Održavanje & Planirani prekidi
Ovde možete naći informacije o isključenju zbog planiranih radova i održavanju mreže
  • Prishtinë
  • Pejë
  • Prizren
  • Ferizaj
  • Mitrovice
  • Gjakove
  • Gjilan
Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 26-05-2017

N/A


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 25-05-2017


Planirana održavanja
-Nema
Prekidi zahtevom KOSTT-a
- Nema
Prekidi zahtevom trece strane
- Nema
Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema
1.

Dana 27.05.2017 u PS 35/10kV Mazgit bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Brežnica (Kodi: 15019009 )   od 10:00 do 15:30 casova.

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Breznica, Kozarica i Barilevo.
Razlog prekida: Cišcenje trase.

2.
Dana 27.05.2017 u PS 35/10 kV Kolic bice iskljucen:
Izlaz 10 kV Šarban (Kodi: 14016003) od 10:00 do 15:30 casova.
Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace:Šarban, TS Šarban,TS Alšici, TS Halabak, TS Duzi 1 i 2, TS Trnava, TS Vanovci i  TS Belopoja 1,2,3,4 TS Privatna (Belopoja) .
Razlog prekida:Premontiranje stubova.
3.
Dana 27.05.2017 u PS Glogovac 35/10kV bice iskljucen:
Izlaz a 10 kV Dvp  10 Kv Globari (Kodi: 16021008) od 11:00 do 15:00 casova.
Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Globari, Vrbovci,Trstenik,Cikatovo,Glanaselo i Dobroševci
Razlog prekida: postavljanje stubova na Dv 10 kV
5.
Dana 29.05.2017 u PS Pr 7 110/10kV bice iskljucen:
Izlaz 10 kV Dv  10 Kv J41 Matiqani i (Kodi: 19000041) od 11:00 do 15:00 casova.
Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace:
TS  Mat 1, 2, 3, 4, Zlatar i TS Rezervoari 4.
Razlog prekida: postavljanje stubova na Dv 10 kV   

6.
Dana 27.05.2017 zahtevam iskljucenje PS 220/35/10 kV Podujevo,Dv 10  kV Sela-2,Kodi: 14000010 ,od 10:00-10:30 i od 15:30-16:00 casova.                                                  
Razlog prekida: Radovi na Projektu Šakovice kod Mali-2

 


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 24-05-2017


Planirano održavanje
-Nema

Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema

Prekidi zahtevom trece strane
-Nema

Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema
1.
Dana 26.05.2017 u PS 220/35/10 kV Podujevo bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Balovci (Kodi:14000008)  od 10:00 do 15:30 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Surkiš, Ladovci, Svecla,Dumoš,Šajkovci,Surdul,Hertica,Dražnje,Rakenica,Turucica.

Razlog prekida : Postavljanje ormana u TS 10/0.4 kV.

2.
Dana 26.05.2017 u PS 220/35/10 kV Podujevo bice iskljucen::
• Izlaz 10 kV Lauša(Kodi: 14000013) od 10:00 do 15:30 casova .

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Dumnica, Lauša, Doberdol, Zakut, Krpimeh, Metehi, Repa, Taševci, Polata, Dvorište, Slatina, Recica, Žitina, Sulejvica, Breca, Trnavica, Murgul i Marince.

Razlog prekida: Promontiranje stubova na DV 10kV

3.
Dana 26.05.2017 u PS 35/10 kV Glogovac bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Orlati (Kodi: 16021005)  od 10:00 do 15:30 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez elektricne energije ostace: Donji Zabeli , jedan deo Lapunika, Poterki i Lukovci.

Razlog prekida: Postavljanje razdvajaca u TSS.

4.
Dana 26.05.2017 u PS 35/10 kV Mazgit bice iskljucen::
• Izlaz 10 kV Plemetini (Kodi: 15019003) od 10:00 do 15:30 casova.

Tokom vremena dok traju radovi bez elektricne energije ostace: Plemetin, Hamidi, Bivolak, Glavotin, Bivolak, Strovci, Žilivode, Becuk, Miloševo (jedan deo) . 

Razlog prekida: Cišcenje trase.

5.
Dana 26.05.2017 u PS 110/10 kV Priština 5 bice iskljucen:
• Izlaz 10  kV Br . J12- Vranjevac 7 ( Kodi: 13000006) od 08:30 do 12:30 casova.     
Tokom vremena dok traju radovi bez elektricne energije ostace: Vranjevac, Nova i Stara Kolovica.

Razlog prekida: zamena razdvajaca 10 kV u TS Nova Kolovica

 


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 23-05-2017


Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema

Prekidi zahtevom trece strane
Nema

Planirano održavanje
1.
Dana 25.05. 2017 u PS bice iskljucen 35/10kV Kosovo Polje  bice iskljucen:
Izlaz 10 kV Albana (Kodi: 15018008)   od 10:30 do 15:30 casova.

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Srdnji Belacevac,Srednji Belacevac II,Mali Belacevac, Mala Albana, Mala Slatina II,Velika Albana kod Shaljanet,FSK .
Razlog prekida: Postavljanje stubova na Dv 10 kV.
2.
Dana 25.05. 2017 u PS 35/10kV Mazgit bice iskljucen::
Izlaz 10 kV Brežnica (Kodi: 15019009 )   od 10:00 do 15:30 casova.

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Breznica, Kozarica i Barilevo.

Razlog prekida: Premontiranje stubova na Dv 10 kV..

 

3.

Dana 25.05. 2017 u PS 35/10kV Besija bice iskljucen:
Izlaz 10 kV Lužani (Kodi: 10013011 )   od 10:00 do 15:30 casova.

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Prugovci-1kod Villa Natyra Verbovct Donji Lupci, Vranidol, Teneždol.Kasarna FSK u Vranidolu

Razlog prekida: Cišcenje trase u Dv 10 kV.


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 22-05-2017

Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema
Prekidi zahtevom trece strane
1.
Dana 24.05.2017 u PS 35/10kV Kosovo Polje bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Apolonia (Kodi: 15018015)   od 09:00 do 12:00 casova.

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Stanovi Apolonije.     
Razlog prekida: Prikljucenje nove  TS-e  Sokol Gashani ''Al-Tradecenter" sh.p.k prema tehnckom izveštaju sa br 5266 dana 17.05.2017 i prema EES sa br 419 dana 17.01.2017.
2.
Dana 24.05.2017 u PS 110/10kV Priština 7 bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV J38 Naselje Bolnice 4/1 (Kodi: 190000038)   od 12:00 do 14:00 casova.

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Naselje bolnice 4/1, naselje bolnice 4/2, NNP Guri, Škola, Burimi Comerce 2, Standard, VG Construction, Brajam Hoxha, Chelsea Point .

Razlog prekida: Zamena transformatora.

3.
Dana 24.05.2017 u PS 110/10kV Priština 2 bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV br.39 Velanija (Kodi: 110000018)   od 10:00 do 11:30 casova.

Tokom vremena dok traju radovi bez elektricne energije ostace: Velanija, Rezervoari, ul.Norbert Jokl

Razlog prekida: Izgradnja trafostanice 1250 kVA prema EES.

Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema
Nema
Planirano održavanje
1.
Dana 24.05.2017 u PS 35/10kV Glogovac bice iskljucen:
Izlaz 10 kV Vasilevo (Kodi: 16021006)   od 10:00 do 15:30 casova.

Tokom vremena dok traju radovi bez elektricne energije ostace sela: Poklek, Vasilevo, Sefë Hasi-Farma krava,Rexhep Cërrvadiku.

Razlog prekida: Premontiranje stubova na Dv 10 kV.
2.
Dana 24.05.2017 u PS 35/10 kV Kolici bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Šarban ( Kodi: 14016003) od 10:00 do 15:30 casova. 
   
Tokom vremena dok traju radovi bez elektricne energije ostace: Šarban, TS Šarban,TS Alšici, TS Halabak, TS Duzi 1 i 2, TS Trnava, TS Vanovci i TS Belopoja 1,2,3,4 TS Privatna (Belopoja) .


