Novosti & Dogadjaji
KEDS postavio dva nova trafoa i podmladuje mrežu u Mlecane kod Mališeva 15-11-2017


KEDS postavio dva nova trafoa i podmladuje mrežu u Mlecane kod Mališeva

Stanovnicima sela Mlecane kod Mališeva, koji se uglavnom bave gradevinom, KEDS im je mnogo olakšao poslove nakon zadnjih investicija koje su uradene u ovom delu. Naselja Shabanaj, Sejdiaj i Selmanaj, vidljivo su osetili ove investicije. Ukupno su 108 porodica u selu koje ce imati koristi od ovih investicija.

Osim stanovnika, i predsednik sela, Ismet Kryeziu, izražava svoje zadovoljstvo ra radom KEDS-a.

“Kao selo, zadovoljni sa radom KEDS-a što je uradeno do sada. Kompanija je postavila dva nova trafoa i otklonjeni su stari kablovi i stubovi koji su bili još od 1970 godine. Sa ovim, je otklonjena opasnost koja je uvek bila prisutna. Ali mi imamo potrebe za povecanje novih energetskih kapaciteta, sa povecanjem stanovništva u selu, za ovo pregovaramo sa zvanicnicima KEDS-a”,  rekao je on.       

Tokm implementacije ovog projekta, KEDS je u ovom selu postavio dva nova trafoa, jedan sa kapacitetom od 400kVA i drugi sa kapacitetom od 250kVA.  Takode su postavljena i 79 stubova srednjeg napona i 16 ostalih za niski napon. Za ovaj projekat je uradeno i polaganje 3,2 km mreže niskog napona i 1,2 km mreže srednjeg napona.

I Fikret Kryeziu, stanovnik sela uživa ove investicije i zahvaljuje KEDS-u za otklonjenu opasnost.

“Žice su bile uporedo sa zidom i bojali smo se da se ne desi nešto loše. Sada je opasnost otklonjena i napon struje je stabilizovan”, rekao je Kryeziu.    

KEDS ce nastaviti sa investicijama po celoj teritoriji Kosova, dajuci prednost naseljima koja su težem energetskom stanju.

 

 


  Preuzmi dokument
Keds Call Center
Online usluge
Related News
Arhiva Novosti & Dogadjaja
Održavanje & Planirani prekidi

Informacije o isključenju zbog planiranih radova i održavanju mreže

Projekti KEDS-a

Pronadjite projekte KEDS-a

Slobodna radna mesta

Pronadjite obaveštenje za slobodna radna mesta

Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji elektrike SH.A
Kosovo Electricity Distribution and Supply Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Distribuciju i Snabdevanje Elektricnom Energijom D.D
Qendra e thirrjeve: 0800 791 00