Održavanje & Planirani prekidi
Ovde možete naći informacije o isključenju zbog planiranih radova i održavanju mreže
  • Prishtinë
  • Pejë
  • Prizren
  • Ferizaj
  • Mitrovice
  • Gjakove
  • Gjilan
Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 25-09-2018

N/A


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 24-09-2018

Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema
Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema
-Nema
Prekidi zahtevom trece strane
Nema
Planirano održavanje
1.
Dana  26.09.2018 u TS 35/10kV Park Biznisa bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Lapušnik (Kodi: 16023003) od 11:00 do 15:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Lapušnik, Orlat, Negrovci, Vucak, Djurdjice, Škola Lapušnik, Nova Klecka.

Razlog prekida: Cišcenje  trase

2.
Dana  26.09.2018 u TS 35/10kV Park Biznisa bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Komoran (Kodi: 16023007) od 10:00 do 14:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Komorani, Komoran Naselje Zadruge, Komoran Zogaj, Komoran Ibrici, Gornji Zabel, Vodovod Priština Komoran, Vukovc (jedan deo), Lapušnik (jedan deo).  
Razlog prekida: Održavanje.
3.

Dana  25.09.2018 u TS 35/10kV Besia  imace totalni prekid od 12:00 do 14:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Prugovci-1(kod Vila Natyra Verbovci Donji Lupci Vranidol Teneždol.Kasarna FSK u Vranidol, Barilevo Leci,kod kanala Besi, Leban kod baze 1, Prugovci Extra Draguša, Leban Dobraticit, Besi Ambulanca 1, Rimaništa, Betonjerka privatna Lebane, Objekat privatni Dešišku, Zenit, Jaha Company, Prugovci Zucoli,Besi Pumpe

 

Razlog prekida: Održavanje.


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 21-09-2018

 

Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema


1.
Dana 22.09.2018 u PS 35/10kV  Mazgit bice iskljucen:
• Izlaz 10kV Škabaj (Kodi:15019002) od 10:00 do 14:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace:
Škabaj, Mazgit jedan deo, Obilic jedan deo,  Reforma, Al Petrol.
Razlog prekida: Revizija Izlaza 10kV.

Prekidi zahtevom trece strane


1.
Dana 24.09.2018 u PS 110/10(20)kV Priština 5 bice iskljucen:
• PS 10/04 kV Vranjevac 10 (Kodi: 13000005030) od 9:00 -11:00 i od 13:00 do 17:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Jedan deo ulice Nexhmi Llumnica, Ul.Marije Šlaku.
Razlog prekida: Prikljucenje potrošaca na novu mrežu.
2.
Më 24 dhe 25.09.2018  në NS 110/10(20)kV Priština 5 bice iskljucen:
• PS 10/04 kV Vranjevac 11 (Kodi: 13000005031) od 9:00 -11:00 i od 13:00 do 17:00 casova
Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace ulice: Kadri Zeka, i 27 Novembar.
Razlog prekida: Prikljucenje potrošaca na novu mrežu.


Prekidi zahtevom KOSTT-a

1.