Razlog prekida: Postavljanje stubova na Dv 10 kV.

 

3.
Dana 24.05.2017 u PS 35/10 kV Batlava bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Orlani (Kodi: 14015001)  od 11:00 do 14:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez elektricne energije ostace: Gibovci, Stara škola , Stara Džamija, Kalatica, Braina, Bervenik, Blata, Metergovci1 i 2,Orlani, Vikendice,kod Zahir Pajaziti,

Razlog prekida: Testiranje relejske zaštite, iskljucenja-prikljucenja , kao i revizija komore i dr.
4.
Dana 24.05.2017 u PS 35/10 kV Batlava bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Batlava (Kodi: 14015002)  od 11:00 do 14:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez elektricne energije ostace: Batlava, Grdovci, Belopoja i Luga.

Razlog prekida: Testiranje relejske zaštite, iskljucenja-prikljucenja , kao i revizija komore i dr.
5.
Dana 24.05.2017 u PS 35/10 kV Batlava bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Zatvor visoke bezbednosti (Kodi: 14015003)  od 11:00 do 14:00 casova 

Tokom vremena dok traju radovi bez elektricne energije ostace: Zatvor visoke bezbednosti.

Razlog prekida: Testiranje relejske zaštite, iskljucenja-prikljucenja , kao i revizija komore i dr.
6.
Dana 24.05.2017 u PS 35/10 kV Batlava bice iskljucen:
• Trafo -1  (Kodi: 140150)  od 11:00 do 14:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez elektricne energije ostace: Gibovci, Stara škola , Stara Džamija, Kalatica, Braina, Bervenik, Blata, Metergovci1 i 2,Orlani, Vikendice,kod Zahir Pajaziti, Batlava, Grdovci, Belopoja i Luga, Zatvor visoke bezbednosti, Regionalni vodovod Priština.

Razlog prekida: Testiranje relejske zaštite, iskljucenja-prikljucenja , kao i revizija komore i dr.


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 26-05-2017

N/A


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 24-05-2017

Planirano održavanje
-Nema

Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema

Prekidi zahtevom trece strane
-Nema

Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema
1.

Dana 26.05.2017 u PS 110/10 kV Klina bice iskljucen::
• Izlaz 10  kV Glareva ( Kodi: 52000009) od 10:00 do 13:00 casova.
    
Tokom vremena dok traju radovi bez elektricne energije ostace: Dresnik, škola, Benita kompani, Glareva1, Veselajt 2,3,4, Morine 5 škola, Ridževa1 i 2, Stapanica 2, Zabrdja, Cabici 1,2 i 3, Glarevo Antena  Ipko-a, magacin M. Jaha, Mirusha transport, Naselje Buzalla.

Razlog prekida: Podizanje stubova 10 kV i cišcenje linije od drveca
2.
Dana 26.05.2017 u PS 110/10 kV Decani   bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV ARC (Kodi: 53000010)  od 11:00 do 12:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez elektricne energije ostace: ARC  , Policija , Kamenolom , grad Decani.
Razlog prekida: Revizija izlaza, kontrola i stezanje CS i CP u TMS.
3.
Dana 26.05.2017 u PS 110/10 kV Decani   bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Junik (Kodi: 53000007) od 12:00 do 13:00 casova.

Tokom vremena dok traju radovi bez elektricne energije ostace: Locani, Dranovci, Slup, Vokš, Polana, Poberdže, Prilep, Rastavica, Babaloc, LA Ramadani, Junik, Jasic, Djocaj .

 Razlog prekida: Revizija izlaza, kontrola i stezanje CS i CP u TMS

 


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 23-05-2017

Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema

Prekidi zahtevom trece strane
Nema

Planirano održavanje
1.

Dana 25.05. 2017 u PS 35/10kV Pec -2  bice iskljucen:
Izlaz 10 kV Rugova (Kodi: 50051006)   od 11:00 do 15:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Rugova: Lazi, Veliki Štupec, Lotove, Pepaj, Košutani, Škrel, Boge, Stankaj, Hadjaj, Kucište 1, Drelaj 2, Breg Kucište.
Razlog prekida: Cišcenje trase na Dv 10 kV.


2.
Dana 25.05. 2017 u PS 110/10kV Istok  bice iskljucen::
Izlaz 10 kV Onix (Kodi: 54000003)   od 10:00 do 13:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Tomovci, Banja Onix, Dubrava, Dobruša, Caraluka, Lubova, Banja, Baica, Orobrda, Kalicani, Kamenica

Razlog prekida: Zamena stubova SN.


3.

Dana 25.05. 2017 u PS 110/10kV Istok  bice iskljucen::
Izlaz 10 kV FSK (Kodi: 54000010)   od 11:00 do 12:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: naselje Simoni,Trg nëna Terezë,Trg Faruk Elezi,ul.Abedin Rexha.
Razlog prekida: Revizija


4. Dana 25.05. 2017 u PS 110/10kV Istok  bice iskljucen::
Izlaz 10 kV Istok Centar (Kodi: 54000013)   od 12:00 do 13:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Pumpa benzinska Gjemajl Myrtaj.
Razlog prekida: Revizija

5.

Dana 25.05. 2017 u PS 110/10kV Istok  bice iskljucen::
Izlaz 10 kV Devolli Group(Kodi: 54000015)   od 13:00 do 14:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Gornja Luka 1, Muçaj- Luka.   
Razlog prekida: Revizija


6.

Dana 25.05. 2017 u PS 110/10kV Decani  bice iskljucen::
Izlaz 10 kV Isnici(Kodi: 53000008)   od 11:00 do 12:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace:Ahmetgjekajt, Tishukajt. Mehmetaj, Mulajt, Kuklec, Osadautaj.Tahirsylaj, Rexhametaj, Osmanajt.

Razlog prekida: Kotrola I zatezanje CS I CP u TMS 10kV

7.

Dana 25.05. 2017 u PS 110/10kV Decani  bice iskljucen::
Izlaz 10 kV Luka(Kodi: 53000009)   od 12:00 do 13:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Lodža Cerhane, Lodža 3, Lodža 2, Grabovci, Lodža 1, Nova Lodža,Elezaj Raušic, Raušic Ademajt, Donji Strelci, Raušic džamija, Novi Raušic, Raušic, Molika, Gazmend Shabanaj, Zagerma, Lubeni, Donji Strelci, Lufajt, Sali Likaj, Raušic Mahala, Likaj, Raušic Kula.
Razlog prekida: Kotrola I zatezanje CS I CP u TMS 10kV

8.

Dana 28.05.2017 imace totalni prekid u NS 110/10kV Istogu 
od 12:00 do 17:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Tomovci, Banja Onix, Dubrava, Dobruša, Caraluka, Lubova, Banja, Baica, Orobrda, Kalicani, Kamenica, Duša, Mugoše, Dardania 1 Dardanija 3 . Dardanija 4, Klinavci, Mali Djurdjevik, Kernici, Štupel, Bindja, Grapci, Leskovci, Malo I Veliko Kruševo, Radulovci, Patacani, Zlakucan, Ranovci, Berkovo, Rudica, Pogradža, Cupevo, Jelovci, Resnik, Jašanica , pumpa bezinska gjemajl myrtaj, Naselje Simoni,Trg nëna Terezë,Trg Faruk Elezi,ul. Abedin Rexha, Gornja Luka 1, Muçaj- Luka,  Cerce,Lubožda,Vrela,Stupe. Dubrava-Rakoš, FAP (TOP JOY)_(Pasivne),vrela i pumpe.

Razlog prekida: Radovi Kostt-a  (Montiranje komore 10 kV)

 


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 22-05-2017

Prekidi zahtevom trece strane
-Nema
Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema
Nema
Planirano održavanje

1.
Dana 24.05.2017 u PS 110/10 kV Pec 2 bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Kastrati (Kodi: 51000007) od 10:00 do 13:00 casova.     
Tokom vremena dok traju radovi bez elektricne energije ostace: Naselje Dardania, Ložani, Zlopek, Pocesta, Belinca, Doberdoli, Babici, Pistoni, Sedefi.


