Novost i dogadjaji
Arberia kod Gnjilana je otklonila sve energetske probleme
19-05-2017
Veliki projekat koji je koštao oko 200 hiljada eura, je sledeca investicija it Kosovske Kompanije za Distribuciju I Snabdevanje Elektricnom Energijom (KEDS) u naselju Arberia, U opštini Gnjilana....
Više
KEDS planira da investira u Mališevu
17-05-2017
KEDS je planirao da ove godine realizuje nekoliko projekta u Mališevu. Investicije ce se ostvariti uglavnom u nekoliko sela, ali i unutar grada. ...
Više
N/A
05-05-2017
N/A...
Više
Privatizacija KEDS-a donosi drugaciji pristup u podršci potrošaca
02-05-2017
Skender Ibrahim Begi, it Babaj Boke svoju brigu za pad jednog elektricnog stuba je prijavio u KEDS, preko strane Facebooka ove kompanije. On je iznenaden sa brzom reakcijom koja je došla od tehnicara KEDS-a u onim hladnim danima januara....
Više
Bahtiri zadovoljan sa saradnjom i investicijama KEDS-a u Mitrovici
26-04-2017
Oko 8 velikih projekata koji obuhvataju velike zone u Mitrovici, koje je KEDS završio tokom 2015 u ovom regionu....
Više
Radnici KEDS-a renovirali svojim rukama školu u Kamenici
22-04-2017
Više od 500 ucenika osnovne škole “Fan Stilian Noli” u Kamenici od ponedeljka ce imati mngo bolje uslove za ucenje. Ovo, pošto je njihova škola renovirana od radnika KEDS-a, koji su u nedelju, umesto odmora, izabrali da rade na dobrovoljan nacin, sa...
Više
Draft Metodologija takse za prikljenje
18-04-2017
Sledeca investicija koja dolazi širem regionu Djakovice od KEDS-a je onaj u selu Lozice....
Više
Draft Metodologija takse za prikljucenje
13-04-2017
Kao deo naših obaveza prema promenjenim zakonima u sektoru energije, KEDS je pripremio preispitani draft Metodologije Takse za Prikljucenje...
Više
U Astrazupu je kompletno promenjeno energetsko stanje
11-04-2017
U sklopu investicija za poboljšanje energetske na celom Kosovu koju radi KEDS, jedan veliki posao je uraden u selu Astrazup opština Mališevo....
Više
KEDS regulisao snabdevanje u selu Ruvce kod Lipljana
07-04-2017
151 porodica u selu Ruvce kod Lipljana sada imaju novu elektricnu mrežu, što omogucava da struja bude jaca, kvalitetnije usluge i da mogu praviti biznis lakše....
Više
Prošla godina je donela 11 energetskih projekata u Gnjilanu
05-04-2017
“Ulica Bujanovca”, “Kružna Ulica”, “Veleknica”, “28 Novembar”, su samo neki od završenih investivnih projekata u elektricnoj mreži opštine Gnjilane. ...
Više
Investicije KEDS-a u elektricnoj mreži u Podujevu se nastavljaju
30-03-2017
U fokusu investicija KEDS-a za 2016 godinu, bilo je i Podujevo i njena sela. KEDS je u ovom regionu primenio velike investivne projekte koje direktno uticu na kvalitetno i stabilno napajanje za ekonomije u domacinstu i biznisu u ovom delu. ...
Više
KEDS regulisao mrežu za iznad 200 porodica u Dobrluci kod Vucitrna
20-03-2017
“Preko štale za krave prolazio mi je jedan kabal i kada je duvao vetar, vatra je buktala u štali. Sada se osecam bezbedno i bez straha. Za posao koji je uradio KEDS u selu ocenjujem sa ocenom 10 i mnogo im zahvaljujem,” kaže Zymer Merovci, stanovnik...
Više
Predsednik Dragaša cestitao na investicijama u elektricnoj mreži
16-03-2017
Predsednik Dragaša Salim Jenuzi je bio zadovoljan investicijama KEDS-a koje je ostvario tokom prošle godine u Opštini Dragaša. ...
Više
Investira se u elektricnoj mreži u Loškobare i Bibaj kod Uroševca
13-03-2017
U dva sela Opštine Uroševac, Loškobare i Bibaj postavljani su stubovi i trafo koji su poboljšali elektricnu mrežu u ovim naseljima. Investivni projekti koji su izvršeni od strane KEDS-a. ...
Više
Arhiva Novosti & Dogadjaja
Keds Call Center
Online usluge
Održavanje & Planirani prekidi

Informacije o isključenju zbog planiranih radova i održavanju mreže

Projekti KEDS-a

Pronadjite projekte KEDS-a

Slobodna radna mesta

Pronadjite obaveštenje za slobodna radna mesta

Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji elektrike SH.A
Kosovo Electricity Distribution and Supply Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Distribuciju i Snabdevanje Elektricnom Energijom D.D
Qendra e thirrjeve: 038 501 701 1000
038 791 000