Novosti & Dogadjaji
Konacno je rešeno pitanje snabdevanja Mitrovice nakon požara u trafou Trepce 26-01-2019

Sada cela Mitrovica ima elektricnu energiju. Ovo, pošto je prikljucena i treca linija snabdevanja za ovaj grad.

Aktiviziranje je postignuto zahvaljujuci refunkcionalizaciji linije koja proistice iz jednog starog trafoa Trepce koji je bio van funkcije.

Ekipe KEDS-a su prikljucili vezu 35 kV, ekipe KOSTT-a liniju 110 kV i Trepca je ponudila trafo.
Ovo je treca opcija unutar tri dana, pošto pre tri dana kao rezulatat jednog izuzeznog rada u Mitrovici su stvorene dve linije snabdevanja za ovaj grad I okolna sela, obuhvatajuci I Trepcu.

Ovo postignuto zahvaljujuci 90 radnika KEDS-a i 30 radnika ugovorenih od kompanije, koji su uspeli u rekordnom roku da stvore vezu Mitrovice kao iz strane Vucitrna, tako i iz podstanice Valac na severu zemlje.

Ekipe KEDS-a su uspele da instaliraju unutar dana oko  2000 metara provodnika 95 mm i 400 metara podzemnog kabla. Istog dana su postavljene 12 kablovskih glava I ostali prateci materijal, koji su ucinili da odjenom budu u funkciji dve nove linije 35 kilovolti, dovoljne za napajanje Mitrovice sa okolinom.

Ali, pošto je KEDS izvršio sve radove, reaktiviziranje linije Valaca je bilo nemoguce zbog tehnickih procedura koje nisu bile odgovornost kompanije. Ovo je dovelo do toga da se snabdevanje vrši samo iz podstanice Vucitrn koja je obezbedjivala energiju za 85 odsto gradjana, pošto transformator KOSTT-a nije imao više kapaciteta.
Ali, zahvaljujuci trecoj liniji, ovaj problem je prevazidjen.

 


  Preuzmi dokument
Keds Call Center
Online usluge
Related News
Arhiva Novosti & Dogadjaja
Održavanje & Planirani prekidi

Informacije o isključenju zbog planiranih radova i održavanju mreže

Projekti KEDS-a

Pronadjite projekte KEDS-a

Slobodna radna mesta

Pronadjite obaveštenje za slobodna radna mesta

Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji elektrike SH.A
Kosovo Electricity Distribution and Supply Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Distribuciju i Snabdevanje Elektricnom Energijom D.D
Qendra e thirrjeve: 0800 791 00