Razlog prekida: Zamena stubova SN.
2.
Dana 24.05.2017 u PS 110/10 kV Decani bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Ledina (Kodi: 53000001) od 10:00 do 13:00 casova.     
Tokom vremena dok traju radovi bez elektricne energije ostace: Gramacel, Beleg, Babaloc, Dubrava,Irznici,Ledine,Prokoluk.

Razlog prekida: Radovi u mreži NN, cišcenje linije 10kV.
3.
Dana 24.05.2017 u PS 110/10 kV Decani bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Strelci (Kodi: 53000004) od 11:00 do 12:00 casova.     
Tokom vremena dok traju radovi bez elektricne energije ostace: Isnic, Lebuša, Gornji i Donji Strelci.
Razlog prekida: Revizija, kontrola i stezanje CP i CS u  TMS 10kV.

4.
Dana 24.05.2017 u PS 110/10 kV Decani bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Junik (Kodi: 53000007) od 13:00 do 14:00 casova.     
Tokom vremena dok traju radovi bez elektricne energije ostace: Locani, Dranovci, Slup, Vokši, Polana, Poberdže, Prilep, Rastavica, Babaloc, LA Ramadani, Junik, Jasic, Djocaj .

Razlog prekida: Revizija, kontrola i stezanje CP i CS u  TMS 10kV.
5.
Dana 24.05.2017 u PS 110/10 kV Istok bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Istok I ( Kodi: 54000008) od 12:00 do 13:00 casova.     
Tokom vremena dok traju radovi bez elektricne energije ostace: Donji Istok,Muževine Arifaj,Muževine Blakaj,Muževine Gateri, Muževine 1, Ukaj,Donji Dragolevci, Luga Kula,Dragolevci Gateri, Špatol,Muževine Balaj Kabaši Tomovci,Sylaj Balaj Luga,Istok ETC,Muževine Jahaj Novi Dragolevci.
Razlog prekida: Revizija.


6.
Dana 24.05.2017 u PS 110/10 kV Istok bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Zatvor (Kodi: 54000009) od 13:00 do 14:00 casova.     
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Burgu i Dubraves, “Graniti” Ismet Loshaj.
Razlog prekida: Revizija.
Prekidi zahtevom KOSTT-a
1.
Dana 28.05.2017 u PS 110/10 kV Istok bice iskljucenje totalno od 12:00 do 17:00 casova.     
Tokom vremena dok traju radovi bez elektricne energije ostace: Sine i Mojstir, Cerce,Lubožda,Vrela,Stupe, Durave Hysenajt, Tomovci – Kushtrimi, Dobruše Džamija, Srednja Dobruša, Kod Uprave, Lubovo – Ademajt, Lubovo Kula, Caraluka, Caraluka 2, Korabi, Blinda Banje, Novo naselje Banje, Banje Zajednice, Onixi, Kula, naselje, Delibeg, Vodene Pumpe i Seperacije:Graniti i Loshi, Dubrava, Kovrage, Srbobran, Suvi Lukac, Veric, Krnine, Padalište, Šušice, Rakoš, Uce, Suhogerlo, Crkolez, grad,Duškaja Bujupi, Nova Duškaja, Dragulovci, Dubrava Farma, Standardi, osnovna Škola, Loši, Stanovi, Skupština Opština, Stanovi 2, Motel Trofta, Bolnica i Luga, : Donji Istok,Muževine Arifaj,Muževine Blakaj,Muževine Gateri, Muževine 1, Ukaj,Donji Dragolevci, Luga Kula,Dragolevci Gateri, Špatol,Muževine Balaj Kabaši Tomovci,Sylaj Balaj Luga,Istok ETC,Muževine Jahaj Novi Dragolevci, kod KEDS-a,  Robna Kuca, Istok Blinda ABB, nova ulica- Vehbi Jahaj, stanovi- Gani Dreshaj, Shefqet Kabashi, NT Banana, Dom kulture, Zatvor.

Razlog prekida: radovi Kostt-a.


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 26-05-2017

N/A


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 25-05-2017

Planirana održavanja
-Nema
Prekidi zahtevom KOSTT-a
- Nema
Prekidi zahtevom trece strane
1.
Dana 27.05.2017 u PS TS 35/10 kV Dikanca bice iskljucen:
Izlaz 10 kV Radeša (Kodi: 30037006)  od 09:00 do 12:00 i od 15:00 do 18:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace sela:Backa,Dikance,Leštan,Radeš .
Razlog prekida: Izršenje radova prema tehnickom rešenju
2.
Dana 27.05.2017 u PS. TS 110/35/10 kV Suva Reka
bice iskljucen:
Izlaz 10 kV Šveps (Kodi: (32000013)  od 10:00 do 11:00 casova
Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Ben Af, Solid Shpk, Graniti, Stomatologija, Seti, Biznisi, Ntp Shala Gas .
.
Razlog prekida: Prikljucenje nove TS.

 


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 24-05-2017

Planirano održavanje
-Nema

Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema

Prekidi zahtevom trece strane
-Nema

Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema
1.
Dana 26.05.2017 u PS 35/10 kV Šara (Dragaš)  bice iskljucen::
• Izlaz 10 kV Rapca (Kodi: 30036009)   od 10:00 do 14:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez elektricne energije ostace: Donja i Gornja Rapca, Fabrika Meka, Brezne, Donji i Gornji Krstevci, Renci,Farma  TS- Berham Jonuzi,TS- Qendra Petroll,Buce, Plava, TS-Vodovod Brezne.
 Razlog prekida: Cišcenje trase

2.
Dana 26.05.2017 u PS 35/10 kV Prizren 3 (Kodi:300320)  imace totalno iskljucenje od 11:00 do 12:00 casova
Tokom vremena dok traju radovi bez elektricne energije ostace: Objekat Opštine ,Ulice:.Selajdin Braha, Haxhi Ymeri,Destan BillushaDëshmorët e Prekazit,Gjeravica,Xhemil Fluku,Rrotllajt,Sahat Kulla,Ejup Statovic,Besinik Muqaj,Shote Galica,Reshat Karjagdiu,Byrhan Shporta,Zahir Pajaziti,Faik Emrush,Saraqët,Shaip Spahiu,Suzi Qelebi,Remzi Ademi,Edit Durham,Hadi Kantarxhi,Gjallica,Zahir Pajaziti,Hysen R.Kabashi,Reshat Karjagdiu,Selajdin Braha, Pazari I Ri,Jusuf Gërvalla,Bingeni,Zahir Pajaziti,Reshat Karjagdiu,Joni,Avni Rustemi,Xhemë Gostivari,Beteja e Llapushnikut,Gjirokastra,Hasan Prishtina,Rexho Bajraktari,Azem Bejta,Rifat Ukimeri,Vëllezërit Frashëri,Hysen R.Kabashi,xheladin Hana,Fehim Ibrahimi,Paqja,Dëshmorët e Prekazit,Ulqini,Bekim Berisha - Abeja,Brigada 125,Kolonel Ahmet Krasniqi,Poslovne:Banka "ProCredit Bank",Banka "NLB Prishtina", Zahir Pajazit,Beteja e Vërrinit,Astrit Suli,Gustav Majeri,Petrit Bytyqi,Ardianët,Martin Camaj,Paqja,Sylejman Rotlla, Mbreti Zog,Farkëtarët,Remzi Ademi,Adem Jashari,Saraqët,Bajrakli,Buja Godeni,Rifat Krasniqi,Medine,Fehmi Lladrovci,Trg Lidhja Shqiptare,Xhemil Doda,Dom Kulture, Salajdin Braha,Sylejman Rotlla,Gjallica,Zahir Pajaziti, Poslovne:Banka "ProCredit Bank",Banka "NLB Prishtina",

Arsyeja e ndërprerjes: Detektim i prishjes së kabllit nëntokësor 35 kV.

