drenicës (Kodi: 41048001) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Pjesë e Rrezez     (Leletiqit),Mirenë,Fushticë e Epërme,Fushticë e Ulët,Resinoc Baincë, Shale dhe  Krojmire.
Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirja e përquesit dhe montimi i kokave kabllovike.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 12-11-2018

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

 

1.
Me 14.11.2018 në TS 110/35/10 KV Lipjan  do të ndërprehet.
• TS 10/0.4 kV TS 6 Kampi Suma (Kodi: 41000006153) prej orës 08:00 deri në ora 10:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Një pjese e qytetit Lipjan.

Arsyeja e ndërprerjes: Dislokim i rrjetit.


Mirëmbajte të planifikuar
1.
Më 14.11.2018 në TS 110/10(20)kV Lipjan do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Bablaku (Kodi:41000001) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Terrni,  Bablaku, , Rubovci,Kojska, Ata Projekt, Dafina Shumolli, Bali Comerce, ETC, Gerlica, Rasim Halili, TS Metal Kosova, Universium Babushi I Ri,Surqina,Cerrnilla,Mirashi I Ri dhe Mirashi.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirembajtja Preventive.
2.
Më 13.11.2018 në NS 35/10 KV Shtime do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Caraleva (Kodi: 41046004) prej orës 10:00 deri në ora 16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Pjesë e Shtimes,Qesta Reqakut,Reqaku, Belinci,Caraleva Topilla, Llanisht, Devetak, Grejqevc, Zborc, Pjetereshtica, Duga dhe Karaçica.
Arsyeja e ndërprerjes: Energjizimi i Stabilimentit Shpërndas në Shtime Dalja e Carralevës

 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 09-11-2018

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Mirëmbajte të planifikuar
1
Me 13.11.2018 në TS 35/10 KV Shtime  do të ndërprehet.
• Dalja 10 kV Petrova (Kodi: 41046002) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Ahmet Shtimja, Petrova, Reçaku (një pjesë) dhe  Mullopolci.
Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.


Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
1.
Me 13.11.2018 në TS 35/10 KV Magure  do të ndërprehet.
• Dalja 10 kV Drenicës (Kodi: 41048001) prej orës 08:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Pjesë e Rrezez( Leletiqit),Mirenë,Fushticë e Epërme,Fushticë e Ulët,Resinoc Baincë, Shale dhe  Krojmire.

Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirja e përquesit.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 15-11-2018

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka


Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.
Më 17.11.2018 në TS 35/10 kV Mitrovica ll do të ndërprehet.
• Dalja 10 kV Shipoli (Kodi: 71075001) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fshati Shipol.Fshati Vaganic , Fshati Vernic , Fshati Pirq
Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.
2.
Më 19.11.2018 në TS 110/10kV Vushtrria 2 do të ndërprehet.
• Dalja 10 kV Maxhunaj  (Kodi: 73000011) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fshati Shipol.Fshati Vaganic , Fshati Vernic , Fshati Pirq
Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.


Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka


Mirëmbajte të planifikuar

1.
Më 17.11.2018 në TS 110/10(20) kV Skenderaj  do të ndërprehet:
• Dalja 10kV Llausha   (Kodi: 74000011) prej orës 10:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Llausha, Rreci, Gecet, Vojvoda, Manastiri .L.III. e Qytetit
 

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllës 12/1600 (zhvendosja e TS-it punime në rrugë nga K.K Skenderaj)

2.
Më 18.11.2018 në TS 35/10kV Mitrovica ll  do të ndërprehet:
• Dalja 10kV Koshtova (Kodi: 71075005) prej orës 11:00 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Koshtovë, Vinarcë i Ulët, Vinarcë i Epërm, Gushafcë, Koprivë, Broboniq dhe Gradevci.

 Arsyeja e ndërprerjes: Punime në rrjetin 10kV Kushtove (shtrimi i përçuesve në shtyllat e reja).


