Novosti & Dogadjaji
UNSK i relevantne institucije impresionirane od uslova bezbednosti na radu koje pruža KEDS 29-01-2019

Relevantne institucije koje inspektiraju bezbednost na radu su impresionirane od nivoa bezbednosti na radu koju pruža KEDS.

Tokm jedne posete KEDS-u, predsednik UNSK-a, g.Avni Ajdini, zamenik glavnog inspektora za bezbednost na radu, g.Agim Millaku, i predstavnici ostalih relevantnih institucija, videli su sa blizine dostignuca kompanije u bezbednosti na radu koju pruža KEDS.

Oni su upoznati u detalje iz blizine od Direktorice Ljudskih Resursa u KEDS, Valbona Kadrijaj i Menadžera Bezbednosti na Radu, g.Burim Islami, u vezi sa uslovima rada i sredstvima rada u celini, kao i od predstavnika Nezavisnih Sindikata Elektrokosova (FNSE).

Islami je upoznao njih za veliki posao koji je uradjen u unapredjenju najviših standarda u svim alkama bezbednosti na radu u pravcu objektiva za potpunu bezbednost.

Obe strane su se složile za medjusobnu saradnju kako bi u buducnosti radnici imali bezbedne ambijente i zdravu sredinu u njihovim radnim mestima.

Oni su posetili i Centar za Obuku KEDS-a koji je inaugurisan prošle godine. I tu je delgacija bila veoma zadovoljna. Centar pruža multidisciplinarne obuke u svim segmentima rada elektricne mreže koja se koristi, osim za obuku radnika KEDS-a, i iz drugih alki društva.

 


 
Keds Call Center
Online usluge
Related News
Arhiva Novosti & Dogadjaja
Održavanje & Planirani prekidi

Informacije o isključenju zbog planiranih radova i održavanju mreže

Projekti KEDS-a

Pronadjite projekte KEDS-a

Slobodna radna mesta

Pronadjite obaveštenje za slobodna radna mesta

Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji elektrike SH.A
Kosovo Electricity Distribution and Supply Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Distribuciju i Snabdevanje Elektricnom Energijom D.D
Qendra e thirrjeve: 0800 791 00