3.
 Dana 26.05.2017 u PS 110/10 kV Prizren 3 bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Solidaritet (Kodi: 31000001)   od 11:00 do 11:30  casova

Tokom vremena dok traju radovi bez elektricne energije ostace: Solidaritet

Razlog prekida: radovi u komorama
.

4.
 Dana 26.05.2017 u PS 110/10 kV Prizren 3 bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Kula (Kodi: 31000004)   od 11:30 do 12:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez elektricne energije ostace ulice:Adem Jashari,Zara,Behajdin Allaqi,Pellazgët,Fadil Rifati, Abdyl Beqiri,Ulpiana,Skender Rexhepi,Tefik Qanga,Marie Kraja,Faredin Hoti,Aleks Buda,Sarajeva,Vjosa,Shkodra,Ukë Bytyqi,Alajdin Rrahmanaj,Akili,Elena Gjika,Beteja e kabashit,     Ahmet Prishtina,Flamuri,Avdi Shala,Mahir Domi,Martiret e kabashit,   Sef Kosharja,Rozafa,Selver Maqkaj,Shaip Zurnaxhiu,Risani,Sahit Tixhaj,Rrustë Kabashi,Ali Pashë Tepelena,Bajroni,Ali Ibra,Dervish Hima,Durresi,Garibaldi,Hamzë Ukaj,Kolë Jakova,Tamil Shala,    Bashkim Sukaj,Nëna Terezë,Fadil Ferati,Sami Koka,Trg UÇK-a.
Razlog prekida: radovi u komorama
.

5.
 Dana 26.05.2017 u PS 110/10 kV Prizren 3 bice iskljucen::
• Izlaz 10 kV Grncari (Kodi: 31000009)   od 12:00 do 12:30 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez elektricne energije ostace: Selo Grcari, "Breu Petrol" Hysen Hoxha
Razlog prekida: radovi u komorama

6.
Dana 26.05.2017 u PS 110/10 kV Prizren 3 bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Koriša (Kodi: 31000010)   od 12:30 do 13:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez elektricne energije ostace: Lubižda I, Lubižda II, Lubižda III, Gani Zekaj, naselje Ahmetaj, Kamila, Bosch, Eda, Grupa Biznisa .
Razlog prekida: radovi u komorama

7.
 Dana 26.05.2017 u PS 110/10 kV Prizren 3 bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Kurila (Kodi: 31000011)   od 13:00 do 13:30 casova 

Tokom vremena dok traju radovi bez elektricne energije ostace ulice: Adem Jashari, Brigada 125, Qazim Berisha, Haxhi Zeka, Beteja e Llapushnikut, Azem Shkrreli, Bojniku, Agim Shala, Mevlana, Istriotët, Bedri Pejani, Kurilla, Sherif Agë Turtulla, Lulzim Rexhepi, Islam Spahiu, Ramadan Qejku, Epirotët, Mehdi Bardhi, Musha Shehzade, Shkëlzen Dragaj, Mehmetqik, Ahmet Krasniqi, Refki Shala, Hysen Rexhiq, Kasimbeg, Dragoman, Sylejman Drini, Jonuz Emra, Selman Riza, Hafiz Ismail Haki, Nijazi Alishani, Ali Pashë Elbasani, Vatrat Shqiptare, Enver Haradinaj, Sharri i Zona e Pashtriku.
Razlog prekida: radovi u komorama

8.
 Dana 26.05.2017 u PS 110/10 kV Prizren 3 bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Leviša (Kodi: 31000012)   od 13:30 do 14:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez elektricne energije ostace: Leviša, Sport, Njegoši, Šarski Odred, Vodovod, Grad, Jablanica, Novoselan .
Razlog prekida: radovi u komorama

9.
 Dana 27.05.2017 u PS 110/10 kV Prizren 3 bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Vodovod (Kodi: 31000013)   od 11:00 do 11:30 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez elektricne energije ostace: "Južni Hidro regjoni Bunari I,"Hidro regjioni jugor" Bunari II
Razlog prekida: radovi u komorama

10.
 Dana 27.05.2017 u PS 110/10 kV Prizren 3 bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Muzicka Škola (Kodi: 31000016)   od 11:30 do 12:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez elektricne energije ostace: Centar grada,Šadervani,Srednja škola jimnazija, ul.Ismet Jashari-Kumanova.
Razlog prekida: radovi u komorama


11.
 Dana 27.05.2017 u PS 110/10 kV Prizren 3 bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Dardania (Kodi: 31000017)   od 12:00 do 12:30 casova 

Tokom vremena dok traju radovi bez elektricne energije ostace ulice: Adem Jashari, Bekim Berisha Abeja, Azem Bejta, Ukë Bytyqi,   Nazim Kokollari, Muharrem Bajraktari,   Xhevë Lladrovci, Kadri Zeka, Xhemajl Fetahu, Xhemajl Mustafa,  Ibrahim Thaqi, Dalmatët, Enver Dugagjini,  Muhamet Qami, Fazli Grajqevci,  Gjin Muzaka, Balshajt, Azem Galica, Grcari,  jedan deo sela  Lubižde, Poslovne:   "Dafina" , Jusuf Sukaj.
Razlog prekida: radovi u komorama

12.
Dana 27.05.2017 u PS 110/10 kV Prizren 3 bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Vojska Kosova  (Kodi: 31000018)   od 12:30 do 13:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez elektricne energije ostace: FSK-a, N.P.T "LIRI"Ismet Kalanderi",   "A-K Company".
Razlog prekida: radovi u komorama

 

13.
 Dana 27.05.2017 u PS 110/10 kV Prizren 3 bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Baždarhana (Kodi: 31000022)   od 13:00 do 13:30 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez elektricne energije ostace ulice: Adem Jashari, Edit Durham, Preveza,Murat Kabashi, Srebrenica, Manush Berisha,Mehmet akif Ersoj, Mbreti Agron, Mbreti Bardhyl, Bekim Muhaxheri, Behajdin Hallaqi,  Ersan Mazreku, Leskovci,Pellazgët,  Agron Bytyqi, Fahredin Hoti,Ukë Bytyqi,  Fadil Balaj, Elena Gjika,Beteja e Kabashit, Janina, Ahmet Prishtina, Flamuri, Meriman Jakupi, Dalmatët, Qazim Berisha(stanovi), Rexhep Kabashi, Muhaxherët, Bazhdarhane, Fan Noli,Albulena.
Razlog prekida: radovi u komorama

14.
 Dana 27.05.2017 u PS 110/10 kV Prizren 3 bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Dom Armije (Kodi: 31000023)   od 13:30 do 14:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez elektricne energije ostace: Narodna Vojska, Stanovi, Asdreni, Mostari, Durmish Asllani .
Razlog prekida: radovi u komorama


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 23-05-2017

Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema

Prekidi zahtevom trece strane
Nema
Planirano održavanje

1.

Dana 25.05. 2017 u PS 35/10kV Žuri   bice iskljucen:
Izlaz 10 kV Gradska Hoca (Kodi: 30035005 )   od 10:00 do 14:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Žur,Vlašnje,Poslište.Našec,Muradem,Lubiceve,Leskovec,Kobaja,Ješkovo, Gradska Hoca,Graždanik,Biluša,Poslovne:Resturant "Keshtjella","Pompa Benxines Žuri",Betonjerka "Vellazrit e Bashkuar",Biluša "Vodena Pumpa",Vlašna "Fanaj Petroll".

Razlog prekida: Cišcenje trase na Dv 10 kV.

Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema
1.
Dana 25.05. 2017 u PS 110/35/10kV Suva Reka  bice iskljucen:
Izlaz 10 kV Budakova(Kodi: 32000008 )   od 11:00 do 12:30 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Bazen Solid, Recani I, Recani II, Dragacine I, Cadrak I, Pumpe Vodene Mohlan, Greiqcvci I, Buzhala I, Budakova II, Budakova .
Razlog prekida: Radovi na izgradnji TSS - naselje Kololet.