Dana 22.09.2018 u PS 220/35/10kV Podujevo imace totalni prekid od 07:00 - 09:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace ulice:
Brigadat, Skenderbeu(jedan deo), Džamija, Gradski Vodovod , Bolnica, Kombinat,Bankos i O.Š. “Shaban Shala”,
Kod stocne pijace,Viadukt, Stara Ina, ul.Zahir Pajaziti, naselje Kuvajta, blizu Hotel Besiana, grad, Polonica, naselje Hodjevcq, Balovci, Centar, Letanci, Silosi, Agroprodukt –Penuh,  Surkiš ,Ladofci ,Svecla, Dumoš, Šajkovci, Surdul, Hertica, Dražnje, Rakenica, Turucica, Sekiraca, Potere, trešnje, Kameroli, Sekiraca 1, Sekiraca 2, Sekiraca 3, Kunušefci 1 i 2. Burice, Glamnik, Donja Lapaštica, Sibofc,Lužan,Penuh,Gornji Lupci,Luga, Majac i Popovo, Dumnica, Štedime, Mirovci, Livadica i Carina, Obranca, Perane, Obranca 1, 2, 3, Bradaš, Bajcine, Katunište, Lepaja, Dobratin 1, Farma Kokoški Peran, Dumnica, Lauša, Doberdol, Zakut, Krpimeh, Metehi, Repa, Taševci, Polata, Dvorište, Slatina, Recice, Žitina, Suejvica, Breca, Trnavice, Murgu i Marince, FAN Zahir Pajaziti, Fabrika polistera, Euroblok, NTP "Mullisi", "Vëllazërimi", "Laberion", Elkos Grup, Fab.Ambalaž.Plastke, Bolnica, Regionalni vodovod "Batlava", MAP Zatvor Visoke Bezbednosti, Batlava, Grdovci, Belopoja i Luga, Gibovci, Stara škola, Stara Džamia, Kalatica, Braina, Bervenik, Blata, Metergovci1 i 2,Orlani, Vikendice kod Zahir Pajaziti, Graštice, Radaševci, Kolici, Balaban i Niševci, Šarban, TS Šarban,TS Alšici, TS Halabak, TS Duzi 1 i 2, TS Trnava, TS Vanovci ie TS Belopoja 1,2,3,4 TS Privatna (Belopoja).


Razlog prekida: Radovi Kostt-a.

 

Planirano održavanje


1.
Dana 25.09.2018 u PS 35/10kV Badovci bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Mramor-Slivovo (Kodi: 10014001) od 11:00 do 15:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Mramor, Slivova, Brus, Busia, Zlaša, Vitina Marevca, Marevci.
 Razlog prekida: Cišcenje trase na DV 10 kV.

 

2.

Dana 25.09.2018 u PS 220/35/10kV Podujevo imace totalni prekid  Izlaza 10kV  od        15:00 - 20:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace ulice:
Brigadat, Skenderbeu(jedan deo), Džamija, Gradski Vodovod , Bolnica, Kombinat,Bankos i O.Š. “Shaban Shala”,
 Kod stocne pijace,Viadukt, Stara Ina, ul.Zahir Pajaziti, naselje Kuvajta, blizu Hotel Besiana, grad, Polonica, naselje Hodjevcq, Balovci, Centar, Letanci, Silosi, Agroprodukt –Penuh,  Surkiš ,Ladofci ,Svecla, Dumoš, Šajkovci, Surdul, Hertica, Dražnje, Rakenica, Turucica. Sela:Agroprodukt Penuh, Dumnica, Štedim, Mirovci, Livadica i Carina. Obranca, Perani, Obranca 1, 2, 3, Bradaš, Bajcine, Katunište, Lepaja, Dobratin 1, Farma Kokoški Peran . FAN Zahir Pajaziti,Letance  kod Rexha,Smajlovit,Bajcine ,Kerpimeh ,Rep ,Polate,DvorišteSlatine,Recice,Žiti ,Sylevice,Breze,Trnavice,Murgul,Zakut,Metehi,Doberdol.
Euroblloku, NTP "Mullisi", "Vëllazërimi", "Laberion", Elkos Grup, Fab.Ambalazh.Plastke.
Shtepia e shendetit , Objekti keds. Fabrika  polistera

Razlog prekida: Detaljno Testiranje Scade, “Point to point” test.


3.


Dana 24.09.2018 u PS 110/10kV Priština 5
Imace totalno iskljucenje Izlaza 10kV   koji se snabdevaju od T1  (Kodi: 130)

od 14:00 - 16:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace:
Bardhoš I Donja Brnica,Barilevo Šešivari,Šaljani kod Džamije,Drenovci Gaši,”Kuvilab” privatne,Rub Shpk-Samir Rexha,javna rasveta za autostradu,Prugovci –Kacuret, Bardhoš, Baci Pertoll, Truda, Milevci, Gornja Brnica, Sicevo, Šarban.Lukar, Makovci, Sinidol, Vranjevac 10, Vranjevac 11, Vranjevac 6 i Nexhmi Llumnica. Vranjevac, Stara I Nova Kolovica. Vodene Pumpe, ul. Shaban Shala Naselje Vranjevac., Shaban Shala.