Njoftime për punime në rrjet
Data: 14-11-2018

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka


Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-i
-Nuk ka


Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
1.
Më 16.11.2018 në NS 110/10(20) kV Skenderaj do të ndërprehet:
•  Dalja 10 kV Terrnavci (Kodi: 74000012) prej orës 10:00 deri ne ora  16:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Klina e Mesme, Klina e Epërme, Klina e Ulët, Tërnavci dhe Kuçica.
Arsyeja e ndërprerjes: Lidhja e trafove të reja testimi dhe lëshimi në punë.
2.
Më 16.11.2018 në NS 110/10 kV Vushtria 2 do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Qytet e Fshatra (Kodi:73000003) prej orës 08:30 - 11:30  dhe 14:00-16:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gjykata e re, Kazerma 1, Zuqakë, Kosova Petrol, Sllatinë, Debërllukë 1, Debërllukë 2, Bajskë 1, Srekonica, Pasoma, Tërllabuq dhe Pompat Sllatinë.
Arsyeja e ndërprerjes: Energjizimi i TSSH-ve ne lokacionin "Srekonica 1&2",


Mirëmbajte të planifikuar
1.
Më 16.11.2018 në NS 110/10 kV Vushtria 2  do të ndërprehet:
• Dalja 10kV Novolani (Kodi: 73000005) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Një pjesë e Bukoshit,Novolani,Kolla,Vërnica,Rezniku,Shallci,Druvari,Mihaliqi.
 Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 13-11-2018

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka


Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka


Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka


Mirëmbajte të planifikuar
1.
Më 15.11.2018 në NS 110/10 kV Skenderaj do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV  Qirezi (Kodi: 74000004) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbetet: Krushefc, Polac, Dashefcë, Baks, Qirez, Prellofcë, Krasaliq, Kozhicë, Krasmirofcë, Likoshan, Gradicë, Godanc .
Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje Preventive.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 12-11-2018

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
1.
Më 14.11.2018 në NS 110/10(20) kV Skenderaj do të ndërprehet:
•             Dalja 10 kV Terrnavci (Kodi: 74000012) prej orës 10:00 deri ne ora  16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Klina e Mesme, Klina e Epërme, Klina e Ulët, Tërnavci dhe Kuçica.
Arsyeja e ndërprerjes: Lidhja dhe lëshimi i trafove të reja.

Mirëmbajte të planifikuar
1.
Më 14.11.2018 në TS 110/10(20)kV Skenderaj do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Turiqevci (Kodi:74000006) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Llausha, Rakinica, Kopiliq i epërm, Kllodernica, Turiqefc, Buroj, Vojnik, Izbica, Ozrim, Kopiliq i ulte, Aqarevë .
Arsyeja e ndërprerjes: Mirembajtja Preventive.
2.
Më 14.11.2018 në TS 35/10 kV Vushtria 2 do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Qytet e fshatra(Kodi:73000003) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gjykata e re, Kazerma 1, Zuqakë, Kosova Petrol, Sllatinë, Debërllukë 1, Debërllukë 2, Bajskë 1, Srekonica, Pasoma, Tërllabuq dhe Pompat Sllatinë.
Arsyeja e ndërprerjes: Mirembajtje preventive.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 09-11-2018

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Mirëmbajte të planifikuar

1.
Më 13.11.2018 në TS 110/10 kV Vushtria 2  do të ndërprehet:
• Dalja 10kV Novolani (Kodi: 73000005) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Një pjesë e Bukoshit,Novolani,Kolla,Vërnica,Rezniku,Shallci,Druvari,Mihaliqi.
 Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
1.
Më 10.11.2018 në TS 35/10 kV Shupkovci   do të ndërprehet:
• Dalja 10/0.4kV Halla e Sporteve (Kodi: 71074003009) prej orës 11:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Halla e Sporteve.
 Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i panelit të tensionit të ulët.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 15-11-2018