 


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 22-05-2017

Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema
Prekidi zahtevom trece strane
-Nema
Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema
Nema
Planirano održavanje
1.
Dana 24.05.2017 u PS 35/10 kV Žur bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Poslište ( Kodi: 30035006) od 10:00 do 14:00 casova.     
Tokom vremena dok traju radovi bez elektricne energije ostace: Poslišta, Graždanik, Kobi I, Kobi II, Kamenolom Renelual Tahiri, Poslišti I, Poslišti II, Vlašna I, Vlašna II i Muradema

Razlog prekida: Zamena SSN I cišcenje trase.


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 26-05-2017

N/A


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 25-05-2017

Planirana održavanja
-Nema
Prekidi zahtevom KOSTT-a
- Nema
Prekidi zahtevom trece strane
- Dana 27.05.2017 u PS 35/10 kV Uroševac II bice iskljucen:


• Izlaz 10 kV Kosovatrans (40041004) od 10:00 do 14:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace :Policija, Tužilaštvo, Viva Fresh, ETC, zgrada TMK..

Razlog prekida: Premeštanje PS 10/0.4kV

Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema
1.

Dana 27.05.2017 u PS 35/10 kV Magure bice iskljucen:


• Izlaz 10 kV Drenica (41048001) od 10:00 do 16:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Deo Reze( Leletica),Mirena, Donja i Gornja Fuštica,Resinovci Bainca, Šale i  Krojmir.

Razlog prekida: Cišcenje trase.

 

 


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 25-05-2017

Planirana održavanja
-Nema
Prekidi zahtevom KOSTT-a
- Nema
Prekidi zahtevom trece strane
- Dana 27.05.2017 u PS 35/10 kV Uroševac II bice iskljucen:


• Izlaz 10 kV Kosovatrans (40041004) od 10:00 do 14:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace :Policija, Tužilaštvo, Viva Fresh, ETC, zgrada TMK..

Razlog prekida: Premeštanje PS 10/0.4kV

Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema
1.

Dana 27.05.2017 u PS 35/10 kV Magure bice iskljucen:


• Izlaz 10 kV Drenica (41048001) od 10:00 do 16:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Deo Reze( Leletica),Mirena, Donja i Gornja Fuštica,Resinovci Bainca, Šale i  Krojmir.

Razlog prekida: Cišcenje trase.


Mitrovica

Planirana održavanja
-Nema
Prekidi zahtevom KOSTT-a
- Dana 27.05.2017 u PS 35/10 kV Mitrovica II  bice iskljucen:
Dalja 10  Fidanishte (Kodi: 71075003)  od 12:00 do 12:30 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Naselje Rasadnik .

Razlog prekida: Radovi KOSTT-a.

- Dana 27.05.2017 u PS 35/10 kV Mitrovica II  bice iskljucen:
Izlaz 10  Bajri (Kodi: 71075004)  od 12:00 do 12:30 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Grad, naselje Bajri, Svinjare .

Razlog prekida: Radovi KOSTT-a.
- Dana 27.05.2017 u PS 35/10 kV Mitrovica II  bice iskljucen:
Izlaz 10  Ilirida (Kodi: 71075011)  od 12:00 do 12:30 casova
Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace ulice:  Mujë Hasani, Berdi Hasanaj, Musa Hoti, Muj Krasniqi, Shaban Polluzha, Rifat Vidishiqi, Jakup Ceraja, Parisi, Sabedin Prekazi, Remzi Durmishi, Eset Ymeri, Maxhistrala Adriatiku .
.

Razlog prekida: Radovi KOSTT-a.
- Dana 27.05.2017 u PS 35/10 kV Mitrovica II  bice iskljucen:
Izlaz 10  Romsko Naselje (Kodi: 71075013)  od 12:00 do 12:30 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Naselje Rasadnik.

Razlog prekida: Radovi KOSTT-a.
- Dana 27.05.2017 u PS 35/10 kV Mitrovica II  bice iskljucen:
Izlaz 10  Rasadnik (Kodi: 71075003)  od 12:00 do 12:30 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Romsko naselje, Obdanište, Remo Com, Bashkimi, Lin Project . 
.

Razlog prekida: Radovi KOSTT-a.


Prekidi zahtevom trece strane
    Vreme iskljucenja za DV 10(20)kV pravac "Stari vodovod"od 11:00-14:00 casova

Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema
1.

Dana 27.05.2017 u PS 110/10 kV Skenderaj  bice iskljucen:
Izlaz 10 kV Trnavci (Kodi: 74000012)  od 09:00 do 14:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Lauša, Reci, Geci, Vojvoda, Manastiri i naselje III grada.

Razlog prekida: Postavljanje kabla ABC.

2.
Dana 27.05.2017 u PS 35/10 kV Mitrovica II  bice iskljucen:
Izlaz 10 Stari vodovod (Kodi: 71075010)  od 11:00 do 14:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Centar grada .
Razlog prekida: Napajanje TS.10(20)kVa.
    Më 27.05.2017 në NS 110/10 kV Vushtrria 2  bice iskljucen:
Izlaz 10 Ekstra (Kodi: 73000006)  od 09:00 do 11:00  i od 13:00 do 14:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Centar grada.
Razlog prekida: Radovi ma mreži
 

 


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 23-05-2017

Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema

Prekidi zahtevom trece strane
1.

Dana 25.05. 2017 u PS 110/35/10kV Lipljane bice iskljucen:
Izlaz 10 kV Baza Asfalta (Kodi: 41000005)   od 09:00 do 12:00 kao i od  15:00 do 18:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Baza asfalta,Jeta  e re,Stara Gracka,Toplicani,Mala Gracka.

Razlog prekida: Radovi u TS-Jeta e Re


2.
Dana 26,27.05.2017 u PS 35/10kV Magure bice iskljucen:
Izlaz 10 kV Drenica (Kodi: 41048001)   od 09:00 do 12:00 kao i od  15:00 do 18:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Deo Reze( Leletic),Mirena,Donja I Gornja Fuštica,Resinovci Baince, Šale i Krojmir.

Razlog prekida: Radovi na mreži.

3.

Dana 25.05. 2017 u PS 35/10kV Kacanik bice iskljucen:
Izlaz 10 kV Sela-Voskopoja  (Kodi: 40043001)   od 13:00 do 16:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Voskopoja,Trupaj,Trimor,Bicaj (Bicevci),Paloš (Bicevci),Nikaj,Tušaj - Soponica,Malsi (Malzez),Vata,Nikaj i privatni biznisi.

Razlog prekida: Premeštanje Dv 10kV iz trase autostrade Priština-Skoplje.
Radi se zbog potreba izgradnje autostrade Priština- Elez Han. 

4.
Dana 25.05. 2017 u PS 35/10kV Magure bice iskljucen:
Izlaz 10 kV Drenica (Kodi: 41048001)   od 10:00 do 15:00 casova


Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Deo Reze( Leletic),Mirena,Donja I Gornja Fuštica,Resinovci Baince, Šale i Krojmir.

Razlog prekida: Radovi na mreži i demontiranje postojeceg provodnika i kasnije treba montiranje novog provodnika.


Planirano održavanje
1.
Dana 25.05. 2017 u PS 110/6kV Elez Han bice iskljucen:
Izlaz 10 kV Globocice (Kodi: 42000002)   od 10:00 do 16:00 casova


Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Globocica, Režaca, Goranci, Hunel, Meliqt, Brave, Naselje Kollomoqe, Fabrika Sudžuka, Secišta, Krivenik, Kamenolom Gur i bekuar.

