Novosti & Dogadjaji
KEDS sa novinama u distributivnoj mreži, izgraduje linije 20 kilovolti 29-08-2018

Izgradnja novih linija 20 kV i pretvaranje onih od 10 kV na 20 kV preko totalne rehabilitacije je proces koji transformiše distributivnu mrežu na bolje za gradane Kosova. Ovaj nivo napona se instalira po prvi put na Kosovu.

Ovo se radi da bi imali manje gubitaka na mreži i više bezbednosti u napajanje elektricnom energijom. Nekoliko linija je sada završeno ili su pri završetku.

U dužini od nekoliko kilometara od Skenderaja do Resnika proteže se dalekovod 20 kV koji ce napajati sa elektricnom energijom jedan dobar deo sela Drenice.

Ovaj dalekovod (DV) je pri završetku i predstavlja novinu u elektricnoj mreži Kosova, pošto je ranije zadnja veza napajanja visokog napona bila 10 kV. Dakle, linije 20 kV su bile nepostojece, ucinivši da gubici energije budu mnogo veci.

KEDS je postavio više od 600 stubova, 1 novu trafostanicu, 12 rekonstruisanih trafostanica i 19 popravljenih. Dakle, u procesu renoviranja je kompletna mreža viskog napona iz Skenderaja do Rudnika, gde su direktno obuhvacane iznad 30 trafostanica.

Ovaj DV je deo projekata KEDS-a za renoviranje visokog napona i transformiranje 10 kV na onu 20 kV, preko izgradnje novih linija ili totalne rehabilitacije i pretvaranja onih postojecih.

Iz ovog projekta koji je sada poceo predvida se da se smanje gubici, da se renovira mreža i da veoma mnogo dobiju i potrošaci preko mnogo bezbednijih i kvalitetnijih usluga.

Osim DV Rudnika, KEDS je izgradio i DV  20 kV Drenica koji je sada završen, kao i u Lipljanu koji je pri završetku i koji ce poceti i u drugim zonama.

Prve intervencije su baš uradene u najproblematicnijim linijama koje su cesto padale kao posledica eksternih faktora, narocito onih atmosferskih, pošto njihovo nasledeno stanje je bilo teško.
Istovremeno i napon nije bio u najboljem nivou.

Dok, nakon završetka radova u ovim lokacijama direktnu korist ce imati na hiljade potrošaca.

 

 


  Preuzmi dokument
Keds Call Center
Online usluge
Related News
Arhiva Novosti & Dogadjaja
Održavanje & Planirani prekidi

Informacije o isključenju zbog planiranih radova i održavanju mreže

Projekti KEDS-a

Pronadjite projekte KEDS-a

Slobodna radna mesta

Pronadjite obaveštenje za slobodna radna mesta

Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji elektrike SH.A
Kosovo Electricity Distribution and Supply Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Distribuciju i Snabdevanje Elektricnom Energijom D.D
Qendra e thirrjeve: 0800 791 00