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.
Më 17.11.2018 në NS 35/10 kV Gjakova 1 do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Cermjani (Kodi: 80080012) prej orës 10:00 deri në ora 16:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bardhaniq, Bare e Madhe, Bec, Bërdosana, Cermjan, Doblibarë, Gërgoc, Jabllanicë, Kodrali, Krlan, Meqe, Netiç, Rashkoc, Vraniq, Zhabel dhe Zhdrellë.
Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.
2.
Me 19.11.2018 në TS 110/10 KV Gjakova 2  do të ndërprehet.
• Dalja 10 kV Ura Terezive (Kodi: 81000004) prej orës 10:00 deri në ora 16:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: fshatrat: Damjan (një pjesë), Fshaj Kushavec, Muhader, Pnish, Rogovë, Smaq, Ujz.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

Mirëmbajte të planifikuar
1.
Me 17.11.2018 në TS 110/10 KV Gjakova 2  do të ndërprehet.
• Dalja 10 kV Ura e Terzive (Kodi: 81000004) prej orës 10:00 deri në ora 13:00


Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: fshatrat: Damjan (një pjesë), Fshati Kushavec, Muhadër, Pnish, Rogovë, Smaq, Ujz.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllës 15/1600 nën  linjën 10kv dhe demontimin e rrjetës se vjetër.

2.
Me 17.11.2018 në TS 110/10 KV Gjakova 2  do të ndërprehet.
• Dalja 10 kV Qendra  (Kodi: 81000002) prej orës 10:00 deri në ora 11:00


Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rr.Abedin Tërbeshi, Rr.Ali Ibra, Rr.Ferhat Binishi (një pjesë), Rr.Ismail Qemali, Rr.Marin Barleti, Rr.Mazllum Lakuci, Rr.Mbretëresha Teuta, Rr.Nënë Tereza, Rr.Përmet Vula (një pjesë), Rr.Petro Nini Luarasi, Rr.Rruga Tirana, Rr.Skënderbeu (një pjesë), Rr.Tefik Çanga, Rr.Vëllezrit Frashëri.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllës 15/1600 në  linjën 10kv dhe demontimin e rrjetës së vjetër

3.
Me 17.11.2018 në TS 110/10 KV Gjakova 2  do të ndërprehet.
• Dalja 10 kV Bishtazhini (Kodi: 81000005) prej orës 10:00 deri në ora 13:00


Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: fshatrat: Bistrazhin, Damjan (një pjesë), Dol, Fshaj (një pjesë), Gërqinë, Kusar, Kushavec (një pjesë), Lipovec, Marmull, Marash, Pjetërshan, Raç (një pjesë), Ramamat, Rrezinë, Smaq (një pjesë),

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllës 15/1600 nën  linjën 10kv dhe demontimin e rrjetës se vjetër.

4.
Me 16.11.2018 në TS 35/10 KV Gjakova 1  do të ndërprehet.
• Dalja 10 kV Piskota (Kodi: 80080008) prej orës 10:00 deri në ora 11:30


Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rr.Adonis Byci, Rr.Ahmet Korenica, Carrapatok, Dardania, Rr.Dedë Gjon Luli, Rr.Ibrahim Fehmiu, Rr.Lekë Dukagjini, Rr.Mark Lleshi, Rr.Mark Malota, Rr.Mithat Frashëri, Rr.Nënë Tereza, Rr.Pashko Vasa, Rruga Tivarit.

Arsyeja e ndërprerjes: Montimi i Transformatorit Tiroidal dhe testimi i M.R.

5.
Me 16.11.2018 në TS 35/10 KV Gjakova 1  do të ndërprehet.
• Dalja 10 kV Beci (Kodi: 80080010) prej orës 10:00 deri në ora 11:30


Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: fshatrat: Bec, Janosh, Lugbunar, Rr.Mark Malota, Novosellë e Epërme, Novosellë e Poshtme, Osek Pashë, Palabardhë, Qerim, Sopot, Trakaniq.