Razlog prekida: Cišcenje trase


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 22-05-2017

Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema
Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema
-Nema
Prekidi zahtevom trece strane
1.
Dana 24.05.2017 u PS 35/10 kV Uroševac III bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Gacka (Kodi: 40042002) od 10:00 do 12:00 casova.     
Tokom vremena dok traju radovi bez elektricne energije ostace: Greme, Gacka, Burnik, Ižanci, Kaštanjeva, Bajnica,Semaj,Prušaj,Slatina i privatni biznisi.
Razlog prekida: Demontiranje TS Kule.
Planirano održavanje

1.
Dana 24.05.2017 u PS 35/10 kV Štimlje bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Caraleva (Kodi: 41046004) od 10:00 do 15:30 casova.     
Tokom vremena dok traju radovi bez elektricne energije ostace: Deo Štimljs,Cesta Recaka,Recak, Belinci,Caraleva Topila, Lanište, Devetak, Grejcevci, Zborci, Pjetkreštica,Duga i Karacica .
Razlog prekida: Cišcenje trase.

 


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 26-05-2017

N/A


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 25-05-2017

Planirana održavanja
-Nema
Prekidi zahtevom KOSTT-a
- Dana 27.05.2017 u PS 35/10 kV Mitrovica II  bice iskljucen:
Dalja 10  Fidanishte (Kodi: 71075003)  od 12:00 do 12:30 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Naselje Rasadnik .

Razlog prekida: Radovi KOSTT-a.

- Dana 27.05.2017 u PS 35/10 kV Mitrovica II  bice iskljucen:
Izlaz 10  Bajri (Kodi: 71075004)  od 12:00 do 12:30 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Grad, naselje Bajri, Svinjare .

Razlog prekida: Radovi KOSTT-a.
- Dana 27.05.2017 u PS 35/10 kV Mitrovica II  bice iskljucen:
Izlaz 10  Ilirida (Kodi: 71075011)  od 12:00 do 12:30 casova
Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace ulice:  Mujë Hasani, Berdi Hasanaj, Musa Hoti, Muj Krasniqi, Shaban Polluzha, Rifat Vidishiqi, Jakup Ceraja, Parisi, Sabedin Prekazi, Remzi Durmishi, Eset Ymeri, Maxhistrala Adriatiku .
.

Razlog prekida: Radovi KOSTT-a.
- Dana 27.05.2017 u PS 35/10 kV Mitrovica II  bice iskljucen:
Izlaz 10  Romsko Naselje (Kodi: 71075013)  od 12:00 do 12:30 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Naselje Rasadnik.

Razlog prekida: Radovi KOSTT-a.
- Dana 27.05.2017 u PS 35/10 kV Mitrovica II  bice iskljucen:
Izlaz 10  Rasadnik (Kodi: 71075003)  od 12:00 do 12:30 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Romsko naselje, Obdanište, Remo Com, Bashkimi, Lin Project . 
.

Razlog prekida: Radovi KOSTT-a.


Prekidi zahtevom trece strane
    Vreme iskljucenja za DV 10(20)kV pravac "Stari vodovod"od 11:00-14:00 casova

Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema
1.

Dana 27.05.2017 u PS 110/10 kV Skenderaj  bice iskljucen:
Izlaz 10 kV Trnavci (Kodi: 74000012)  od 09:00 do 14:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Lauša, Reci, Geci, Vojvoda, Manastiri i naselje III grada.

Razlog prekida: Postavljanje kabla ABC.

2.
Dana 27.05.2017 u PS 35/10 kV Mitrovica II  bice iskljucen:
Izlaz 10 Stari vodovod (Kodi: 71075010)  od 11:00 do 14:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Centar grada .
Razlog prekida: Napajanje TS.10(20)kVa.
    Më 27.05.2017 në NS 110/10 kV Vushtrria 2  bice iskljucen:
Izlaz 10 Ekstra (Kodi: 73000006)  od 09:00 do 11:00  i od 13:00 do 14:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Centar grada.
Razlog prekida: Radovi ma mreži
 

 


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 24-05-2017


Planirano održavanje
-Nema
Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema
Prekidi zahtevom trece strane
-Nema
Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema

1.
Dana 26.05.2017 u PS 110/10kV Skenderaj bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Rudnik (Kodi:74000005)  od 10:00 do 16:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez elektricne energije ostace: L.Mecini, Kotor, Cubreli, Vitak, Kostrci, Rudnik, Banje, Surigane, Radiševo, Citak, Lecin i  Vocnjak.

Razlog prekida: Cišcenje trase

 

 

 


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 23-05-2017

Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema

Prekidi zahtevom trece strane
Nema

Planirano održavanje
1.

Dana 25.05. 2017 u PS 110/10kV Skenderaj bice iskljucen:
Izlaz 10 kV Rudnik (Kodi: 74000005)   od 10:00 do 16:00 casova


Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: .L.Mecini, Kotor, Cubreli, Vitak, Kostrce, Rudnik, Baje, Surigane, Radiševo, Citak.Lecine,Vocnjak

Razlog prekida: Cišcenje trase.

 

Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema
1.

Dana 25.05. 2017 u PS 35/10kV Šupkovci bice iskljucen:
Izlaz 10 kV Betonjerka (Kodi: 71074004)   od 10:00 do 14:00 casova


Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Deo od železnicke stanice do naselja Sitnica.
 
Razlog prekida: Postavljanje jednog stuba 10kV (eliminisanje opasnosti).

 

2.
Dana 25.05. 2017 u PS 35/10kV Šupkovci bice iskljucen:
Izlaz 10 kV Park Biznisa (Kodi: 71074005) od 10:00 do 14:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: ETC,Emona City,Fabrika pica,Çarli,Park Biznisa,Terminal,Pekara,,Administrativni ured severa.

Razlog prekida: Postavljanje jednog stuba 10kV (eliminisanje opasnosti).

 


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 22-05-2017

Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema
Prekidi zahtevom trece strane
-Nema
Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema
-Nema
Planirano održavanje
1.
Dana 24.05.2017 u PS 110/10 kV Vucitrn 2 bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Grad I Sela (Kodi: 74000006) od 13:00 do 16:00 casova.     
Tokom vremena dok traju radovi bez elektricne energije ostace: Novi Sud, Kasarna 1, Zucaku, Kosova Petrol, Slatina, Debrluka 1, Debrluka 2, Bajska 1, Smrekovnica, Pasoma, Trlabuc i Pumpe Slatina.
 Razlog prekida: Postavljanje stubova 10 kV.

 

 

 


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 26-05-2017

N/A


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 24-05-2017


Planirano održavanje
-Nema

Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema

Prekidi zahtevom trece strane
-Nema
Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema

1.
Dana 26.05.2017 u PS 35/10 kV Djakovica 1 bice iskljucen: 
• Izlaz 10 kV Crmjani (Kodi:80080012)  od  10:00 do 15:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez elektricne energije ostace sela: Bardhanic, Veliko Bare, Bec, Brdosana, Cermjan, Doblibare, Grgovci, Jablanica, Kodrali, Krelan, Mece, Netici, Raškovci, Vranic, Žabel, Ždrela. Kamenolom seperacija Hajdar Podrimja,Restorant Gasper Nushi,Seperacija Smajl Feta.
Razlog prekida: Cišcenje trase.

2
Dana 26.05.2017 u PS 110/35/10 kV Orahovac bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Škoza(Kodi:82000009)  od 11:00  do 14:00 casova
Tokom vremena dok traju radovi bez elektricne energije ostace: ul.486 Xhelal Hajda-Toni, ul.497 Shkelzen Krasniqi, ul.498 Xhevat e Alajdin Elshani.," AL- PETROL " SH.P.K.  Ramadan A. Hamza, " CONDOR " SH.P.K.  Azem Sopaj, " GENDER " SH.P.K.  Ezgen Ender, " KOSOVA-PACK " SH.P.K.  Tafil Kalimashi, AUTOMEKANIK  Ekrem Spahiu, Azem Baki Spahiu, FATMIRI COMMERC  Fatmir Rama, LOKAL  Ramadan Hamza, MULLIRI NPT"VETONI"  Sefedin Voci, N.P.T. " AGROSTAR "  Aziz Hidajet Haxhijaha, N.T.SH,,PISTA''  Rexhep Pista, NPSH "METALPUNUES"CENBAZA  Murat Cenbaza, ODS-METAL  Osman Sopaj, RESTORANT " RELAX "  Frasher N Bytyqi

Razlog prekida: Cišcenje trase.