Imace totalno iskljucenje Izlaza 10kV   koji se snabdevaju od T2(Kodi 130)

od  16:00 - 18:00 casova
Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace:

Vranjevac (te Zjarrfiksat) . Çamëria 3, Xhemajl Ibishi (1,3), Abedin Rexha, Fusha e Pajtimit 2, Zelena Škola i Hasan Brahimi Vranjevac. Vodovodne Pumpe, Vranjevac (jedan deo) .
Vranjevac 3, Vranjevac 4, Vranjevac 1/1, Vranjevac ½.Lab Džamia I, Lidhja e Dytë e Prizrenit, Sh.F. Emin Duraku, Plucna Bolnica I, Bardh Humolli- N.N.P. B& Centar sajamova, Roto Print, MTI-INS I proizvoda i Lab I inxh .kimike,Aziz Zhilivoda, Vladini Objekti - Centar sajamova F Shpk, Hashim Deshishku-Deshishku Constraction. Vranjevac (jedan deo), Vranjevac 5 .

 

Razlog prekida: Detaljno Testiranje Scade, “Point to point” test.

 

 

 

 

 

 

 


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 20-09-2018

N/A


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 19-09-2018


Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema
-Nema
Prekidi zahtevom trece strane
1.
Dana 21.09.2018 u TS 35/10kV Kosovo Polje II bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Apolonia (Kodi: 15018015) od 09:00 do 14:30 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Stanovi Apolonije.   
Razlog prekida: Prikljucenje novog postrojenja 
2.
Dana 21.09.2018 u  TS 220/35/10(20)kV Podujevo bice iskljucen:
• izlaz 10 kV Podujevo 2 (Kodi: 14000002) od 10:00 do 12:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Bolnica, Kombinat,Bankos i O.Š. “Shaban Shala”.
 Razlog prekida: Napajanje objekta.

 

 Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema
Planirano održavanje
1.


Dana 21.09.2018 u  PS 35/10kV Park Biznisa bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Komorane (Kodi: 16023007) od 10:00 do 14:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Komorani, Komoran Naselje Zadruge, Komoran Zogaj, Komoran Ibrici, Gornji Zabel, Vodovod Priština Komoran, Vukovc (jedan deo), Lapušnik (jedan deo).  
 Razlog prekida: održavanje.

 


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 25-09-2018

N/A


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 24-09-2018

Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema
-Nema
Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema
Planirano održavanje
1.
Dana  26.09.2018 u TS 35/10kV Pec II bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Puhovci (Kodi:50051009) od 10:30 do 11:30 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Katolicka Crkva, Stomatološka Ambulanta, Dukadjini 1, TS 5 i Dukadjini 2.

Razlog prekida: Ispitivanje relejske zaštite

2.
Dana  26.09.2018 u TS 35/10kV Pec II bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Gimnazija (Kodi:50051014) od 11:30 do 12:30 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Gimnazija Bedri Pejani

Razlog prekida: Ispitivanje relejske zaštite


3.
Dana  26.09.2018 u  TS 110/10kV Istok bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Onix-i (Kodi:54000003) od 12:00 do 15:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Durrave Hysenajt, Tomovci – Kushtrimi, Dobruše Džamija, Srednja Dobruša, Kod Uprave, Lubovo – Ademajt, Lubovo Kula, Caraluka, Caraluka 2, Korabi, Blinda Banje, Novo naselje Banje, Banje Zajednice, Onix, Kula, Naselje, Delibeg , oi ovog izlaza se napaja Centrala Solar Onix.


Razlog prekida: Cišcenje  trase i zamena stuba

Prekidi zahtevom trece strane
1.
Dana  26.09.2018 u   TS 110/10kV Pec 2 bice iskljucen:
• izlaz 10 kV Kastrati (Kodi:51000007) od 09:00 do 15:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Naselje Dardania, Ložani, Zlopek, Pocesta, Belinca, Dobrdol, Babici, Pistoni i Sedefi.


Razlog prekida: Polaganje provodnika I postavljanje stubova.

