Održavanje & Planirani prekidi
Ovde možete naći informacije o isključenju zbog planiranih radova i održavanju mreže
  • Prishtinë
  • Pejë
  • Prizren
  • Ferizaj
  • Mitrovice
  • Gjakove
  • Gjilan
Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 16-03-2018

N/A


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 15-03-2018

N/A

 


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 14-03-2018

N/A

 


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 13-03-2018

N/A


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 12-03-2018

N/A

 


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 12-03-2018

N/A


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 16-03-2018

N/A


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 15-03-2018

N/A


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 14-03-2018

N/A

 


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 13-03-2018

N/A


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 12-03-2018

N/A


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 16-03-2018

N/A

 


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 15-03-2018

N/A


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 14-03-2018

N/A


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 13-03-2018

N/a

 


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 12-03-2018

N/A


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 21-11-2107

Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema
Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema
-Nema


Prekidi zahtevom trece strane


1.
Dana 23.11.2017 u  TS 35/10kV Uroševac II bice iskljucen.
• Izlaz 10 kV Pravac Silos (Kodi: 40041001) od 9:00 do 12:00 casova
Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Uroševac jedan deo,Talinovci  Muhadžera,Sazlia,Papaz,Pojata,Rahovica,Softaj,Veliko polje.
Razlog prekida: Trajno premeštanje linije 10 kV iz Autostrade.
2.
Dana 23.11.2017 u  TS 110/35/10kV Bibaj bice iskljucen.
• TS 35/10kV Silkapor (Kodi: 400450) od 13:30-15:30
Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Silkapori, X- Fort.Renova ,Dauti comerc.Kivo i Bektell-Enka
Razlog prekida: Nakon remonata kvara na kablu 35kV Treba da se ostvari prikljucenje distributivnog postrojenja

3.
Dana 23.24. 11.2017 u  TS 35/10 KV Magure bice iskljucen.
• TS 35/10kV Drenice (Kodi: 41048001) od 8:00 do 16:00 casova
Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Deo Reze( Leletici),Mirena, Donja i Gornja Fuštica,Resinovci, Baince, Šale i  Krojmir.
Razlog prekida: Podizanje stubova i polaganje provodnika.


Planirano održavanje

1.
Dana 23.11.2017 u  TS 35/10kV Kacanik bice iskljucen.
• Izlaz 10 kV Pravac "Voskopoja" (Kodi: 40043001) od 10:00 do 15:30 casova
Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Deo Reze( Leletici),Mirena, Donja i Gornja Fuštica,Resinovci, Baince, Šale i  Krojmir.
Razlog prekida: Revizija DV, zamena stubova i  Izolatora.

 


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 16-03-2018

N/A


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 15-03-2018

N/A


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 14-03-2018

N/A


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 13-03-2018

N/A

 


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 16-03-2018

N/a


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 15-03-2018

N/A

 


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 14-03-2018

N/A


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 13-03-2018

N/A


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 12-03-2018

N/A


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 28-02-2108

N/A


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 21-12-2107

Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema
Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema
-Nema

 

Planirano održavanje


1.
Dana 24.12.2017 u PS 35/10 kV Mališevo bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Kijevo (Kodi:82082007) od 12:00 do 15:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace sela: Balince, Bubavec, Drenovac, Golubovci, Kijevo, Lazice, Lubižde, Mlecani, Plocice, Poluža I Stapanice.

Razlog prekida: Revizija transformatora.


3.
Dana 26.12.2017 u PS 35/10 kV Zrze bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Podrumi (Kodi:82081008) od 10:00 do 13:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace sela: Bela Crkva (jedan deo), Berjake i Sapnic (jedan deo).
Razlog prekida: Regulisanje betonskog stuba.

Prekidi zahtevom trece strane
1.
Dana 23.12.2017 u TS 35/10 kV Mališevo bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Dragabil  (Kodi: 82082006) od 09:00 do 12:00 I od 15:00 do 18:00 casova.

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace ulice: 605 Rilindja Kombëtare (3 potrošaca), 608 Hamdi Berisha (1 potrošac), 557 Bedri Berisha (1 potrošac), sela: Astrazub, Dragobil, Drenovac, Guric, Jancište, Krvasari, Marali, Madžara, Pagaruša i Škoza.
Razlog prekida: Proširenje i pojacavanje mreže 2017“, LOT 7 Djakovica.

 


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 20-05-2018

N/A

 


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 16-03-2018

N/A

 


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 15-03-2018

N/A

 


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 14-03-2018

N/A


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 13-03-2018

N/A


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 12-03-2018

N/A


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 16-03-2018

N/A

 


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 15-03-2018

N/A

 


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 14-03-2018

N/A

 


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 13-03-2018

N/A


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 12-03-2018

N/A


Keds Call Center
Online usluge
Održavanje & Planirani prekidi

Informacije o isključenju zbog planiranih radova i održavanju mreže

Projekti KEDS-a

Pronadjite projekte KEDS-a

Slobodna radna mesta

Pronadjite obaveštenje za slobodna radna mesta

Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji elektrike SH.A
Kosovo Electricity Distribution and Supply Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Distribuciju i Snabdevanje Elektricnom Energijom D.D
Qendra e thirrjeve: 0800 791 00