Novosti & Dogadjaji
Stvoreno u rekordnom roku rešenje za snabdevanje Mitrovice i Trepce 23-01-2019

KEDS, je stvorio brzo rešenje sa napajanje elektricnom energijom Mitrovice i Trepce, nakon jucerašnjeg požara. Rešenje se tice osposobljavanjem linije Valac koja se nalazi na severu zemlje, za deo snabdevanja grada i okolnih sela. Ovo je postignuto zahvaljujuci i pomoci i podršci domacih institucija, Policije Kosova za pruženu bezbednost i KOSTT-a.

Ekipe radnika KEDS-a su uspele da polože tokom dana provodnik na liniji  35 kV koji dolazi iz podstanice Valac u pravcu podstanice Mitrovica 2, gde se radi na prikljucenju snabdevanja za najveci deo Mitrovice i okolnih sela.

Osim provodnika, postavljeni su i stubovi i ostala oprema mreže, pošto linija nije bila aktivna još od nakon rata. Ovo je postignuto zahvaljujuci velikom angažovanju kompanije, koji su na terenu zajedno sa odgovarajucim rukovodstvom od jucerašnjeg dana kada se dogodila havarija u delovima Trepce.

Paralelno sa ovim , KEDS zajedno sa KOSST u rekordnom roku su pronašli dodatnu alternativu za snabdevanje gore navedenih potrošaca, pošto linija sa severa nema dovoljne kapacitete.

U ovom slucaju KEDS je angažovao veliki broj radnika kao i ugovoraca da bi radili na polaganju provodnika 35 kV iz podstanice KOSTT-a u Vucitrnu u pravcu Trepce, kao i iz Trepce u pravcu Vucitrna, na nacin da se završe radovi što je pre moguce. Radovi u dve strane su pri završetku i ako sve ide prema planu ocekuje se da napajanje elektricnom energijom za gradane vrati uvece.

Slicna situacija je stvorena nakon jucerašnje požara  oko podneva u trafou Trepce, povezana sa kapacitetima transmisije KOSTT-a. Šteta je bila velika i nemoguce je bilo povratak u rad. U ovim okolnostima, KEDS zajedno sa ostalim akterima odmah su stavljeni u pokret. Na pocetku, je pronadjeno rešenje napajanja rudnika da bi se izvukli iz jame iznad 100 rudara koji su bili zaglavljeni, zatim da bi našli najbolja i najbrža rešenja za snabdevanje potrošaca i ovo je postignuto zahvaljujuci KOSTT-u i domacim institucijama.

Izražavamo zahvalnost za KOSST što smo zajednicki našli brzo rešenje, takodje I institucije Kosova za podršku, policiju Kosova koja je stvorila bezbednost za realizaciju radova, kao i gradjane Mitrovice kod kojih smo našli razumevanje i podršku.

 


 
Keds Call Center
Online usluge
Related News
Arhiva Novosti & Dogadjaja
Održavanje & Planirani prekidi

Informacije o isključenju zbog planiranih radova i održavanju mreže

Projekti KEDS-a

Pronadjite projekte KEDS-a

Slobodna radna mesta

Pronadjite obaveštenje za slobodna radna mesta

Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji elektrike SH.A
Kosovo Electricity Distribution and Supply Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Distribuciju i Snabdevanje Elektricnom Energijom D.D
Qendra e thirrjeve: 0800 791 00