Keds Call Center
Online usluge
Održavanje & Planirani prekidi

Informacije o isključenju zbog planiranih radova i održavanju mreže

Projekti KEDS-a

Pronadjite projekte KEDS-a

Slobodna radna mesta

Pronadjite obaveštenje za slobodna radna mesta

Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji elektrike SH.A
Kosovo Electricity Distribution and Supply Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Distribuciju i Snabdevanje Elektricnom Energijom D.D
Qendra e thirrjeve: 0800 791 00

Objašnjenje Računa

A1 – Aktivna električna energija potrošena u višoj tarifi,
A2 – Aktivna električna energija potrošena u nižoj tarifi,
A1B1 – Aktivna električna energija potrošena u višoj tarifi, prvi blok do 200 kWh,
A2B1 – Aktivna električna energija potrošena u nižoj tarifi, prvi blok do 200 kWh,
 
Maksimalni iznos A1B1+A2B1=200kWh.
A1B2 – Aktivna električna energija potrošena u višoj tarifi, drugi blok od 200 do 600 kWh,
A2B2 – Aktivna električna energija potrošena u nižoj tarifi, drugi blok od 200 do 600 kWh,

Maksimalni iznos A1B2+A2B2=400kWh.
A1B3 – Aktivna električna energija potrošena u višoj tarifi, treći blok iznad  600 kWh,
A2B3 – Aktivna električna energija potrošena u nižoj tarifi, treći blok iznad  600 kWh,

U ovom bloku  se fakturiše sva energija koja nije fakturisana u I i II bloku ili drugo objašnjenje
U ovom bloku se fakturišu kilovati koji nisu fakturisani u I i II bloku

M - Merena energjia, tačnije energija očitana na brojilu,
E
- Procenjena energija (paušal), Objašnjenje: Preciznije nije paušal ...ova energija je fakturisana računajući na osnovu prethodnih meseci.

Fiksna Tarifa
= 25 Eura/godišnje ili 25/12 = 2.08 Eura/mesečno.
Neto = A1B1+A2B1+A1B2+A2B2 +A1B3+A2B3
PDV = porez na dodatnu vrednost = Neto iznos x 16 %.
Račun Ukupno = Neto + PDV

×

Naćin plaćanja za Potrošače

×