Poštovani građani,

Kao što znate, tokom 2021. i 2022. godine, elektroenergetski sektor u Evropi i regionu suočava se sa veoma teškom energetskom krizom – najtežom u poslednjih nekoliko decenija. Zemlje, poput Kosova, čija proizvodnja ne pokriva potražnju potrošnje, još dublje su osetile ovu krizu.

Iako su se prvi signali energetske krize pojavili u julu 2021. godine, Regulatorni ured za energiju, uprkos stalnim zahtevima KEDS i KESCO operatera, nije preduzela nikakve mere da spreči ovu krizu.

Zahtev za vanredno preispitivanje, koji je zasnovan na zakonskoj regulativi, nije uzet u obzir i kao takav je u načelu odbijen, ne smatrajući da je potrebno dalje analizirati, kako nalaže relevantno pravilo.

U februaru ove godine, Regulator je doneo zakasnelu odluku, koja nije dala rezultate u prevazilaženju krize, primoravajući operatere da posluju ispod troškova.

Nečinjenje regulatora je stvorilo nered, konfuziju i dodatne troškove u sektoru električne energije na Kosovu. Nadalje, iako je elektroenergetski sektor u vanrednom stanju od decembra prošle godine, Regulator insistira da ništa ne preduzme.

Sve zemlje u regionu nizom mera podržale su operatere u elektroenergetskom sektoru, kako bi obezbedile održivost svog elektroenergetskog sistema. Regulator, kao jedini organ odgovoran za zdrav i stabilan rad energetskog sistema, nečinjenjem nije uspeo da ispuni zakonom predviđene obaveze i time je energetski sistem uveo u još dublju krizu.

Sa velikom zabrinutošću, 16. novembra 2022. godine primili smo saopštenje za javnost, kojim se obaveštavamo da je na 13. sednici Odbora RUE-a razmotrena konačna ocena u vezi sa nalazima koje je iznelo stručno osoblje RUE-a  u izveštajima praćenja, usvajajući predlog administrativnih mera sa kaznom za KESCO u iznosu od 8,4 miliona evra i za KEDS u iznosu od 2,7 miliona evra.

Iz ove izjave je jasno da je Odbor RUE-a, da bi prebacio odgovornost svog kontinuiranog nečinjenja, odlučio da kazni samo operatere KEDS i KESCO, na osnovu nalaza stručnog osoblja. Posledice ove kazne, na isti način, stavljaju se na teret stručnom osoblju.

Drugim rečima, jedina akcija za prevazilaženje energetske krize je odluka o kažnjavanju operatera KEDS/KSCO, produbljujući i ugrožavajući stabilnost elektroenergetskog sistema u teškom zimskom periodu koji je pred nama. Odbor Regulatornog ureda za energetiku ostavio je elektroenergetski sektor „na milost i nemilost sudbine“.

Bez ikakve sumnje, KEDS i KESCO će pratiti sve zakonite puteve, sa relevantnim argumentima i dokazima, sa nepokolebljivom verom u pravosudni sistem Kosova.

Uzrok energetske krize desio se van kontrole operatera, koji su snosili posledice nečinjenja dotičnih institucija.

Poštovani građani,

I pored toga što se nalazimo u veoma teškoj situaciji i sa dosta nejasnoća u pogledu snabdevanja električnom energijom u predstojećem zimskom periodu, obećavamo da ćemo, kao i do sada, iscrpiti sve mogućnosti za borbu protiv ove energetske krize, iako se osećamo usamljeno i bez institucionalne podrške.