3.
Dana 26.05.2017 u PS 35/10 kV Zrza bice iskljucen::
• Izlaz 10 kV Bodrum (Kodi: 82081008)  od 11:00  do 14:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez elektricne energije ostace: Belacrkva (jedan deo), Berjaka, Sapnic (jedan deo).," PLUS GROUP " SH.P.K.  Ismet Istref Bytyqi,"EBBERS GROUP HOLLANDA" SH.P.K.  Qamil Sherif Popaj,KONTR.TEKNIK "FATI" SH.P.K.  Mustaf Gashi,TERMOSISTEMI BERJAK

Razlog prekida: Cišcenje trase.

4.
Dana 26.05.2017 u PS 35/10 kV Mališevo bice iskljucen::
• Izlaz 10 kV Caraluka (Kodi:82082001)  od 12:00  do 15:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez elektricne energije ostace: ul.603 Adem Jashari (jedan deo), ul.605 Rilindja Kombëtare (1 potrošac), ul.606 Pavarësia (1 potrošac), ul.610 Hisni Mazreku (1 potrošac), sela: Caraluka, Dragobil, Drenovac, Panorci, Škarašnik, Donja Trpeza, Vrmica, Vrmica Mališeva.
Arsyeja e nderprerjes: TS Pompa H.Mazreku -Revizion komplet I TS-it-Pastrimi I TS-it;kontrollimi I vajit te TR-it;ndrimi I bazave te damtuara 10kV;kontrollimi I nderpresave TU;ndrimi I përqueseve te damtuar

5.
Dana 26.05.2017 u PS 35/10 kV Djakovica 3 bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Toplana (Kodi: 81084024)  od 11:00  do 12:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez elektricne energije ostace: gradska Toplana

Razlog prekida:Testiranje zaštite i revizija komore.


6.
Dana 26.05.2017 u PS 35/10 kV Djakovica 3 bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Nertili (Kodi: 81084033 od 12:00  do 13:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez elektricne energije ostace: Zanatski centatr Nertili, ul. UÇK-a, ul. Tirana, ul.Wesley Clark.,A.M/ POMPA - SH.P.K."B3-BENZ"  Bajram Hajdari,SH.P.K. - " NERTILI "  Lulzim Zeka.

Razlog prekida:Testiranje zaštite i revizija komore.

7.
Dana 26.05.2017 u PS 35/10 kV Djakovica 3 (Kodi:810840) imace totalno prekid od 13:00  do 14:00 casova
Tokom vremena dok traju radovi bez elektricne energije ostace ulice: Fehmi Agani, Ibrahim Fehmiu,  UÇK-a, Sadik Pozhegu (1potrošac), Sadik Stavileci.,Rruga Tirana,Ali Pashë Tepelena, Armand Pier Pailand (2 potrošaca), Fan Stilian Noli, Ferhat Binishi, Ismail Qemali, Marin Barleti,Mbretresha Teuta,,Musa Zajmi, Naum Veqilhargji, Nënë Tereza, Selman Riza.,Dah Polloshka, Fehmi Agani, F.Sereqi, Gjon Sereqi, Ibrahim Fehmiu, Mark Malota, Tivarit, Nënë Tereza, UÇK-a, .Sadik Pozhegu, Sadik Stavileci (jedan deo).,Bujar Syla (1potrošac), Edit Durham, Elton Zherka, Marin Barleti (jedan deo), Mbretëresha Teuta, Musa Zajmi, Tirana, Xh.Gjakova, Xhemajl Avdullahu (2 potrošaca).
Bajram Curri (2 potrošaca), Dërgut Vokshi, Ismail Qemali (5 potrošaca), Marin Barleti (jedan deo), Nënë Tereza, Pjetër Budi, UÇK-a, Sadik Pozhegu (5 potrošaca),Sadik Stavileci, Skënderbeu (2 potrošaca), Sylejmon Vokshi.
Gradska Toplana,Zanatski Centar Nertili, ul. UÇK-a, ul.Rruga Tirana, ul.Wesley Clark.
A.M/ POMPA - SH.P.K."B3-BENZ"  Bajram Hajdari,SH.P.K. - " NERTILI "  Lulzim Zeka
B6. 3210  Palata Kulture,B6. 32401  Srednja Škola Gimnazija "Hajdar Dushi ",B6a- MPB- A.M / Banka Themelore,ND. E RE-E. DURAKU KOMPLEKSI  Industrial Sh.p.k. Barlet  Imami
P.T.K. Posta - Nënë Tereza,SH/SHTEPIJA  Mallrave Agimi,B6. 3210  Pallati Sporteve,B6. 32100  Shtepia E Studentëve,LOKAL  Shkelzen Jusaj,QENDRA REGJIONALE E AFTËSIM PEROFESIONAL  Shaban Laha,N.P.L. " STACIONI I AUTOBUSËVE " SH.A  Ilir Lyta," CENTER MALL "  Adnan Krasniqi
N. H .T.SH.  " SHKELQIMI "-2 SH. P. K.,PRO  CREDIT BANK  Dega  Kryesore Gezim Xhiha
Universiteti AAB

Razlog prekida:Testiranje zaštite i revizija komore.


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 23-05-2017

Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema

Prekidi zahtevom trece strane
Nema

Planirano održavanje
1.

Dana 25.05. 2017 u PS 35/10kV Djakovica II  bice iskljucen:
Izlaz 10 kV Raca Moglica (Kodi: 81083017)   od 10:00 do 15:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Brekovci, ul.Domenik Përgegaj, ul.Drenica, ul.Minatori, ul.Shote Galica, sela: Moglice, Goden, Jahovci, Pruš, Raca, Vogovo, Žub.
Razlog prekida: Cišcenje trase na Dv 10 kV

2.
Dana 25.05. 2017 u PS 35/10kV Zrza  bice iskljucen:
Izlaz 10 kV Denji (Kodi: 82081007)   od 11:00 do 14:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace sela: Ciflak, Denji, Dobidol, Crveni Kamen, Kaznik, Kramovik, Poluža, Rakovina, Ratkovci (jedan deo).


Razlog prekida: Cišcenje trase na Dv 10 kV


3.
Dana 25.05. 2017 u PS 35/10kV Mališevo  bice iskljucen:
Izlaz 10 kV Banja (Kodi: 82082008)   od 12:00 do 15:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: ul.602 Gjergj Kastrioti - Skenderbeu, sela: Banje, Belanica, Gajrak.

Razlog prekida: TS 1 Banja kod Bazena-Revizija kompletna  TS-e-Cišcenje TS-e;kontrola ulja TR-a;zamena oštecenih baza 10kV;kontrola prekidaca NN ;zamena oštecenih provodnika

4.
Dana 25.05. 2017 u PS 35/10kV Djakovica III  bice iskljucen:
Izlaz 10 kV Izlaz 7 (Kodi: 81084021   od 11:00 do 12:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace ulice: Dah Polloshka, Fehmi Agani, F.Sereqi, Gjon Sereqi, Ibrahim Fehmiu, Mark Malota, Rruga Tivarit, Nënë Tereza, ul. UÇK-së, Sadik Pozhegu, Sadik Stavileci (jedan deo).
Razlog prekida: Testiranje relejske zaštite, iskljucenje-prikljucenje kao i revizija komore i dr.

5.
Dana 25.05. 2017 u PS 35/10kV Djakovica II  bice iskljucen:
Izlaz 10 kV Konvikti (Kodi: 81084022)   od 12:00 do 13:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: ul.602 Gjergj Kastrioti - Skenderbeu, sela: Banje, Belanica, Gajrak.

Razlog prekida: Testiranje relejske zaštite, iskljucenje-prikljucenje kao i revizija komore i dr.

