Novosti & Dogadjaji
Plava kod Dragaša za novom elektricnom mrežom 26-10-2018


http://www.rtklive.com/sq/news-single.php?ID=304731
https://telegrafi.com/pllava-e-dragashit-behet-rrjet-te-ri-elektrik/
https://www.epokaere.com/pllava-e-dragashit-behet-me-rrjet-te-ri-elektrik/

KEDS, u ovoj lokaciji je instalirao ukupno 82  betonskih stubova, od kojih 21 su za srednji napon i 61 za niski napon. Takodje je postavljen i jedan transformator sa snagom 160 kVA kao i oko 3.5 kilometara kabla. Blizu 1 kilometar kabla za srednji napon je postavljen podzemno.

Glasnogornik KEDS-a, Viktor Buzhala, je rekao da od sledece investicije kompanije koristi ce imati oko 70 kuca ove zone.

“Ovaj projekat je važan jer smo zamenili veliki broj elektricnih stubova. Ovo povecava bezbednost za stanovnike ovog dela pošto su stubovi bili stari i ošteceni, kao i istovremano smo povecali kvalitet snabdevanja elektricnom energijom”, dodao je on.

“Takodje, jedan deo nove mreže je postavljen podzemno, što dalje povecava kvalitet snabdevanja elektricnom energijom”, dodao je Buzhala.

Razvojni Plan Distributivne mreže je jedan master plan KEDS-a koji predvidja investiciju od 300 miliona eura u elektricnu distributivnu mrežu Kosova do 2025.

Preko ovog master plana, KEDS cilja da renovira elektricnu mrežu i da nju ucini slicnom sa elektricnim mrežama evropskih razvijenih država.

 


 
Keds Call Center
Online usluge
Related News
Arhiva Novosti & Dogadjaja
Održavanje & Planirani prekidi

Informacije o isključenju zbog planiranih radova i održavanju mreže

Projekti KEDS-a

Pronadjite projekte KEDS-a

Slobodna radna mesta

Pronadjite obaveštenje za slobodna radna mesta

Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji elektrike SH.A
Kosovo Electricity Distribution and Supply Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Distribuciju i Snabdevanje Elektricnom Energijom D.D
Qendra e thirrjeve: 0800 791 00