Arsyeja e ndërprerjes: Montimi i Transformatorit Tiroidal dhe testimi i M.R.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 14-11-2018

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka


Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-i
-Nuk ka


Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka


Mirëmbajte të planifikuar
1.
Më 16.11.2018 në NS 35/10 kV Gjakova I  do të ndërprehet:
•   Dalja 10kV Dobroshi (Kodi: 80080007)   prej orës 10:00 deri në ora 16:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike  do të mbesin: Batusha, Berjahu, Brovina, Rr.Dedë Gjon Luli (një pjesë), Dobroshi, Hereçi, rr.Lekë Dukagjini,  Molliqi, Nivokazi, Osek Hila (një pjesë), Pacaj, rr.Pashko Vasa, Skivjani (një pjesë) dhe Stublla.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 13-11-2018

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.
Më 15.11.2018 në NS 35/10 kV Gjakova 1 do të ndërprehet:
•      Dalja 10 kV Beci (Kodi: 80080010) prej orës 10:00 deri në ora 16:00.
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: fshatrat: Bec, Janosh, Lugbunar, Rr.Mark Malota, Novosellë e Epërme, Novosellë e Poshtme, Osek Pashë, Palabardhë, Qerim, Sopot, Trakaniq.
 Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.
2.
Më 15.11.2018 në TS 35/10 kV Gjakova 2 do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Gjakova 1 (Kodi:81083015) prej orës 10:00 deri në ora 11:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:  Rr.Aleksandër Moisiu, Rr.Anton Qeta, Rr.Azem Hajdari, Rr.Bashkim Idrizi, Rr.Besim Bistrazhini (një pjesë), Rr.Dëshmorët e Lirisë (një pjesë), Rr.Elena Gjika, Rr.Faik Konica, Rr.Gjergj Fishta, Rr.Hasan Prishtina, Rr.Hysni Dobruna (një pjesë), Rr.Korab Binxhiu, Rr.Migjeni, Rr.Nimon Ferizi, Rr.Orize, Rr.Rruga Londra, Rr.Rruga Vashingtoni, Rr.Skendërbeu, Rr.Yjet e Erenikut, Rr. Yll Morina.
Arsyeja e ndërprerjes: Montimi i transformatorëve trioidal.
3.
Më 15.11.2018 në TS 35/10 kV Gjakova 2 do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Spitali (Kodi:81083028) prej orës 13:00 deri në ora 14:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:  Spitali Rexhional i Gjakovës dhe 4 konsumatorë komercial - biznese
Arsyeja e ndërprerjes: Montimi i transformatorëve trioidal
4.
Më 15.11.2018 në TS 35/10 kV Gjakova II do të ndërprehet:
·         Dalja 10 kV Raqe Moglica (Kodi: 81083017) prej orës 11:30 deri në ora 13:00
 
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Brekoc, Rr.Domenik Përgegaj, Rr.Drenica, Rr.Minatori, Rr.Shote Galica, fshatrat: Moglicë, Goden, Jahoc, Prush, Raçë, Vogovë, Zhub.
Arsyeja e ndërprerjes: Montimi i transformatorëve trioidal
5.
Më 15.11.2018 në TS 35/10 kV Gjakova II do të ndërprehet:
·         Dalja 10 kV Gjakova lll (Kodi: 81083016) prej orës 10:00 deri në ora 11:30
 
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rr.Besim Bistrazhini, Rr.Dërgut Vokshi, Rr.Dëshmorët e Lirisë, Rr.Elena Gjika, Rr.Gjon Bisaku, Rr.Gjon Nikoll Kazazi, Rr.Haki Taha, Rr.Hysni Dobruna (një pjesë), Rr.Ismail Qemali (një pjesë), Rr.Konferenca e Bunjajt, Rr.Konstandin Kristoforidhi, Rr.Lidhja e Prizrenit, Rr.Martin Camaj, Rr.Migjeni (një pjesë), Rr.Mithat Frashëri, Rr.Shaban Polluzha, Rr.Yjet e Erenikut (një pjesë), Rr,Yll Morina.
Arsyeja e ndërprerjes: Montimi i transformatorëve trioidal

