Svesni smo da nas očekuje teška zima po pitanju energetske situacije. Cene su i dalje na rekordnom nivou, dok i potražnja takođe raste.

Da bi se ovo stanje ublažilo, moraju se preduzeti preventivne mere, kao što to čine skoro sve zemlje sveta.

U cilju što bolje pripreme distributivne mreže za zimu, i KEDS je pripremio intenzivni plan održavanja srednje naponskih linija koji je ovih dana počeo. Realizacijom ovog plana predviđeno je smanjenje broja prekida u mreži usled atmosferskih faktora ili eventualnih preopterećenja. Naši radnici čiste trase na celoj teritoriji zemlje, zatim zamenjuju oštećene uređaje i po potrebi pojačaju mrežu.

Za vreme intervencije na izlazima, prekidi mogu biti i po nekoliko sati, jer se kompletna trasa odgovarajuće linije mora revidirati, a za to je potrebno vreme. Pošto je zbog opasnosti nemoguće da se radi pod naponom, onda su neophodni planirani prekidi.

KEDS unapred obaveštava sve potrošače putem medija i drugih oblika informisanja, a osetljive potrošače i direktno. Na osnovu planova koje smo pripremili i koje realizujemo, za određenu liniju neće biti mnogo prekida. Ali to takođe zavisi od stanja linije. Naš cilj je da održavanje bude po najvišim standardima i da, pored atmosferskih faktora, izlazi treba da izdrže i eventualna preopterećenja što je više moguće. Stoga, ako je jedan izlaz u težem stanju, potpuno održavanje zahteva više vremena.

Ovo održavanje se obavlja upravo tokom leta, kada je potražnja najmanja, kako bi imao najmanji uticaj na svakodnevni život potrošače i njegove koristi budu maksimalne upravo u vreme kada je najviše potrebno njima, odnosno tokom zime.

KEDS nastavlja da bude kompanija posvećena pružanju usluga najboljeg kvaliteta svim kosovskim potrošačima i izgradnji partnerstva sa njima. Zajedno možemo lako da savladamo svaki izazov.