2.
Dana  26.09.2018 u  TS 110/10kV Istok bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Istok ll (Kodi:54000007) od 10:00 do 13:00 i od 15:00 do 17:00 casova.

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Grad,Duškaja Bujupi, Nova Duškaja, Dragulovci, Dubrava Farma, Standard, Osnovna Škola, Loši, Stanovi , Skupština opštine, Stanovi 2, Motel Trofta, Bolnica I  Luga.

Razlog prekida: Napajanje novih kablova 10 kV.
3.
Dana 25.09.2018 u TS 110/10kV Decani bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Junik (Kodi: 53000007) od 09:00 do 15:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace sela: Locani, Dranovci, Slup, Vokš, Polana, Pobrdje, Prilep, Rastavica, Babaloc, LA Ramadani, Junik, Jasic i Djocaj.
Razlog prekida: Radovi na projektu “Proširenje i pojacavanje mreže 2017“,
4.
Dana  26.09.2018 u   TS 110/10kV Pec 2 bice iskljucen:
• Izlaz10 kV Lodža (Kodi: 51000008) od 11:00 do 15:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Lodža Cerhane, Lodža 3, Lodža 2, Grabovac, Lodža 1, Nova Lodža,Elezaj Raušic, Raušic Ademaj, Donji Strelci, Raušic džamija, Raušic, Novi Raušic, Molika, Gazmend Shabanaj, Zagerma, Lubeniq, Donji Strelci, Lufajt, Sali Likaj, Raušic Mahala, Likaj, Raušic Kula.
Razlog prekida: Podizanje stuba , postavljanje konzole.

 


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 21-09-2018

 

Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema


1.
Dana 23.09.2018 u PS 35/10kV Klina bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Jagoda (Kodi: 52056005) od 10:00 do 12:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Sela Jagode, Budisalce, Stubla, Lutoglava, Trstenik.
Razlog prekida: Cišcenje trase  u selu Lutoglava.

 


Prekidi zahtevom trece strane
-Nema
Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema


Planirano održavanje

1.

Dana 25.09.2018 u PS 35/10kV Pec II bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Rugovo (Kodi: 50051006) od 10:30 do 11:30 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Rugova: Lazi, Veliki Štupec, Lotovo, Pepaj, Košutan, Škrel, Boge, Stankaj, Hadjaj, Kucištet 1, Drelaj 2, Breg Kucište.
 Razlog prekida: Ispitivanje relejske zaštite.
2.

Dana 25.09.2018 u TS 35/10kV Pec II bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV  Crni vrh (Kodi: 50051007) od 11:30 do 12:30 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Gimnazija, Pravoslavna Crkva, Rezervna linija TS-7/2,Italijanski I Argentinski KFOR.
 Razlog prekida: Ispitivanje relejske zaštite..
3.
Dana 25.09.2018 u TS 35/10kV Pec II bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Bolnica (Kodi: 50051008) od 12:30 do 13:30 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Bolnica ,Vodene Pumpe.
 Razlog prekida: Ispitivanje relejske zaštite.


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 20-09-2018

N/A

 


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 19-09-2018

Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema
Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema
-Nema
Prekidi zahtevom trece strane
Nema
Planirano održavanje

1.
Dana 21.09.2018 u   TS 35/10kV Djurakovac bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Zablaci (Kodi: 50052003) od 08:00 do 11:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Djurakovac Musoli, Djurakovac, Prekale, Trubohovci, Zablac, Zalci, Šalonovice, Osojan, Tupec, Blagac, Dreja
 Razlog prekida: Izbegavanje opasnosti, cišcenje trase u selu Zablac

 

 


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 25-09-2018

N/A


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 24-09-2018

Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema
Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema
-Nema
Prekidi zahtevom trece strane
Nema


Planirano održavanje


1.
Dana  26.09.2018 u TS 110/10kV Prizren 3 bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Veleža (Kodi: 31000030) od 10:30 do 15:30 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Špenadia, Caparce, Novake, Veleža, Gornja Srbica, Smac Legenda, Nova Malesia, Trepetica, poslovne: Mlin Rexhep Ukaj, Firma Vesel Rexhaj, Fabrika sokova Novak.   