6.
Më 15.11.2018 në TS 35/10 kV Gjakova II do të ndërprehet:
·         Dalja 10 kV Thertorja (Kodi: 81083029) prej orës 11:30 deri në ora 13:00
 
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Thërtorja

Arsyeja e ndërprerjes: Montimi i transformatorëve trioidal


Njoftime për punime në rrjet
Data: 12-11-2018

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
1.
Më 14.11.2018 në NS 35/10 kV Malisheva  do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Banja (Kodi: 82082008) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin :Rr.602 Gjergj Kastrioti - Skenderbeu, fshatrat: Banjë, Bellanicë, Gajrak.
Arsyeja e ndërprerjes: Punime për projektin “Zgjerimi dhe Perforcimi I Rrjetit 2018“, LOT 7 Gjakova per arsye ngritja e shtyllave .
2.
Më 14.11.2018 në TS 35/10 kV Gjakova 2 do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Gjakova 1 (Kodi:81083015) prej orës 11:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:  Rr.Aleksandër Moisiu, Rr.Anton Qeta, Rr.Azem Hajdari, Rr.Bashkim Idrizi, Rr.Besim Bistrazhini (një pjesë), Rr.Dëshmorët e Lirisë (një pjesë), Rr.Elena Gjika, Rr.Faik Konica, Rr.Gjergj Fishta, Rr.Hasan Prishtina, Rr.Hysni Dobruna (një pjesë), Rr.Korab Binxhiu, Rr.Migjeni, Rr.Nimon Ferizi, Rr.Orize, Rr.Rruga Londra, Rr.Rruga Vashingtoni, Rr.Skendërbeu, Rr.Yjet e Erenikut, Rr. Yll Morina.
Arsyeja e ndërprerjes:Shkyqja e kabllit ekzistues dhe montimi i kthinës hyrese

 Mirëmbajte të planifikuar
1.
Më 14.11.2018 në TS 110/10(20)kV Gjakova 2 do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Bistazhini (Kodi:81000005) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: fshatrat: Bistrazhin, Damjan (një pjesë), Dol, Fshaj (një pjesë), Gërqinë, Kusar, Kushavec (një pjesë), Lipovec, Marmull, Marash, Pjetërshan, Raç (një pjesë), Ramamat, Rrezinë, Smaq (një pjesë),

Arsyeja e ndërprerjes: Mirembajtja Preventive.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 09-11-2018

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka
 
Mirëmbajte të planifikuar
1.
Me 13.11.2018 në TS 35/10 KV Gjakova 1  do të ndërprehet.
• Dalja 10 kV Skivjani (Kodi: 80080009) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: fshatrat: Bitesh, Dobrixhë, Dujakë, Firajë, Hereç, Jasiq, Novosellë e Epërme, Novosellë e Poshtme, Osek Hilë(një pjesë), Osek Pashë, Plançor, Skivjan.
Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.
2.
Me 12.11.2018 në TS 110/10 KV Gjakova 2  do të ndërprehet.
• Dalja 10 kV Bistazhini (Kodi: 81000005) prej orës 13:00 deri në ora 14:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: fshatrat: Bistrazhin, Damjan (një pjesë), Dol, Fshaj (një pjesë), Gërqinë, Kusar, Kushavec (një pjesë), Lipovec, Marmull, Marash, Pjetërshan, Raç (një pjesë), Ramamat, Rrezinë, Smaq (një pjesë),
Arsyeja e ndërprerjes: Montimi i transformatorit Trioidal.
3.
Me 12.11.2018 në TS 35/10 KV Gjakova lll  do të ndërprehet.
• Dalja 10 kV Inkubatori (Kodi: 81084019) prej orës 10:00 deri në ora 11:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rr.Rruga Tirana
Arsyeja e ndërprerjes: Montimi i transformatorit Trioidal.

