Përgjegjësia shoqërore
KEDS i dhuron libra fëmijëve
15-12-2015
Në çantën e dhuratave për Vitin e Ri fëmijët e Fushë-Kosovës dhe të Qyshkut kanë gjetur nga një libër. Ata janë përzgjedhur duke iu përshtatur moshës, prej parashkollorëve e deri në klasën e pestë. Kishte aty librat edukativ të serive për të mësuar fjalët, përrallat e bukura të vëllezërve Grimm, fabulat e Ezopit e deri te veprat e klasikëve botërorë. Të shpresojmë se librat që janë dhuruar fëmijëve do t’i zgjërojnë njohuritë e tyre, pasi siç ka thënë edhe Charles William Eliot “Librat janë miqtë më të qetë dhe më të përhershëm, ata janë këshilltarët më të gjindshëm dhe më të mençur dhe mësuesit më të durueshëm.”

Shkarko dokumentin
 
Keds Call Center
Shërbime online
Mirëmbajtja e planifikuar e rrjetit

Informata lidhur me ndërprerjet e planifikuara në rrjet

Projektet e KEDS

Projektet e KEDS

Vende të lira të punës

Vende të lira të punës

Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji elektrike SH.A
Kosovo Electricity Distribution and Supply Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Distribuciju i Snabdevanje Elektricnom Energijom D.D
Qendra e Thirrjeve: 0800 791 00