Razlog prekida: Cišcenje  trase


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 21-09-2018


Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema
Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema  
-Nema
Prekidi zahtevom trece strane
Nema   


Planirano održavanje


1.
Dana 25.09.2018 u PS 35/10 kV Žuri  bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Gradska Hoca  (Kodi: 30035005) od 10:30 do 14:30 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Žur,Vlašnje,Poslište.Našec,Muradem,Lubcevo,Leskovec,Kobaja,Ješkovo,Gradska Hoca, Graždanik,Biluša,Poslovne:Restoran "Keshtjella","Benzinska Pumpa Žuri",Betonjerka "Vellazrit e Bashkuar",Biluša "Vodene Pumpe",Vlašna "Fanaj Petroll’’
 Razlog prekida: Revizija DV.


3.

Dana 24.09.2018 u PS 110/35/10 kV Prizren 1 bice iskljucen:
• Izlaz 10kV Podrum (Kodi: 30000014) od 10:30 do 15:30 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Atmadža, Našeci I, Našeci II, Mazrek, Kojuša, Našeco, Guršite, Djonaj I, Djonaj II, Djonaj III i Zumi.

Razlog prekida: Revizija DV I cišcenje trase.

 

 

 

 


Urgentno iskljucenje,
Datum: 20-09-2018

 

KEDS obaveštava da danas 20.09.2018 u PS 35/10 kV Prizren 4 bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Bajram Curri (Kodi: 30033008) od 12:00 do 14:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace ulice: Kukësi, Xhevat Berisha, Sali Bytyqi, Mbreti Pleurat, Bajram Curri, Wiliam Walker i biznisi: "Afioni", Etem-Trade", "EULEX", "Kuk-Komerc", "Sharri Beton" i "Sharri Pllast”.
Razlog prekida: Urgentno iskljucenje.


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 25-09-2018

N/A


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 21-09-2018

Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema
Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema
-Nema
Prekidi zahtevom trece strane
Nema


Planirano održavanje


1.
Dana 25.09.2018 u PS 35/10 KV Štimlje bice iskljucen:
• izlaz 10 kV Caralevo (Kodi: 41046004) od 08:00 do 14:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Deo Štimlja,Cesta Recaka,Recak, Belinci,Caraleva Topila, Lanište, Devetak, Grejcevci, Zborci, Pjetkreštica,Duga i Karacica.

  Razlog prekida: Zamena izolatora, osiguraca, isšražnjivaca i zatezanje provodnika
2.
Dana 23.09.2018 u PS 110/35/10kV Lipljan bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Kraišta (Kodi: 41000002) od 08:00 do 10:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Novi i Stari Rufci, Veliki i MaliHalac, Mali i Veliki Ribari ,Zlakucan,Kraišta,Bujani, Crni Breg, Gornji Godanci i Varigovci.  Kraišta.
 Razlog prekida: Montiranje betonskog stuba SN, u selu Veliko Ribare.

3.


Dana 22.09.2018 u PS 35/10kV Lipljan bice iskljucen:
• Izlaz 10kV  Baza Asfalta (Kodi:41000005) od 09:30 do 15:30 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Baza asfalta,Novi Život, Stara i Mala Gracka,Toplicani kao i komercijalni potrošaci ovog izlaza 10 kV.
 Razlog prekida: Zamena izolatora, osiguraca, ispražnjivaca I zatezanje provodnika.

 

 

 

 

 


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 20-09-2018

n/a


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 25-09-2018

N/A


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 24-09-2018

Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema
Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema
-Nema
Prekidi zahtevom trece strane
Nema   


Planirano održavanje


1.
Dana  26.09.2018 u  TS 110/10kV Vucitrn 2 bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Grad i Sela (Kodi: 73000003) od 10:30 do 15:30 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Novi Sud, Kasarna 1, Zucaku, Kosova Petrol, Slatina, Debrluka 1, Dobrluka 2, Bajska 1, Smrekovnica, Pasoma, Trlabuc i Pumpe Slatina.

