Përgjegjësia shoqërore
Blerja e çanatave për dhurata
14-12-2015
KEDS-i ka blerë 420 çanta të pëlhurës që janë punuara nga gratë e komunitetit RAE. Ata janë përdorur për të vendosur dhuratat për fëmijët e Fushë-Kosovës dhe të Shkollës fillore të Qyshkut festat e fundvitit. Me blerjen e këtyre çantave kompania ka dhënë një ndihmë modeste duke ndihmuar dhe përkrahur gratë me gjendje të rëndë ekonomike për t’ju siguruar të ardhura.

Shkarko dokumentin
 
Keds Call Center
Shërbime online
Mirëmbajtja e planifikuar e rrjetit

Informata lidhur me ndërprerjet e planifikuara në rrjet

Projektet e KEDS

Projektet e KEDS

Vende të lira të punës

Vende të lira të punës

Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji elektrike SH.A
Kosovo Electricity Distribution and Supply Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Distribuciju i Snabdevanje Elektricnom Energijom D.D
Qendra e Thirrjeve: 0800 791 00