 

 


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 22-05-2017

Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema
Prekidi zahtevom trece strane
1.
Dana 24.05.2017 bice iskljucene:PS 10/0.4kV TS 0.4(Kodi: 81000002027) koja se napaja iz  Izlaza 10kV Centar (PS 110/10kV Djakovica  2)
od 08:00 do 11:00 casova
Tokom vremena dok traju radovi bez elektricne energije ostace: Velika Caršija, ul. Ismail Qemali.
Razlog prekida:  napajanje ormana 0,4kV u novu elektricnu mrežu, za projekat “Proširenje i pojacavanje mreže  LOT 8”  Djakovica.
Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema
1.
Dana 24.05.2017 u PS 110/35/10 kV Orahovac bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Biznisit (Kodi: 82000020) od 14:00 do 15:00 casova.     

Tokom vremena dok traju radovi bez elektricne energije ostace: 19 komercialnih potrošaca - ul.486 Xhelal Hajda-Toni, ul.487 UÇK-së, ul.488 Mizair Isma, ul.489 Avdullah Bugari, ul.491 Vëllezrit Frashëri, ul.493 Hasan Prishtina,  ul.539 Haxhi Zeka,  ul.547 Tafil Zyberi, ul.551 Edit Durham, selo Zatric.
Razlog prekida: Zamena izolatora.
Planirano održavanje
1.
Dana 24.05.2017 u PS 110/10 kV Djakovica 2 bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Most terzija (Kodi: 81000004) od 10:00 do15:00 casova.     

Tokom vremena dok traju radovi bez elektricne energije ostace sela: Damjan (jedan deo), Fšaj Kušavec, Muhader, Pniš, Rogovo, Smac, Ujza.
Razlog prekida: Cišcenje trase.
2.
Dana 24.05.2017 u PS 110/35/10 kV Orahovac bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Patacani (Kodi: 82000001) od 11:00 do 14:00 casova.     
Tokom vremena dok traju radovi bez elektricne energije ostace sela: Bratotin, Drenovac, Nušpal, Pastaselo, Donji i Gornji Patacan, Senovac, Varjak, Zatric.
Razlog prekida: Cišcenje trase.
3.
Dana 24.05.2017 u PS 35/10 kV Djakovica III bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Inkubator (Kodi: 81084019) od 11:00 do 12:00 casova.     

Tokom vremena dok traju radovi bez elektricne energije ostace: Inkubator.
Razlog prekida: Testiranje relejske zaštite, iskljucenja-prikljucenja , kao i revizija komore i dr.

5.
Dana 24.05.2017 u PS 35/10 kV Djakovica III  bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Elektrokosova (Kodi: 81084020)   od 12:00 do 13:00 casova.

Tokom vremena dok traju radovi bez elektricne energije ostace ulice: Ali Pashë Tepelena, Armand Pier Pailand, Fan Stilian Noli, Ferhat Binishi, Ismail Qemali, Marin Barleti, Mbretresha Teuta, Musa Zajmi, Naum Veqilhargji, Nënë Tereza, Selman Riza.

Razlog prekida: Testiranje relejske zaštite, iskljucenja-prikljucenja , kao i revizija komore i dr.


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 26-05-2017

N/A


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 25-05-2017

Planirana održavanja
-Nema
Prekidi zahtevom KOSTT-a
-1.
Dana 27.05.2017 u PS 110/10 kV Gnjilani 5 bice iskljucen:
Izlaz 10 kV J18 Bolnica (Kodi: 63000018)  od 08:30 do 09:30 casova
Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Deo iza Bolnice do Kodra e dëshmorëve..
Razlog prekida: Radovi KOSTT-a

Izlaz 10 kV J19 Zalli (Kodi: 63000019)  od 08:30 do 09:30 casova
Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: ul. Prishtinës- raskrsnica, samoposluga Pireva Auto Pijaca.
Razlog prekida: Radovi KOSTT-a
Izlaz 10 kV J20 TS-3 (Kodi: 63000020)  od 08:30 do 09:30 casova
Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace :TSB-Nr-3 (ulica Prishtinës),TSB-Nr-6(Centar grada) i TSB-41 (Centar grada).
Razlog prekida: Radovi KOSTT-a
Izlaz 10 kV J22 Urbana (Kodi: 63000022)  od 08:30 do 09:30 casova
Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace :TSB-Nr-3 (ulica Prishtinës),TSB-Nr-6(Centar grada) i TSB-41 (Centar grada)
Razlog prekida: Radovi KOSTT-a
Izlaz 10 kV J11 Farma (Kodi: 63000011)  od 10:00 do 10:30 casova
Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Cernica, Gornji Livoc, Marevci, Gumnište, Vrapcic, Dea.
Razlog prekida: Radovi KOSTT-a
Izlaz 10 kV J14 Krug (Kodi: 63000014)  od 10:00 do 10:30 casova
Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: TSB-Betonierka, TSB-Mega (ulica Prishtinës),TSB- Ukshini (ul. Prishtinës),TSB-Tuneli,TSB-16 (Dardania -I),TSB-25,TSB-26 (Dardania -I).
Razlog prekida: Radovi KOSTT-a
Izlaz 10 kV J08 Pasjak (Kodi: 63000008)  od 11:00 do 11:30 casova
Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: TS Pasjak, Pasjak Škola i TS Vaxheneti.
Razlog prekida: Radovi KOSTT-a
Izlaz 10 kV J10 Bresalci 1 (Kodi: 63000010)  od 11:00 do 11:30 casova
Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace:Bresalci, Koretišta, Poneši, Paralova, Vrbica  Žegovca, Kišna Polja, Slakovci, Žegovci.
Razlog prekida: Radovi KOSTT-a/

 

 

 


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 24-05-2017

Planirano održavanje
-Nema

Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema

Prekidi zahtevom trece strane
-Nema
Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema

1.
Dana 26.05.2017 u PS 35/10 kV Ladovo bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Žegra (61066006)  od 11:00 do 15:00 casova
 
Tokom vremena dok traju radovi bez elektricne energije ostace: Žegra, Ladova, Laštica (jedan deo), Šurdhan, Pidici, Selišta, Celik, Haxhtë, Isufaj, Terziaj i Demirët.
Razlog prekida: Zamena stubova visokog napona i cišcenje trase.


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 23-05-2017

Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema

Prekidi zahtevom trece strane
Nema
Planirano održavanje

1.
Dana 25.05. 2017 u PS 35/10kV Gnjilane II bice iskljucen:
Izlaz 10 kV Kufca (Kodi: 60061006)   od 11:00 do 15:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Baza asfalta,Jeta  e re,Stara Gracka,Toplicani,Mala Gracka.

Razlog prekida: Zamena stubova VN, i cišcenje trasa.

 

 

 

 

 

 


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 22-05-2017

Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema
Prekidi zahtevom trece strane
-Nema
Planirano održavanje
-Nema
Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema
1.
Dana 24.05.2017 u PS 110/10kV Dardana  bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Industrialni (Kodi: 62000015)   od 08:00 do 10:00 casova.

Tokom vremena dok traju radovi bez elektricne energije ostace: TS.231 Muharremi Petroll,TS.232 Biraria(Topanica),TS.233 Seperacija,Ts.234 Vodovod(Topanica),TS.235 Lindi Petroll,TS.236 Fabrika  Blokova,TS.238 Carina,TS.242 Topanica(Napredak),TS.241 Borovci,TS.243 Landi.
Razlog prekida: iskljucenje potrošaca NewCo” Karaceva L.L.C”NY.


Keds Call Center
Online usluge
Održavanje & Planirani prekidi

Informacije o isključenju zbog planiranih radova i održavanju mreže

Projekti KEDS-a

Pronadjite projekte KEDS-a

Slobodna radna mesta

Pronadjite obaveštenje za slobodna radna mesta

Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji elektrike SH.A
Kosovo Electricity Distribution and Supply Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Distribuciju i Snabdevanje Elektricnom Energijom D.D
Qendra e thirrjeve: 038 501 701 1000
038 791 000