Novosti & Dogadjaji
KEDS se stara za iznad 200 biznisa Greme 05-07-2017


http://telegrafi.com/keds-perkujdeset-per-mbi-200-bizneset-e-gremes/
http://www.kosovapress.com/sq/ekonomi/keds-perkujdeset-per-mbi-200-bizneset-e-gremes-121643/
http://gazetablic.com/keds-perkujdeset-per-mbi-200-bizneset-e-gremes/
http://aab-edu.net/media/gazetaknn/keds-perkujdeset-per-mbi-200-bizneset-e-gremes/

Iznad 200 biznisa u selu Greme kod Uroševca sada ce lakše razvijati svoj biznis. Ovo je omogucio KEDS nakon sledece investicije koju je uradila u najindustrijalizovanom selu na Kosovu.
Elektricna energija je veoma važna za privredni razvoj. Imajuci u vidu ovo, KEDS daje prvenstvo zonama gde su privredne aktivnosti više naglašene i direktno uticu u dobrobit gradana. U ovom aspektu, sledeca investicija je uradena u selu Greme kod Uroševca, poznat po mnogim fabrikama nameštaja.
U selo KEDS je postavio dva nova trafoa sa jednim kapacitetom od 10(20)/0.4kV tipa blind. Jedna sa snagom S=630kVA, dok druga  S=400kVA , koje su vidljivo povecale energetske kapacitete u tom delu.
Tokom ovih radova je uradena i primena 135 stubova niskog napona, 28 stubova srednjeg napona, 5900m mreže niskog napona, 1000m mreže srednjeg napona.
Osim biznisa od ovih investicija koristi ce imati i 275 porodica ovog sela.
Stanovnici kažu da nisu imali šanse da danju koriste elektricnu opremu, njih su koristili samo nucu, kada je napon bio malo bolji. Sada je sve drugacije.
U selu i predstavnici biznisa kažu da je stanje bilo veoma teško i bilo teško za razvijanje biznisa. Napon narocito tokom dana je bio veoma slab.
“Energetsko stanje ranije je bilo katastrofalno. Napon tokom dana nikad nije prelazio 150 volti. Poslove smo završavali regulatorima napona, ali nismo mogli da radimo punim kapacitetom. 
Sa novom investicijom koju je uradio KEDS sve je regulisano, rekao je Arben Rexhepi, vlasnik fabrike za preradu stakla “Loni Gglass”, i ujedno sekretar Društva Biznisa u Greme.
Rexhepi takode dodaje da imaju tesnu saradnju sa KEDS-om i da su redovne platiše elektricne energije, zato žele da snabdevanje bude redovno.
“Imali smo susrete sa menadžerskim osobljem KEDS-a i saradnja je u nivou”, dodaje Rexhepi.
KEDS polaže investicije na celoj teritoriji Kosova i sa ovim cilja da poboljša snabdevanje elektricnom energijom i da bude što bliže potrošacima. 
 


  Preuzmi dokument
Keds Call Center
Online usluge
Related News
Arhiva Novosti & Dogadjaja
Održavanje & Planirani prekidi

Informacije o isključenju zbog planiranih radova i održavanju mreže

Projekti KEDS-a

Pronadjite projekte KEDS-a

Slobodna radna mesta

Pronadjite obaveštenje za slobodna radna mesta

Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji elektrike SH.A
Kosovo Electricity Distribution and Supply Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Distribuciju i Snabdevanje Elektricnom Energijom D.D
Qendra e thirrjeve: 0800 791 00