Razlog prekida: Cišcenje  trase

 


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 21-09-2018

Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema
Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema
-Nema
Prekidi zahtevom trece strane
Nema 

  
Planirano održavanje


1.

Dana 25.09.2018 u PS 35/10 kV Mitrovica II bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Košutovo (Kodi: 71075005) od 10:00 do 14:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Koštovo, Donji I Gornji Vinarci, Gušafce, Kopriva, Brobonic i Gradevci.
 Razlog prekida: preventivni poslovi


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 20-09-2018

N/A


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 19-09-2018

Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema 
Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema
-Nema  


Prekidi zahtevom trece strane


1.
Dana 21.09.2018 u TS 110/10(20) kV Skenderaj do të ndërprehet:
• Izlaz 10 kV Rudnik (Kodi: 74000005) od 09:00 -12:00 i od 15:00-18:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Naselje Mecini, Kotor, Cubreli, Vitak, Kostrc, Rudnik, Banja, Surigane, Radiševo, Citak, Lecine i Vocnjak
Razlog prekida: Podizanje stubova prema Projektu -2018) Llot 11 Mitrovica.

 

Planirano održavanje


1.
Dana 21.09.2018 u PS 35/10kV Šupkovac bice iskljucen:
• Izlaz 10kV Šalja (Kodi: 71074001) od 10:30 do 15:30 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Reka,  Prvi Tunel, Kutlofci, Mažici, Rašan, Trstena, Bare, Bajgora, Vidišici, Kovacica, Kacanol, Rahova, Boletin, Žaža, Vlahia, Zijaca, Madjera, Melenica, Dedia, Zabrdja, Selaci.
Razlog prekida: Cišcenje trase.
2.
Dana 21.09.2018 u PS 110/10 kV Skenderaj bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Likovci (Kodi: 74000001) od 10:30 do 15:30 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Kruševci, Morine, Makrmal, Poluža, Štutice, Novi Likovci, Rezala,Tušila, Nova Rezala, Likovci, Donja Obrija, Murga, Plužine i Tica.
Razlog prekida: Cišcenje trase


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 25-09-2018

N-A


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 24-09-2018

Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema
Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema
-Nema  
Prekidi zahtevom trece strane
Nema  


Planirano održavanje


1.
Dana  26.09.2018 u TS 35/10kV Djakovica 1 bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Beci (Kodi:80080010) od 10:00 do 15:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Bec, Janoš, Lugbunar, ul.Mark Malota, Gornje i Donje Novoseo, Osek Paše, Palabardha, Cerim, Sopot, Trakanic.

Razlog prekida: Cišcenje  trase i revizija Dv.

 


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 20-09-2018

N-a


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 19-09-2018

Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema
-Nema
Prekidi zahtevom trece strane
-Nema


