Novosti & Dogadjaji
Ne kupujte i ne postavljajte brojila, KEDS ce svakome dati besplatno! 25-04-2018

KEDS obaveštava da ce svim svojim potrošacima bez izuzetaka podeliti elektricna brojila besplatno u slucaju novih povezivanja. Nijedan potrošac nema potrebe da kupuje to, ni da ih montira.
Instaliranje brojila se radi od specijalizovanih ekipa KEDS-a. Zato, KEDS apeluje da izbegavate neprofesionalna lica i bez odgovarajuce specijalizacije za njihovo postavljanje. 
Sa Zakonom za Snabdevanje Elektricnom Energijom, Operater Sistema Distribucije, u ovom slucaju KEDS, je vlasnik i odgovorni za imovinu do završne merne tacke.
Zato, da se ne bi stvorili dvostruki troškovi, svi potrošaci koji su završili neki objekat stanovanja, ili su poceli neku aktivnost ili biznis, gde je potrebno novo povezivanje, osim onih koji imaju instaliranu snagu iznad 15 kW, da predaju zahtev u KEDS za brojilo.
Kompanija ce u najkracem mogucem roku opremiti njih sa brojilom, koji su potpunom skladu sa Zakonima Države Kosova i u skladu sa normama i visokim medunarodnim standardima.
KEDS je neprestano radio na povecanju kvaliteta usluga preko neprestanih investicija u mreži još od pocetka operiranja, pet godina ranije.
Od ovih usluga su direktno imali pogodnosti na desetinu hiljada potrošaca širom zemlje. KEDS nastavlja investicije, cak i snažnije, na nacin da mreža pruža što kvalitetnije i bezbednije usluge za sve gradane Kosova.

 


  Preuzmi dokument
Keds Call Center
Online usluge
Related News
Arhiva Novosti & Dogadjaja
Održavanje & Planirani prekidi

Informacije o isključenju zbog planiranih radova i održavanju mreže

Projekti KEDS-a

Pronadjite projekte KEDS-a

Slobodna radna mesta

Pronadjite obaveštenje za slobodna radna mesta

Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji elektrike SH.A
Kosovo Electricity Distribution and Supply Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Distribuciju i Snabdevanje Elektricnom Energijom D.D
Qendra e thirrjeve: 0800 791 00