Novosti & Dogadjaji
KEDS renovira i modernizuje sve linije 35 kilovolta 15-05-2018

KEDS je poceo investicije i u linijama napona 35 kilovoltii. Svaka od ovih linija tice se jednog velikog broja potrošaca, zato su i pogodnosti velike.

U nastavku ovog projekta, sada su zamenjena sva zastarela postrojenja sa onim novim na svim linijama 35 kV u Uroševcu i Gnjilanu. Istovremeno su postavljani ispod i provodnici od trafostanice do prvog stuba.
Ovaj rad je ucinio da linije budu mnogo bezbednije.

Ali, ovo nece biti jednine pogodnosti za potrošace. I eventualni prekidi kao posledica raznih faktora predvida se da budu mnogo manje.

Paralelno sa renoviranjem linija, radi se i njihova modernizacija. Sada, tu ce sve biti automatski i sa završetkom projekta imace mogucnosti komandovanja sa distance.

Nakon Moravskog dela, projekat ce se nastaviti i u ostalim distriktima, tacnije u regionu Dukadjina da bi završili celu modernizaciju i automatizaciju ovog nivoa napona, koji je najviši koje   KEDS ima pod menadžiranjem.
Radovi se izvršavaju kompletno od strane KEDS-a.

Za ostvarenje ovog projekta je angažovano jedan veliki broj radnika. Samo u Distriktu Uroševca tokom energizacije novih postrojenja 35kV, angažovano je više od 40 radnika KEDS-a.

 


  Preuzmi dokument
Keds Call Center
Online usluge
Related News
Arhiva Novosti & Dogadjaja
Održavanje & Planirani prekidi

Informacije o isključenju zbog planiranih radova i održavanju mreže

Projekti KEDS-a

Pronadjite projekte KEDS-a

Slobodna radna mesta

Pronadjite obaveštenje za slobodna radna mesta

Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji elektrike SH.A
Kosovo Electricity Distribution and Supply Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Distribuciju i Snabdevanje Elektricnom Energijom D.D
Qendra e thirrjeve: 0800 791 00