Prekidi zahtevom KOSTT-a


1.
Dana 22.09.2018  i 23.09.2018 u TS 110/35/10 kV Orahovac imace totalni prekid od  10:00 do 16:00 casova
Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace:Bratotin, Drenovci, Nušpal, Pastaselo, Gornji I Donji Patacan, Senovci, Varjak, Zatric, Hidrosistem Radonic – Orahovac, Ulice: Xhelal Hajda-Toni, UÇK-a, Avdullah Bugari, Gëzim Hamza-Piktori, Agom Çelaj, Hasan Prishtina,  Dëshmorët e Pashtrikut, Mexhit Mustafa, Skënder Rexhepi, Eshrafedin Kastrati,  Sadedin Hajda,  Milaim Krasniqi,  Xhafer e Samir Nurkasa,  Gëzim Mullaabazi,  Bujar Thaqi,  Migjeni,  Ali Sokoli,  Bajram Veliu,  Vëllezërit Haradinaj,  Ilmi Morina,  Kuvendi i Lezhës,  Kuvendi i Manastirit,  Bekim Isma,  Mic Sokoli, Feim e Bedrush Gashi,  Milaim Morina,  Haxhi Zeka, Dëshmorët e Zatriqit, Musë Rahoveci,  Dalip Behra, Shkelzen e Luan Krasniqi, Ismail e Besim Gashi, Mark Sopjani. Sylejman Vokshi, , UÇK-a, Mizair Isma,  Avdullah Bugari,  Gëzim Hamza-Piktori,  Vëllezrit Frashëri,  Agom Çelaj, Hasan Prishtina, Bekim Sylka, Mexhit Mustafa, Shkelzen Krasniqi, 28 Nëntori, Sylejman Vokshi, Bujar Thaqi,  Ali Sokoli, Sheh Hilmi Maliqi, Bajram Veliu, Vëllezrit Frashëri, Kuvendi i Manastirit, Rifat Dina, Sabit Shabandula, Fitim e Enver Duraku, Ramiz e Xhevdet Krasniqi, Agim Kelmendi, Selim Berisha, Bekim Isma, Sakip Bellaga, Viktimat e Korrikut, Prof.Hamdi Berisha, Jeton e Besim Kabashi,  Dëshmorët e Zatriqit,  Musë Rahoveci, Shkelzen e Luan Krasniqi, Ismail e Besim Gashi,  Fahredin Hoxha, Tafil Zyberi, Mark Sopjani, Viljam Voker, Shkelzen Zllanoga, Bedri Berisha, Jahë Hoti, Hamdi Berisha, Luftëtari. Sylejamn Vokshi, , Avdullah Bugari, Gëzim Hamza-Piktori, Bekim Sylka, Dëshmorët e Pashtrikut, Mexhit Mustafa, Mustafë Ibishi, , Xhevat Kasapi, Sylejmon Vokshi, Skënder Rexhepi,  Sadedin Hajda, Rr. Milaim Krasniqi, rr. Shotë Galica, Rr. Xhafer e Samir Nurkasa, Rr. Bujar Thaqi, Sheh Hilmi Maliqi, Vëllezërit Haradinaj, Afrim Bajraktari, Kullat Binjake,  Halit Thaqi,  Viktimat e Marsit,  Bekim Isma, Isuf Berisha, M.Krasniqi. PLASTIKA- AV " SH.P.K. CONDOR  SH.P.K., " KOSOVA-PACK " SH.P.K., MLIN NPT"VETONI",ODS-METAL, " GENDER " SH.P.K., N.T.SH,,PISTA'', Ulice:.Xhelal Hajda-Toni, .Shkelzen Krasniqi,  Xhevat e Alajdin Elshani. Sela: Bela Crkva, Brestovci, Celina, Velika I Mala Hoca, Nagavci, Opteruša, Zocište. OSA, STONECASTLE VINEYARDS & WINERY L.L.C . 19 komercijalni potrošaci – Ulice: Xhelal Hajda-Toni, ul. UÇK-a, ul. Mizair Isma, ul. Avdullah Bugari, ul. Vëllezrit Frashëri, ul. Hasan Prishtina,  ul. Haxhi Zeka,  ul. Tafil Zyberi, ul. Edit Durham, selo Zatric.
Razlog prekida: Radovi od strane KOSTT-a.
2.

Dana 22.23.09.2018 u TS 110/35/10 kV Orahovac bice iskljucen:
• DV. 35 kV Zrze  (Kodi: 820000) od 10:00 – 10:10 I od 16:00-16:10 casova
 
Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: komercijalni potrošaci - biznisi – Zrze, Bela Crkva, Gedže, Radoste, Ratkovcic, Zrze , Ciflak, Denje, Dobidol, Crveni Kamen, Kaznik, Kramovik, Poluža, Rakovina, Ratkovci, Sopnic. Komercijalni potrošaci – biznisi - Radoste
Razlog prekida: Radovi od strane KOSTT-a.
3.

Dana 22.23.09.2018 u TS 110/35/10 kV Orahovac bice iskljucen:
• DV. 35/10 kV Mališevo (Kodi: 820000) od 10:00 – 10:10 I od 16:00-16:10 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Mališevo,
Gradska Bolnica , Balince, Bubavec, Drenovac, Golubovci, Kijevo, Lazice, Lubižde, Mlecani, Plocice, Poluža, Stapanica, Banje,  Gajrak.
Razlog prekida: Radovi od strane KOSTT-a.

Planirano održavanje
1.

