Novosti & Dogadjaji
KEDS inaugurisao Centar Obuke 24-10-2018

Osim radnika KEDS-a, u centar ce biti obuceni i radnici ugovoraca i ostalih stranaka koji se ticu elektricne mreže, obuhvatajuci mogucnost i za studente i ucenike iz oblasti elektricne inžinjerije. Ono ce biti sertifikovani. Od rada ovog centra predvidja se eliminisanje nesreca na elektricnoj mreži.
KEDS je inagurisao u Glogovcu, tacnije u Podstanici Park Biznisa Centar za Obuku. Ovaj centar ce raditit na sertifikaciji radnika koji rade na elektricnoj mreži. Cilj ovog centra je da pomogne KEDS u postizanju objektiva kompanije: Nula nesreca na poslu.
U ovaj centar su postavljena sve vrste stubova koje poseduje KEDS i sve vrste postrojenja. Tu su postavljena u jednoj strani stubovi sa postrojenjima za simuliranje tokom obuke, kao one niskog napona, onog 10 kV i 35 kV, dok na drugoj strani su postavljeni stubovi sa komplet postrojenjima kako su u realnosti, sa identicnom velicinom i strukturom. Dakle, obuceni ce imati isti osecaj sa realnošcu, što se racuna da ce povecati bezbednost i efikasnost obuke.
Namena ovakvog postavljanja je da oni koji ce biti obuceni imaju odmah prakticna iskustva i da se nauce kako da operišu u elektricnoj mreži svih nivoa upravo u ovom centru.
Osim radnika KEDS-a u ovaj centar ce biti obuceni i radnici ugovoraca kompanije, ostali radnici koji se ticu elektricne mreže, kao i centar ce biti otvoren i za studente i ucenike iz oblasti elektricne inžinjerije.
Svi obuceni ce dobiti sertifikate. Kao rezultat ovog centra predvidja se da se osetljivo smanje nesrece koje se ticu elektricne mreže, dok nesrece unutar KEDS-a se predvidjaju da idu u pravcu nule. One su se sada prepolovile, ali kompanija nece stati dok one nestanu u potpunosti.


 
Keds Call Center
Online usluge
Related News
Arhiva Novosti & Dogadjaja
Održavanje & Planirani prekidi

Informacije o isključenju zbog planiranih radova i održavanju mreže

Projekti KEDS-a

Pronadjite projekte KEDS-a

Slobodna radna mesta

Pronadjite obaveštenje za slobodna radna mesta

Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji elektrike SH.A
Kosovo Electricity Distribution and Supply Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Distribuciju i Snabdevanje Elektricnom Energijom D.D
Qendra e thirrjeve: 0800 791 00