Novosti & Dogadjaji
KEDS pocinje sa digitalizacijom mreže 11-10-2018

KEDS je poceo sa digitalizacijom elektricne mreže na Kosovu, monitorisanje i kontrola mreže na digitalan nacin. Ovo se omogucava od sistema SCADA, koji operira preko centralne kancelarije u Prištini, opremljena najnovijom tehnologijom.

Instaliranje ovog projekta, gde KEDS investira 4 miliona eura podrazumeva da ce biti manje prekida elektricne energije. U slucaju nekog kvara, preko digitalizacije se predvidja da potrošaci ostaju mnogo manje bez elektricne energije, pošto sistem omogucava vecu efikasnost, skracivajuci mnogo vreme intervencije.

Iz kompjutera, tableta ili mobilnih telefona može se videti kompletno operiranje mreže i interveniše se ako se pojavi neka neophodnost. Ovde su obuhvaceni i eventualni prekidi u neocekivanim slucajevima ili anomalije uzrokovana od spoljneg faktora.

Dalje, nakon skracivanja prekida i maksimalno štedljivog operiranja, i gubici ce biti smanjeni. Ovo direktno podrazumeva da ce potrošaci imati kvalitetnije usluge, bezbednije i stabilniji napon.

Projekat je pocetno stratovao u 20 podstanica širom Kosova, da bi se raspodelio u jedan što kraci vremenski period na citavoj elektricnoj mreži.

Sa SCADA pocinje digitalizacija elektricne mreže na Kosovu. Ovo pokazuje posvecenost i pristup KEDS-a preko investicija najnovije tehnologije, da bi što više imali koristi Kosovski potrošaci.

Beneficije ovog sistema se ocekuju da se vide još ovih dana.

Paralelno sa ovim sistemom, KEDS je snažno nastavio i sa ostalim investicijama u srednjem i niskom naponu. Sada, neke nove podstanice 20 kV su pri finalizaciji, gde ce koristi imati na hiljade potrošaca.

Istovremeno se snažno investira i u desetak lokaliteta niskog napona, gde se kompletno zamenjuje zastarela mreža sa onom novom, postavljaju se na stotine novih trafostanica, kao i hiljade kilometara provodnika i destinu hiljada elektricnih stubova.

 


  Preuzmi dokument
Keds Call Center
Online usluge
Related News
Arhiva Novosti & Dogadjaja
Održavanje & Planirani prekidi

Informacije o isključenju zbog planiranih radova i održavanju mreže

Projekti KEDS-a

Pronadjite projekte KEDS-a

Slobodna radna mesta

Pronadjite obaveštenje za slobodna radna mesta

Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji elektrike SH.A
Kosovo Electricity Distribution and Supply Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Distribuciju i Snabdevanje Elektricnom Energijom D.D
Qendra e thirrjeve: 0800 791 00