4.
Me 12.11.2018 në TS 110/10 KV Gjakova 2  do të ndërprehet.
• Dalja 10 kV Ura Terezive (Kodi: 81000004) prej orës 13:00 deri në ora 14:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: fshatrat: Damjan (një pjesë), Fshaj Kushavec, Muhader, Pnish, Rogovë, Smaq, Ujz.

Arsyeja e ndërprerjes: Montimi i transformatorit Trioidal.
5.
Me 12.11.2018 në TS 110/10 KV Gjakova 2  do të ndërprehet.
• Dalja 10 kV Intermed (Kodi: 81000032) prej orës 11:30 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rrezinë (një pjesë), Rr.Skenderbeu (një pjesë), Rr.Zidi Sadik Agës, Zona Industriale - dalje që përfshin konsumatorë komercial
Arsyeja e ndërprerjes: Montimi i transformatorit Trioidal.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 15-11-2018

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka


Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka


Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.
Më 17.11.2018 në NS 110/10 kV Kamenica do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV  Hogoshti (Kodi: 62000004) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbetet: Hogoshtë, Shipashnicë, Poliqkë  dhe Xhyrishevcë..
Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive
2.
Më 19.11.2018 në TS 35/10 kV Badovc do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Mramor-Slivove(Kodi:10014001) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mramori, Slivova, Brusi, Busia, Zllasha, Viti e Marevcit, Mareci .
Arsyeja e ndërprerjes: Mirembajtja Preventive.


Mirëmbajte të planifikuar
1.
Më 17.11.2018 në NS 110/10 kV Kamenica do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Hogoshti (Kodi: 62000004) prej orës 10:00 deri në ora 17:00
                                        
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Hogoshtë, Shipashnicë, Poliqkë  dhe Xhyrishevcë.
 
Arsyeja e ndërprerjes: Investimet.
2.
Më 17.11.2018 në NS 110/35/10 kV Rahoveci do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Canziba (Kodi: 82000019) prej orës 11:00 deri në ora 15:00
                                        
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Konsumatorë komerciale - Rr.487 UÇK-së.
 
Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i TMRr-ve 10kV.
3.
Më 17.11.2018 në NS 35/10 kV Kllokot do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Stacionari (Kodi: 61065003) prej orës 10:00 deri në ora 12:00
                                       
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fabrika e Ujit, Mulliri, Ujësjellsi, Stacionari, Banja “Nëna Naile”.

Arsyeja e ndërprerjes: Drejtimi i shtyllës së TM në Klokot te fabrika e ujit CO2 dal.e Stacionarit.
4.
Më 17.11.2018 në NS 35/10 kV Rrafshina  do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Binqa (Kodi: 61067008) prej orës 10:00 deri në ora 17:00
                                        
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fshati Mogillë, Kabashë, Rafshina, Bozovik, Shoshar, Debelldejë .
 

Arsyeja e ndërprerjes: Investimet


Njoftime për punime në rrjet
Data: 14-11-2018

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka


Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-i
-Nuk ka


Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka


Mirëmbajte të planifikuar
1.
Më 16.11.2018 në NS 110/35/10 kV Vitia do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV  Binqa (Kodi: 61067008) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbetet: Fshati Mogillë, Kabashë, Rafshina, Bozovik, Shoshar, Debelldejë, Binqa.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje Preventive.
2.
Më 16.11.2018 në NS110/10 kV Kamenica(Kodi:620) do të këtë ndërprerje totale prej orës 10:00 -16:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kamenica,Hogoshti, Berivojcë,Shipashnicë, Poliqkë  dhe Xhyrishevc, Kamenicë (T.S.P.Bazeni, Lagja Qamëria, Ujësjellsi, Kollarët, Malësia), Moqari i ulët, Reqan, Hajnoc, Meshinë, Bugjenica, Strezoci, Kosovica, Carevci, Bushinca, Tirincë, Krileva, Leshtar, Boleci, Vaganeshi, Kremenatë, Rahovica, Berivojcë, Qarrakofcë, Dajkovc, Shipashnica e Ulët, Muçivërc, Rogoçicë, Novosella, Karaçeva e Ulët dhe e Epërme . Bozhec, Busavatë dhe Miganoc. Muharremi petroll,birraria Hugos,Seperacioni Ardhmeria Topanicë,Ujësjellësi Topanicë,Lindi petroll,Fabrika e bllokave,Seperacioni tali,Dogana,Borovc,landi,Fama petroll,Shp Arbnori. Koretinë  Topanicë, Bllatë, Nitex, Crep, Kormian, Domorovc, Pompa, Hodonovc, Tasimi, Hodonocë, Seperacioni dhe  Ujësjellsi Korinjan.Maliqi petroll,Magnokromi,Frita,