Dana 21.09.2018 u TS 35/10 kV Mališevo bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Kijevo (Kodi: 82082007) od 10:00 do 15:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Balince, Bubavec, Drenovac, Golubovci, Kijevo, Lazice, Lubižde, Mlecani, Plocice, Poluža, Stapanica.
Razlog prekida: Revizija DV 10 kV.

 

 

 

 


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 25-09-2018

N/A


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 24-09-2018

Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema
Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema
-Nema
Prekidi zahtevom trece strane
Nema


Planirano održavanje


1.
Dana  26.09.2018 u  TS 110/10kV Kamenica bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Hogošt (Kodi: 62000004) od 10:00 do 14:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Hogošte, Šipašnica, Policka I Džuriševce.

Razlog prekida: Revizija DV 10 kV.

2.
Dana  26.09.2018 u TS 110/10kV Kamenica T1  imace totalni prekid od 14:00 do 16:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Berivojcë, Qarrakofcë, Dajkovc, Shipashnica e Ulët, Muçivërc, Rogoçicë, Novosella, Karaçeva e Ulët dhe e Epërme, Bozhec, Busavatë dhe Miganoc, Muharremi petroll,birraria Hugos,Seperacioni Ardhmeria Topanicë,Ujësjellësi Topanicë, Lindi Petroll, Fabrika e bllokave, Seperacioni tali, Dogana, Borovc, Landi, Fama petroll, Shp Arbnori dhe Maliqi Petroll.

Razlog prekida: Testiranje scade.


3.
Dana  26.09.2018 u TS 110/10kV Kamenica T2  imace totalni prekid od 16:00 do 18:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Berivojcë, Spitali, Imkos,Magnohrom, Policija, Shtëpia e Mallrave, Shtëpia e Kulturës, Posta e Vjetër,Gjykata, TS.e Reja,Shtëpia e Mallrave , Kamenicë (T.S.P.Bazeni, Lagja Qamëria, Ujësjellsi, Kollarët, Malësia), Moqari i ulët, Reqan, Hajnoc, Meshinë, Bugjenica, Strezoci, Kosovica, Carevci, Bushinca, Tirincë, Krileva, Leshtar, Boleci, Vaganeshi, Kremenatë, Rahovica , Hogoshtë, Shipashnicë, Poliqkë  dhe Xhyrishevc
Razlog prekida: Testiranje scade.

 


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 21-09-2018

Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema
Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema
-Nema
Prekidi zahtevom trece strane
Nema


Planirano održavanje


1.

Dana 25.09.2018 u PS 35/10 kV Klokot bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Trpeza (Kodi: 61065012) od 11:00 do 15:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Žitina, Trpeza, Ciflak, Devaja, Kravarica, Balanca, T.S Privatna 1  
 Razlog prekida: Cišcenje trase i Revizija DV

 


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 20-09-2018

N/A


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 19-09-2018

Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema
Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema
-Nema


Prekidi zahtevom trece strane


1.
Dana 21.09.2018 u PS 35/10 kV Ravnica bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Binca (Kodi: 61067008) od 10:00 do 14:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Selo Mogila,Kabaši,Ravnica,Bozovik,Šošar,Debeldeja,Binca.
Razlog prekida: Napajanje objekta.

Planirano održavanje


1.
Dana 21.09.2018 u PS 35/10 kV Gnjilane II bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Kufca (Kodi: 60061006) od 11:00 do 15:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Kufca, Stanišor, Melci, Straža, Kosmata, Draganca, Manastir, Mozgovo, Donji I Gornji Makreš,  Stari Draganci.
Razlog prekida: Revizija DV i cišcenje trase

 


Keds Call Center
Online usluge
Održavanje & Planirani prekidi

Informacije o isključenju zbog planiranih radova i održavanju mreže

Projekti KEDS-a

Pronadjite projekte KEDS-a

Slobodna radna mesta

Pronadjite obaveštenje za slobodna radna mesta

Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji elektrike SH.A
Kosovo Electricity Distribution and Supply Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Distribuciju i Snabdevanje Elektricnom Energijom D.D
Qendra e thirrjeve: 0800 791 00