Arsyeja e ndërprerjes: Instalimi i transformatorëve toroidal në daljet 10 [kV].


Njoftime për punime në rrjet
Data: 13-11-2018

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka
 
Mirëmbajte të planifikuar
1.
Më 15.11.2018 në NS 35/10 kV Rrafshina do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV  Stublla (Kodi: 61067001) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbetet: Stublla, Vërbovci, Gërnçari, Podgorci, gurthysi-MISINI, gurthysi-BENTAKOSI I RI, gurthysi-MOGILLTE, fabrika -UJSJELLSIT dhe Godeni.
Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje Preventive.

 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 12-11-2018

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
1.
Më 14.11.2018 në NS 110/10 kV Kamenica do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV  Hogoshti (Kodi: 62000004) prej orës 10:00 deri në ora 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbetet: Hogoshtë, Shipashnicë, Poliqkë  dhe Xhyrishevcë..
Arsyeja e ndërprerjes: Punime në  LP e Ri 10(20) kV të dyfishtë  dhe ngritjen e shtyllave 15/1000.

Mirëmbajte të planifikuar
1.
Më 14.11.2018 në TS 110/10(20)kV Kamenica do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Strezovci (Kodi:62000005) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kamenicë (T.S.P.Bazeni, Lagja Qamëria, Ujësjellsi, Kollarët, Malësia), Moqari i ulët, Reqan, Hajnoc, Meshinë, Bugjenica, Strezoci, Kosovica, Carevci, Bushinca, Tirincë, Krileva, Leshtar, Boleci, Vaganeshi, Kremenatë, Rahovica .

Arsyeja e ndërprerjes: Mirembajtja Preventive.

2.
Më 14.11.2018 në TS 35/10 kV Gjilani III do të ndërprehet.
• Dalja 10 kV Përlepnica (Kodi: 60062002) prej orës 11:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Prelepnica ( Progres,Tafa, Pro Eng, Remi, Kosova Komerc, Kafana Bunar, Evropa, sera), T.S. Privat Kmetovac (Kabi, Planeti, Kamenolom), T.S Repetitor - Zeleni Vrh,  Kmetovci, Prelepnica, Kosaca dhe Silova – Muhaxheri.
Arsyeja e ndërprerjes:Nderrimi i dy shtyllave.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 09-11-2018


Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka


Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka


Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka


Mirëmbajte të planifikuar

1.
Më 13.11.2018 në NS 110/10 kV Kamenica  do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Ropotova (Kodi: 62000014) prej orës 10:00 deri në ora 16:00
                                        
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Ropotova e Vogël, Ropotova e Madhe, Panqeva dhe Petrovci, Bozheci, Miganoci dhe Busavata.
Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.


Keds Call Center
Shërbime online
Mirëmbajtja e planifikuar e rrjetit

Informata lidhur me ndërprerjet e planifikuara në rrjet

Projektet e KEDS

Projektet e KEDS

Vende të lira të punës

Vende të lira të punës

Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji elektrike SH.A
Kosovo Electricity Distribution and Supply Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Distribuciju i Snabdevanje Elektricnom Energijom D.D
Qendra e Thirrjeve: 0800 791 00